VĚSTNÍK MŽP 13/99


SDĚLENÍ

29. Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ke dni 30. 11. 1999
Část 1 (A-L)
Část 2 (M-Z)