REDAKČNÍ RADA

Předseda: Ing. Miloš Lízner (MŽP ČR-SOSŽP)

Ing. Karel Bláha, CSc. (MŽP ČR-OER), Ing. Miroslav Hájek, Ph. D. (MŽP ČR-OEŽP), JUDr. Jiří Hlaváček (MŽP ČR-OEU), Ing. Jiří Hrbek (ČSÚ-OSZLŽP), Ing. Veronika Jandová (ČEÚ-SVIS), Bc. Jakub Kašpar (MŽP ČR-OVV), Ing. Lenka Kárová (MŽP ČR-OS), RNDr. Jan Kender, CSc. (MŽP ČR-OEKL), Ing. Jaroslav Kinkor (MŽP ČR-OOV), Ing. Leoš Křenek (MŽP ČR-OODP), Mgr. Zuzana Malatincová (MŽP ČR-OPŘSS), Ing. Michal Pastvinský (MŽP ČR-OGV), Mgr. Alena Pražáková (ČSÚ-OSŽP), RNDr. Petr Roth, CSc. (MŽP ČR-OMOB), MUDr. Eva Rychlíková (MŽP ČR-OOO), Ing. arch. Martin Říha (MŽP ČR-OSEA), Ing. Mirka Tůmová (ČSÚ-OSŽP), Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D. (MŽP ČR-OG), RNDr. Alena Vopálková (MŽP ČR-OZCHČP)


AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Celková redakce: Ing. Veronika Jandová (ČEÚ)

Zpracovatelé jednotlivých kapitol

A Příčiny změn životního prostředí a ovlivňující faktory

Osídlení a pohyb obyvatelstva
Redakce: Ing. Veronika Jandová (ČEÚ)
Ing. Miroslav Šimek (ČSÚ), Ing. Mirka Tůmová (ČSÚ)

Výroba a spotřeba
Redakce: Ing. Veronika Jandová (ČEÚ)
Marie Burkhardová (ČSÚ), Ing. Martin Fantyš (MZe ČR), Ing. Věra Jenčovská, CSc. (ČSÚ), Ing. Stanislav Kopřiva (ČSÚ), Ing. Luďka Kuklová (ČSÚ), Ing. Jiří Lejnar (ČSÚ), Ivo Makalouš (ČSÚ), Jana Makovičková (ČSÚ), Ing. Vlasta Nigrinová (ČSÚ), Ing. Josef Pelikán (ČSÚ), Ing. Jana Pfauserová (ČSÚ), Ing. Miloš Podrazil (ČAPPO), Alena Říhová (ČSÚ), Ing. Alena Soběslavská (ČSÚ), Eva Škaldová (ČSÚ), Ing. Vladimír Štípek (ČSÚ), Ing. Mirka Tůmová (ČSÚ), Ing. Dana Urbanová (ČSÚ), Ing. Vladimír Zikmund (ČSÚ)

Odpady
Výběr z dostupných materiálů a redakce: Ing. Pavel Vejnar, CSc. (VÚV TGM - CeHO)
Mgr. Helena Buřtová (ČSÚ), Ing. Jaroslava Mlnaříková (VÚV TGM - CeHO), Mgr. Eva Přikrylová (VÚV TGM - CeHO)

B Stav a vývoj složek prostředí

Ovzduší
Výběr materiálů a redakční úprava: RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. (ČHMÚ)
Ing. Boris Bretschneider (ČHMÚ), RNDr. Josef Keder, CSc. (ČHMÚ), Ing. Pavel Machálek (ČHMÚ), RNDr. Irena Skořepová, CSc. (ČEÚ), RNDr. Jan Sládeček (ČHMÚ)

Voda
Výběr materiálů a redakce: Ing. Stanislav Pfauser (ČEÚ)
Ing. Václav Bečvář, CSc. (VÚV TGM), RNDr. Jitka Brzáková (ČHMÚ), RNDr. Miriam Dvořáková (ČHMÚ), Ing. Jiří Freisleben (ČHMÚ), RNDr. Jarmila Halířová (ČHMÚ), Ing. Jana Hubáčková, CSc. (VÚV TGM), Ing. Marie Kalinová (VÚV TGM), RNDr. Jiří Kessl, (ČHMÚ), Ing. Stanislav Kopřiva (ČSÚ), Ing. Karel Kratzer, CSc. (SZÚ), Ing. Arnošt Kult (VÚV TGM), Ing. Hana Návojová (ČHMÚ), Ing. Olga Pataridisová (VÚV TGM), P. g. Dagmar Pavlíková (ČHMÚ), Martina Pazourová (ČIŽP), Ing. Jana Pfauserová (VÚV TGM), Mgr. Mark Rieder (ČHMÚ), Ing. Jana Valentová (VÚV TGM), Ing. Jitka Vejvodová (ČHMÚ), u. t. Jaroslava Vítová (VÚV TGM), Ing. Michal Vrabec (ČHMÚ), Prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.

Horninové prostředí a půda
Výběr z poskytnutých materiálů a redakce: RNDr. Helena Křivánková (ČEÚ)
Ing. Michaela Budňáková (MZe), Doc. RNDr. Ivan Cicha, CSc. (ČGS), RNDr. Dana Čápová (ČGS – Geofond), Ing. Jaroslava Čechová (SRS), p. g. Vladimír Dadák, CSc. (MŽP ČR), RNDr. Milada Javůrková (ČGS – Geofond), Ing. Pavel Kottnauer (ÚSMH AV ČR), Ing. Luboš Miltr (MZe ČR), Ing. Josef Rousek (SRS), RNDr. Vladimír Schenk, DrSc. (ÚSMH AV ČR), RNDr. Zdeňka Schenková, CSc. (ÚSMH AV ČR), RNDr. Pavel Šír (ČGS – Geofond)

Lesy
Výběr z poskytnutých materiálů a redakce: RNDr. Helena Křivánková (ČEÚ)
Ing. Vladimír Henžlík (ÚHÚL), Ing. Stanislav Kopřiva (ČSÚ), Ing. Vladimír Krečmer, CSc. (NLK), Ing. Jan Liška (VÚLHM), Ing. Vladimír Vonásek (HZS MV ČR)

Živá příroda
Výběr z poskytnutých materiálů a redakce: RNDr. Helena Křivánková (ČEÚ)
Ing. arch. Jan Florian (MMR ČR), Ing. Veronika Kopecká, CSc. (AOPK ČR), Ing. arch. Zdeňka Hladišová, CSc. (ÚÚR Brno), Ing. Radka Štýbrová (AOPK ČR), Ing. Jan Zohorna (AOPK ČR)

Fyzikální pole
Výběr z poskytnutých materiálů a redakce: Ing. Jan Kozák, CSc. (ČEÚ)
RNDr. Ivan Barnet, CSc. (ČGS), Ing. Petr Kuča (SÚRO), Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. (NRL), Ing. Pavel Šístek (NRL), Ing. Jaroslav Šolc (IMIP), Ing. Jiří Šulc, CSc. (TECHSON), RNDr. Josef Thomas, CSc. (SÚJB), RNDr. Karel Vaníček, CSc. (ČHMÚ Hradec Králové)

C Životní prostředí a zdraví

Výběr z poskytnutých materiálů a redakce: RNDr. Helena Křivánková (ČEÚ)
Mgr. Zuzana Kamberská (ÚZIS), MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (SZÚ), MUDr. Radim Šrám, DrSc. (ÚEM AV ČR), Prof. Ing. Karel Volka, CSc. (VŠCHT Praha)

D Nástroje politiky životního prostředí

Právní předpisy v oblasti životního prostředí
Výběr z poskytnutých materiálů a redakce: Ing. Veronika Jandová (ČEÚ)
PhDr. Petr Galuška (MŽP ČR)

Organizace řízení péče o životní prostředí
Redakce: Ing. Veronika Jandová (ČEÚ)
Ing. Daniela Medová (MŽP ČR)

Poplatkový systém
Výběr z poskytnutých materiálů a redakce: Ing. Josef Seják, CSc. (ČEÚ), Ing. Jan Zeman, CSc. (ČEÚ)
RNDr. Stanislav Bosák, CSc. (ČIŽP), Ing. Ivanka Emmerová (ČIŽP), Ing. Drahomíra Jandlová (ČIŽP), Ing. Michael Jantsch (ČIŽP), Bc. Jaroslav Klusák (ČEÚ), Ing. Igor Mrkvánek (ČBÚ)

Výdaje na životní prostředí
Výběr z poskytnutých materiálů a redakce: Ing. Josef Seják, CSc. (ČEÚ), Ing. Jan Zeman, CSc. (ČEÚ)
Eva Krumpová (ČSÚ), Ing. Petra Chmelíková (SFŽP), Ing. Jaromír Kálal (MF ČR), Ing. Alena Krejčová (MŽP ČR)

Národní program označování výrobků ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek“
Redakce: Petr Saifríd (ČEÚ)

Posuzování vlivu na životní prostředí – EIA
Redakce: Ing. Jitka Lhotáková (ČEÚ)
Ing. Jaroslav Vrbenský, CSc. (MŽP ČR)

E Doplňující informace

Mezinárodní srovnání v ukazatelích OECD
Výběr z poskytnutých materiálů a redakce: Ing. Veronika Jandová (ČEÚ)
Ing. Erich Lippert, CSc. (MŽP ČR)

Mezinárodní spolupráce
Redakce: Ing. Veronika Jandová (ČEÚ)
MUDr. Marie Adámková, CSc. (MŽP ČR), Mgr. Hana Čermáková (MŽP ČR), Ing. Helena Čížková, Ph. D. (MŽP ČR), Mgr. Iveta Koňakovská (MŽP ČR), Ing. Jaroslav Koubal (MŽP ČR), Mgr. Dagmar Kubínová (MŽP ČR), Ing. Doubravka Nedvědová (MŽP ČR), RNDr. Jan Pretel (ČHMÚ), Ing. Klára Quasnitzová (MŽP ČR), Ing. Milena Roudná, CSc. (MŽP ČR), Ing. Mgr. Martin Salvet (MŽP ČR), Veronika Šafránková M. B. A. (MŽP ČR), Mgr. Iveta Špaltová (MŽP ČR), Mgr. Libuše Vlasáková (MŽP ČR)

Výchova, vzdělávání, osvěta a práce s veřejností v oblasti životního prostředí
Výběr z poskytnutých materiálů a redakce: PhDr. Alena Reitschmiedová (ČEÚ)
Bc. Vladislava Bartoňová (ČEÚ), RNDr. Jarmila Dupejová (KÚ Zlín), Dis. Karel Fronk (ČEÚ), Iva Háková (Správa KRNAP), Ing. Vlasta Horáková (MÚ Český Krumlov), PhDr. Markéta Jelínková (Správa NP Podyjí), Marcela Křížová (MŽP ČR), Kateřina Kociánová (Zelený kruh), Mgr. Josef Kořan (MŠMT ČR), Mgr. Patrik Kubas (Tereza), Michal Kulík (SMOP ČSOP), Mgr. Kamila Kalichová (STEP), Mgr. Richard Nagel (Správa NP České Švýcarsko), Ing. Vladimír Silovský (Správa NP Šumava), Jana Stibralová (SMOP ČSOP), Mgr. Blanka Toušková (SSEV Pavučina), Martina Vávrová (Správa CHKO ČR)

Názory a postoje veřejnosti
Výběr ze zpráv CVVM a redakce: PhDr. Alena Reitschmiedová (ČEÚ)
Bc. Vladislava Jirušová (ČEÚ), PhDr. Miluše Rezková (CVVM)

Překlad:
Ing. Madeleine Štulíková, CSc.
Vybrané materiály ČSÚ Ing. Jaroslav Tyrpekl (ČSÚ), Ing. Madeleine Štulíková, CSc.
Kapitola E2 Ing. Milena Roudná, CSc.

Redakce anglické verze:
Ing. Madeleine Štulíková, CSc.

Jazyková spolupráce (česká část):
Ivana Klimtová

Technická spolupráce a sazba:
EnviTypo

Děkujeme všem organizacím, které poskytly své údaje zpracovatelům ročenky. Tyto organizace uvádíme vždy jako informační zdroj u příslušných tabulek, komentářů, obrázků a grafů.

Údaje do ročenky poskytly především: Ministerstvo životního prostředí ČR, Český statistický úřad, Ústav zdravotnických informací a statistiky, Ministerstvo zemědělství ČR, Český hydrometeorologický ústav, Česká geologická služba, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, ČGS – Geofond, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká inspekce životního prostředí, Státní fond životního prostředí a další.

Zejména děkujeme za aktivní účast všem pracovníkům odborně příslušných odborů Ministerstva životního prostředí ČR, kteří se zúčastnili na přípravě a realizaci ročenky.

EDITORIAL BOARD

Chairman: Miloš Lízner (MŽP ČR-SOSŽP)

Karel Bláha (MŽP ČR-OER), Miroslav Hájek (MŽP ČR-OEŽP), Jiří Hlaváček (MŽP ČR-OEU), Jiří Hrbek (ČSÚ-OSZLŽP), Veronika Jandová (ČEÚ-SVIS), Jakub Kašpar (MŽP ČR-OVV), Lenka Kárová (MŽP ČR-OS), Jan Kender (MŽP ČR-OEKL), Jaroslav Kinkor (MŽP ČR-OOV), Leoš Křenek (MŽP ČR-OODP), Zuzana Malatincová (MŽP ČR-OPŘSS), Michal Pastvinský (MŽP ČR-OGV), Alena Pražáková (ČSÚ-OSŽP), Petr Roth (MŽP ČR-OMOB), Eva Rychlíková (MŽP ČR-OOO), Martin Říha (MŽP ČR-OSEA), Mirka Tůmová (ČSÚ-OSŽP), Zdeněk Venera (MŽP ČR-OG), Alena Vopálková (MŽP ČR-OZCHČP)


AUTHORS AND CONTRIBUTORS

Chief Editor: Veronika Jandová (ČEÚ)

Editors of chapters

A Environmental Change: Causes and Factors

Settlement and Population Migration
Editing: Veronika Jandová (ČEÚ)
Miroslav Šimek (ČSÚ), Mirka Tůmová (ČSÚ)

Production and Consumption
Editing: Veronika Jandová (ČEÚ)
Marie Burkhardová (ČSÚ), Martin Fantyš (MZe ČR), Věra Jenčovská (ČSÚ), Stanislav Kopřiva (ČSÚ), Luďka Kuklová (ČSÚ), Jiří Lejnar (ČSÚ), Ivo Makalouš (ČSÚ), Jana Makovičková (ČSÚ), Vlasta Nigrinová (ČSÚ), Josef Pelikán (ČSÚ), Ing. Jana Pfauserová (ČSÚ), Miloš Podrazil (ČAPPO), Alena Říhová (ČSÚ), Alena Soběslavská (ČSÚ), Eva Škaldová (ČSÚ), Vladimír Štípek (ČSÚ), Mirka Tůmová (ČSÚ), Dana Urbanová (ČSÚ), Vladimír Zikmund (ČSÚ)

Waste
Excerption and editing: Ing. Pavel Vejnar, CSc. (VÚV TGM - CeHO)
Helena Buřtová (ČSÚ), Ing. Jaroslava Mlnaříková (VÚV TGM - CeHO), Eva Přikrylová (VÚV TGM - CeHO)

B State and Trends of Environmental Components

The Air
Excerption and editing: Jaroslav Fiala (ČHMÚ)
Boris Bretschneider (ČHMÚ), Josef Keder (ČHMÚ), Pavel Machálek (ČHMÚ), Irena Skořepová (ČEÚ), Jan Sládeček (ČHMÚ)

Water
Excerption and editing: Stanislav Pfauser (ČEÚ)
Václav Bečvář (VÚV TGM), Jitka Brzáková (ČHMÚ), Miriam Dvořáková (ČHMÚ), Jiří Freisleben (ČHMÚ), Jarmila Halířová (ČHMÚ), Jana Hubáčková (VÚV TGM), Marie Kalinová (VÚV TGM), Jiří Kessl (ČHMÚ), Stanislav Kopřiva (ČSÚ), Karel Kratzer (SZÚ), Arnošt Kult (VÚV TGM), Hana Návojová (ČHMÚ), Olga Pataridisová (VÚV TGM), Dagmar Pavlíková (ČHMÚ), Martina Pazourová (ČIŽP), Jana Pfauserová (VÚV TGM), Mark Rieder (ČHMÚ), Jana Valentová (VÚV TGM), Jitka Vejvodová (ČHMÚ), Jaroslava Vítová (VÚV TGM), Michal Vrabec (ČHMÚ), Ladislav Žáček

Geological Environment and Soil
Excerption and editing: Helena Křivánková (ČEÚ)
Michaela Budňáková, Ivan Cicha (ČGS), Dana Čápová (ČGS – Geofond), Jaroslava Čechová (SRS), Vladimír Dadák (MŽP ČR), Milada Javůrková (ČGS – Geofond), Pavel Kottnauer (ÚSMH AV ČR), Luboš Miltr (MZe ČR), Josef Rousek (SRS), Vladimír Schenk, (ÚSMH AV ČR), Zdeňka Schenková (ÚSMH AV ČR), Pavel Šír (ČGS – Geofond)

Forests
Excerption and editing: Helena Křivánková (ČEÚ)
Vladimír Henžlík (ÚHÚL), Stanislav Kopřiva (ČSÚ), Vladimír Krečmer (NLK), Jan Liška (VÚLHM), Vladimír Vonásek (HZS MV ČR)

Wildlife
Excerption and editing: Helena Křivánková (ČEÚ)
Jan Florian (MMR ČR), Veronika Kopecká (AOPK ČR), Zdeňka Hladišová (ÚÚR Brno), Radka Štýbrová (AOPK ČR), Jan Zohorna (AOPK ČR)

Physical Fields
Excerption and editing: Jan Kozák (ČEÚ)
Ivan Barnet (ČGS), Petr Kuča (SÚRO), Luděk Pekárek (NRL), Pavel Šístek (NRL), Jaroslav Šolc (IMIP), Jiří Šulc (TECHSON), Josef Thomas (SÚJB), Karel Vaníček (ČHMÚ Hradec Králové)

C Environment and Health

Excerption and editing: Helena Křivánková (ČEÚ)
Zuzana Kamberská (ÚZIS), Jiří Ruprich (SZÚ), Radim Šrám (ÚEM AV ČR), Karel Volka (VŠCHT Praha)

D Instruments of Environmental Policy

Environmental Legislation
Excerption and editing: Veronika Jandová (ČEÚ)
Petr Galuška (MŽP ČR)

Organization of Environmental Protection
Editing: Veronika Jandová (ČEÚ)
Daniela Medová (MŽP ČR)

The System of Charges
Excerption and editing: Josef Seják (ČEÚ), Jan Zeman (ČEÚ)
Stanislav Bosák, (ČIŽP), Ivanka Emmerová (ČIŽP), Drahomíra Jandlová (ČIŽP), Michael Jantsch (ČIŽP), Jaroslav Klusák (ČEÚ), Igor Mrkvánek (ČBÚ)

Environmental Expenditures
Excerption and editing: Josef Seják (ČEÚ), Jan Zeman (ČEÚ)
Eva Krumpová (ČSÚ), Petra Chmelíková (SFŽP), Jaromír Kálal (MF ČR), Alena Krejčová (MŽP ČR)

National Ecolabelling Program
Editing: Petr Saifríd (ČEÚ)

Environmental Impact Assessment – EIA
Editing: Jitka Lhotáková (ČEÚ)
Jaroslav Vrbenský (MŽP ČR)

E Supplementary Information

International Comparison in Terms of OECD Indicators
Excerption and editing: Veronika Jandová (ČEÚ)
Erich Lippert (MŽP ČR)

International Cooperation
Editing: Veronika Jandová (ČEÚ)
Marie Adámková (MŽP ČR), Iveta Koňakovská (MŽP ČR), Jaroslav Koubal (MŽP ČR), Dagmar Kubínová (MŽP ČR), Doubravka Nedvědová (MŽP ČR), Jan Pretel (ČHMÚ), Klára Quasnitzová (MŽP ČR), Milena Roudná (MŽP ČR), Martin Salvet (MŽP ČR), Veronika Šafránková (MŽP ČR), Iveta Špaltová (MŽP ČR), Libuše Vlasáková (MŽP ČR)

Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness
Excerption and editing: Alena Reitschmiedová (ČEÚ)
Vladislava Bartoňová (ČEÚ), Jarmila Dupejová (KÚ Zlín), Karel Fronk (ČEÚ), Iva Háková (Administration of KRNAP), Vlasta Horáková (DA Český Krumlov), Markéta Jelínková (Správa NP Podyjí), Marcela Křížová (MŽP ČR), Kateřina Kociánová (Zelený kruh), Josef Kořan (MŠMT ČR), Patrik Kubas (Tereza), Michal Kulík (SMOP ČSOP), Kamila Kalichová (STEP), Richard Nagel (Administration of NP České Švýcarsko), Vladimír Silovský (Administration of NP Šumava), Jana Stibralová (SMOP ČSOP), Blanka Toušková (SSEV Pavučina), Martina Vávrová, (Administration of CHKO ČR)

Public Opinion and Outlook
Excerption from CVVM research and editing: Alena Reitschmiedová (ČEÚ)
Vladislava Jirušová (ČEÚ), Miluše Rezková (CVVM)

Translation:
Madeleine Štulíková
Some materials from ČSÚ Jaroslav Tyrpekl (ČSÚ), Madeleine Štulíková
Chapter E2 Milena Roudná

Editor of the English Version:
Madeleine Štulíková

Proof Editor of the Czech Part:
Ivana Klimtová

Technical Support and Typesetting:
EnviTypo

Thanks are due to all organisations provided their data to the editors. The contributing organisations are cited as sources of information in the respective tables, comments, figures and graphs.

The following were the main contributors of data: Ministry of the Environment of CR, Czech Statistical Office, Institute of Health Information and Statistics, Ministry of Agriculture of CR, Czech Hydrometeorological Institute, Czech Geological Survey, T.G.M. Water Management Research Institute, Institute for Economic Forest Management, ČGS – Geofond, Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the CR, Czech Environment Inspection agency, State Environmental Fund, etc.

Special thanks are due to the staff of the respective departments of the Ministry of the Environment of CR for active cooperation in the drafting and production of this Yearbook.