Zpravodaj MŽP 8/99


Komentáře, úvahy

Zkreslené informace oživují vzpomínky na doby minulé

Základní střípky o ekologickém hnutí

Malý esej o lidech a jejich migračních trasách

Na aktuální téma

Prodloužení těžby uranu je krokem zpět, tvrdí Kužvart

Národní park Podyjí a rakouský Národní park Thayatal

DEKLARACE o spolupráci mezi Národním parkem Podyjí a Národním parkem Thayatal

Poslední tečka za posledním národním parkem

O územní plán hlavního města se zajímal prezident

Územní plán Prahy se připravuje jako plán obce, nikoli celého regionu

Jaké budou zdroje energie ve třetím tisíciletí?

Nezávislý posudek potvrdil zamítnutí obchvatu Plzně vedoucí přes vrch Val

Výzvy

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Zachytit svět před počátkem nového tisíciletí je cílem mezinárodní fotografické soutěže

Ekologie mezinárodně

Od Evropy nás dělí 250 miliard korun

Evropská unie zveřejnila výdaje na ochranu životního prostředí za posledních deset let

Další krok k Úmluvě o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin

Zlepšit hospodaření s vodou je cílem mezinárodního fóra

Naplňování mezinárodních úmluv vztahujících se k biodiversitě brání nedostatek financí

“Zdraví a životní prostředí” bylo náplní třetí ministerské konferenc

Rozhovor

Jak si podepsat psa

Představujeme

Společnost pro trvale udržitelný život

Dokumenty

1. Obnova území po povodních v letech 1997 a 1998

Návrh koncepce státní geologické služby


Každá doba má svá slova