Každá doba má svá slova

Oblíbená, často používaná, příznačná.

  Je-li časté používání měřítkem, pak jsou některá slova opravdu úspěšnější než jiná. Ale za úspěch se platí, obliba a hojné užívání mnohdy přinášejí změnu smyslu: většinou rozšíření, často zamlžení a znejasnění, někdy i vymizení významu. Zůstává slovo hodící se do kterékoliv módní fráze. Zapadne na své místo, nepřečnívá a nepřekáží, protože nenutí k přemýšlení: EKOLOGIE? To je přece, jak si znečišťujeme životní prostředí.
  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ? To je přece to, co znečišťujeme.
  Také to, co musíme chránit.
  Není to jen důkaz naší povrchnosti a mechanického opakování slyšeného i čteného. Je to i příznak závažnosti. Překývnutí kyvadla k opačnému pólu. Co je významné, o tom se napřed nemluví vůbec, potom v náznacích a pochybách, vzniká kolem toho jakási rozpačitá informační bublina, pak někdo jev pojmenuje, označí a rozjede se lavina. Slovo se na nás valí ze všech stran a ve všech podobách. Ve všech souvislostech a spojeních. KONTEXTECH - abych použil další oblíbený výraz naší doby. Původní obsah slova se posunuje a často rozmělňuje.
  Další degradace smyslu slova nastává, když se ho zmocní politická propaganda a začne používat jeho pozitivních či negativních významů v boji o moc.
  Poslední stanice (nebo nejvyšší meta?) v kariéře úspěšnosti je obchodní reklama. Každé populární slovo lze přece i zpeněžit. Téměř každý výrobek je dnes eko.

Tomáš Škrdlant v úvodu své knihy Demokracie přírody, vydané v roce 1996

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Odpovědná redaktorka: Ing. Jarmila Jelínková tel.: 0603/842 733 l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747, Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel. 02/33 37 47 80, fax 809 835 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350 Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12 x ročně l Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpným závodem střední Čechy v Praze č.j. 200/98 - P ze dne 13. 1. 1998 l Číslo 8/1999 Zpravodaje MŽP předáno do tisku 11. července1999 l Hlavní distributor:ALQ plus, s.r.o. ISSN 0862-9005