Zpravodaj MŽP - 1999 Ročník IX


Ochrana přírody a krajiny je cílem Deklarace o spolupráci mezi Národním parkem Podyjí a Národním parkem Thayatal, kterou 15. července podepsali ministr životního prostředí České republiky Miloš Kužvart, ministr životního prostředí, mládeže a rodiny Rakouské republiky Martin Bartenstein a zemský hejtman spolkové země Dolní Rakousko Erwin Proell (uprostřed). Podpis deklarace je výsledkem mnohaletých snah českých a rakouských občanů sdružovaných v různých nevládních organizacích, odborníků v ochraně přírody, ale i politiků, k zachování a další ochraně jednoho z nejzachovalejších říčních údolí ve střední Evropě. Deklarace upravuje formy dvojstranné spolupráce a poskytuje tak potřebný prostor a podporu v oblastech výměny informací, vědeckého výzkumu, rozvoje území, práce s veřejností a při rozvoji dobrých sousedských vztahů.

Foto: archiv NP Podyjí