Výzva k obnovení Platformy pro trvale udržitelný rozvoj

“Platforma v sobě zahrnuje otázky ochrany životního prostředí s ochranou přírodních zdrojů a s vazbami na záležitosti sociální, mezinárodní i ekonomické.”

V době formulace hlavních idejí a směrů pro třetí tisíciletí jsem se obrátil na všechny sociálně demokratické poslance a senátory s výzvou ke znovuobnovení Platformy trvale udržitelného rozvoje. Navázala by tím na základ vytvořený Zelenou platformou ČSSD v roce 1995. Signatáři základního prohlášení byli místopředsedkyně Petra Buzková, Pavel Seifert a já.

Výzva ke znovuobnovení Zelené platformy strany sociálně demokratické vznikla na základě několika impulsů. Již řadu měsíců se v ekologické komisi ČSSD probírají otázky naplňování volebního programu a programového prohlášení vlády. Bohužel řada věcí, týkající se například kompetenčního zákona, zatím není naplněna. To vzbuzuje oprávněné obavy, kdy a jakým způsobem budou tyto sliby splněny. Zároveň jsem přesvědčen, že zásady trvale udržitelného rozvoje (TUR) v naší republice oslovují velké množství lidí.

Nastartování této výzvy na 21. října 1999 bylo dáno také tím, že jsem měl velikou radost z výsledku hlasování parlamentu, kdy převážná většina sociálně demokratických poslanců podpořila zamítnutí návrhu novely zákona na ochranu přírody a krajina pana poslance Brouska.

Každý máme právo jiného pohledu na stejný problém. Od toho jsme neopakovatelné lidské bytosti. Teď jde o to, abychom se v rámci dialogu snažili pro určité věci hledat společného jmenovatele.

Platforma pro trvale udržitelný rozvoj má v sobě oproti úzkému pohledu ryze jen “zelenému” ten pozitivní moment, že v sobě zahrnuje otázky ochrany životního prostředí s ochranou přírodních zdrojů s vazbami na záležitosti sociální, mezinárodní i ekonomické. A z toho dokáže udělat jeden integrální celek. Je to určité navázání na definici trvale udržitelného rozvoje, tak, jak ji známe již desítky let díky Organizaci spojených národů. Jde o určité propojení těch pohledů a především o neomezování generací budoucích.

Na schůzi Zelené platformy ve čtvrtek 4. listopadu jsem byl potěšen účastí poslanců, senátorů, mladých sociálních demokratů i funkcionářů ČSSD z regionů. Diskutovali jsme jak dlouhodobý program ČSSD, tak i konkrétní kroky do budoucna. Sejdeme se znovu v prosinci a povedeme diskuzi nad základními okruhy, týkající mi se ekologické daňové reformy a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

RNDr. Miloš Kužvart,
ministr životního prostředí ČR