UPOZORNĚNÍ

NOTE

TEXT PUBLIKACE JE SOUČÁSTÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO KORPUSU
TEXT OF THE PUBLICATION IS A PART OF THE CZECH NATIONAL CORPUS

Symboly běžně uváděné v publikaci:
The following symbols have been used throughout:

Ležatá čárka (–) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval.
The symbol of dash (–) in place of figure indicates that the phenomenon did not occur.

Nula (0,0 nebo 0,00) značí více než nulu, ale méně než nejmenší jednotku vyjádřenou v tabulce.
The symbol of 0,0 or 0,00 indicates more than zero but less than the smallest unit that can be expressed in the table.

Tečka (.) v místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý.
The symbol of dot (.) shows that the figure is not available or cannot be relied on.

Ležatý křížek (x) značí, že zápis není možný z logických důvodů.
The symbol of horizontal small cross (x) shows that the figure is not applicable.

© 2003
MŽP ČR