Zachytit svět před počátkem nového tisíciletí
je cílem mezinárodní fotografické soutěže

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) vypsal soutěž “Focus on Your World”. Téma není přísně vymezeno. Fotografie mají zachycovat svět před počátkem nového tisíciletí.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií - pro dospělé a pro mládež (do 16 let, k 1. lednu 1999). Do soutěže je možno přihlásit maximálně tři fotografie, o rozměrech minimálně 12 x 16,5 cm a maximálně 20 x 25 cm, v období od 5. června 1999 do 30. dubna 2000. Snímky se autorům nevracejí. Spolu se snímky je třeba zaslat přihlášku obsahující základní osobní údaje soutěžícího. Fotografie s přihláškami se zasílají do vybraných středisek UNEP - pro Evropu ve Švýcarsku, Německu, Francii, Nizozemsku, Velké Británii, Itálii, Španělsku či Rusku.

Vyhlášení výsledků se uskuteční v září r. 2000 v New Yorku, kam budou soutěžící, kteří obdrží nejvyšší ocenění, pozváni na náklady pořadatelů. Nejúspěšnější fotografie budou použity pro putovní výstavy a presentovány na internetu.

Bližší informace spolu s přihláškou je možno zí-skat na Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím odboru pro styk s veřejností a na internetové stránce http://www.unep-photo.com/.

Ing. Milena Roudná,
odbor globálních vztahů MŽP