Věstník MŽP 05/00


REZORTNÍ PŘEDPISY

8. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1. 6. 2000

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6
Příloha 7
Příloha 8
Příloha 9
Příloha 10
Příloha 11

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

1. Metodický pokyn pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách. Program stabilizace lesa v Jizerských horách (2000)

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4

SDĚLENÍ

9. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí