Prodloužení těžby uranu je krokem zpět, tvrdí Kužvart

“Prodloužení útlumu těžby uranu o čtyři roky, jak navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu, problém zaměstnanosti nevyřeší”. Uvedl to po setkání s odboráři z dolu Hamr I, kterého by se prodloužení těžby dotklo, ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Podle ministra je vytváření nových pracovních míst sociálně únosnější, než dotování těžby. Navíc uzavřením dolu nedojde k výraznému nárůstu nezaměstnanosti vzhledem k tomu, že část pracovníků bude zaměstnána v sanačních pracích.

Nesouhlasí proto s materiálem, vypracovaným ministrem průmyslu a obchodu Miroslavem Grégrem: “Materiál je v rozporu nejen s usnesením vlády, ale i s materiálem s.p. Diamo ze 16. 8. 1998 - Těžba a možnosti těžby uranu v České republice.” Tento materiál věcně i schematicky vystihuje popisovanou problematiku a hodnotí možnosti další těžby jako velmi ztrátové pro náš stát a to v miliardových hodnotách. Ukazuje na celosvětový přebytek zásob uranu i stabilní výhled cen do roku 2029, které jsou 3-5 krát nižší, než ceny českého uranu. Rámcová smlouva s a.s. ČEZ o zajištění odbytu uranu znamená pro s.p. Diamo skrytou dotaci ze státního rozpočtu a odporuje liberalizačním tendencím Evropské unie,” domnívá se Kužvart.

Sanace dolu Hamr I si již vyžádala několik miliard korun. Oblast chemické těžby i hlubinného dolu Hamr I představuje z hydrogeologického hlediska propojený systém. Koncepce předpokládá zatopení dolu přečištěnými vodami, zastavení čerpání důlních vod a provozu hydrologické bariéry. Zatím se tento systém udržuje uměle, což představuje náklady 1 milionu korun denně. Zásadní prioritou v oblasti je záchrana významného přírodního rezervoáru kvalitní pitné vody v České republice-oblast svrchní křídy.Návrh na obnovu těžby a zastavení sanace na dole je krokem zpět.

Těžba uranu byla v minulosti jedno z nejvíc sledovaných odvětví těžařského průmyslu. Za 55 let způsobila obrovské škody na životním prostředí. Následky bude náš stát napravovat ještě dlouhá desetiletí. K útlumu těžby a zahájení sanačních prací již vláda přijala řadu usnesení: č. 244/95-likvidace dolu Hamr zahájená 1.5. 1995, č. 170/1996 - likvidace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem k 1.4. 1996 a č. 427/97-likvidace dolu Rožná zahájená nejpozději 1.1. 2002.

V současné době probíhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992, tzv. EIA, závažných koncepčních materiálů, bezprostředně souvisejících s problematikou útlumu těžby uranu, např. Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, Návrh energetické politiky. Materiál MPO “Prodloužení útlumu těžbu uranu o čtyři roky s možností dotěžení snadno dostupných zásob a stávajících utlumovaných dolech”, procesem EIA neprošel a přijetí usnesení vládou by znamenalo předjímání rozhodnutí ve výše uvedených procesech.

(ja)