Věstník MŽP 08/01


REZORTNÍ PŘEDPISY

6.  Dodatek č. 3 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

7.  Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro spolufinancování programu ISPA, pro přípravu dokumentace projektu ISPA a zpracování dokumentace na výběrové řízení a provedení výběrového řízení projektu programu ISPA