PŘÍČINY ZMĚN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY

Uváděné údaje jsou v souladu s daty publikovanými ve Statistické ročence České republiky.

Další informace k jednotlivým kapitolám lze získat z publikací ČSÚ, jejichž distribuci zajišťuje odbor informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, 118 00 Praha 1, tel.: 257 533 332, e-mail: infoservis@gw.czso.cz.

A1 - OSÍDLENÍ A POHYB OBYVATELSTVA

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu (zhruba v desetiletých intervalech) a z navazujících údajů o pohybu obyvatelstva a jejich bilancí. Tyto údaje vyplývají ze zpracování statistických hlášení o sňatcích, rozvodech, narozeních, úmrtích a případech stěhování, poskytovaných matrikami, soudy a ohlašovnami pobytu.

Poznámky k tabulkám:

V údajích od r. 2001 je počet obyvatel výsledkem zpracování bilance, navazující na definitivní výsledky sčítání lidu, které se uskutečnilo k 1. 3. 2001.

Údaje o stavech a pohybu obyvatelstva se týkají obyvatel, kteří mají na území ČR trvalé bydliště. Od r. 2001 – v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001 – včetně cizinců s tzv. dlouhodobým pobytem (tj. s pobytem na základě víza nad 90 dnů podle zákona č. 326/1999 Sb.). V údajích jsou obsaženy i události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým bydlištěm na území ČR, které nastaly v cizině.

Definice živě narozeného dítěte je stanovena vyhláškou MZ ČR č. 11/1988 Sb. Za živě narozené dítě se podle této definice považuje plod, který projevil některou ze známek života, má porodní hmotnost 500 gramů a vyšší, nebo nižší než 500 gramů, přežije-li 24 hodiny po porodu. Za mrtvě narozené dítě se považuje plod, který neprojevuje ani jednu známku života a má porodní hmotnost 1000 gramů a vyšší.

Údaje v časových řadách jsou do r. 2000 srovnatelné, pro r. 2001 viz poznámka nahoře.

ENVIRONMENTAL CHANGE: CAUSES AND FACTORS


The data are in accord with the data given in the Statistical Yearbook of the Czech Republic.

Further information on the individual chapters can be obtained from the publications of the Czech Statistical Office, distributed through the Department of Information Services of the Czech Statistical Office, Josefská 6, 118 00 Prague 1, Tel.: 257 533 332,
e-mail: infoservis@gw.czso.cz.
 

A1 - SETTLEMENT AND POPULATION MIGRATION


Information on the number and composition of the population is obtained from housing and population censuses (taken at approximately ten-year intervals) and from additional information on population balances and changes. This information results from the statistical processing of records relating to marriages, divorces, births, deaths and changes in address provided by the registry of births and deaths, courts and residence registration offices.

Notes on Tables:

In the information since 2001, the number of inhabitants is the result of preparation of a balance, related to the final results of the Population Census, carried out as of March 1, 2001.

Information on population numbers and migration is related to persons with permanent place of residence in the territory of the Czech Republic. Since 2001 – in relation to the final results of the 2001 Population and Housing Census – this includes foreigners with long-term stays – i.e. with stays on the basis of a visa exceeding 90 days pursuant to Act No. 326/1999 Coll. The data also contains information on events (such as marriages, births and deaths) in the lives of individuals who are permanent residents of CR, which occured abroad.

The definition of a live birth is provided for by Decree of the Ministry of Health of the Czech Republic No. 11/1988 Coll. According to this definition, a live-born child is a foetus that exhibits any of specified signs of life, has a birth weight of at least 500 grams, or less than 500 grams if it lives for at least 24 hours after birth. A still-born child is a foetus that does not exhibit any of specified signs of life and has a birth weight of at least 1000 grams.

Data in the time series are comparable up to the year 2000; for 2001, see the comment above.


A1.1  Územní rozložení obyvatelstva
          Territorial population pattern

Tab. A1.1.1 Počet obyvatel a hustota zalidnění v okresech k 31. 12. 2002
Population and population density by districts as of Dec. 31, 2002

Území, kraj, okres
Area, region, district

Počet
obyvatel
Population

Hustota zalid-
nění na km2
Population
density
per km
2

Území, kraj, okres
Area, region, district

Počet
obyvatel
Population

Hustota zalid-
nění na km2
Population
density
per km
2

Česká republika

10 203 269

129

Jablonec nad Nisou

88 068

219

Czech Republic

 

 

Liberec

158 107

171

Hl. m. Praha

1 161 938

2 343

Semily

75 165

108

Capital City of Prague

 

 

Královéhradecký kraj

548 437

115

Středočeský kraj

1 128 674

102

Královéhradecký region

 

 

Středočeský region

 

 

Hradec Králové

159 622

182

Benešov

93 220

61

Jičín

77 368

87

Beroun

76 101

115

Náchod

112 448

132

Kladno

150 181

217

Rychnov nad Kněžnou

79 003

79

Kolín

95 523

113

Trutnov

119 996

105

Kutná Hora

73 337

80

Pardubický kraj

506 534

112

Mělník

94 868

133

Pardubický region

 

 

Mladá Boleslav

114 042

108

Chrudim

104 901

102

Nymburk

84 784

97

Pardubice

160 564

181

Praha-východ

98 453

169

Svitavy

102 247

77

Praha-západ

86 777

148

Ústí nad Orlicí

138 822

110

Příbram

107 260

66

Vysočina

517 630

75

Rakovník

54 128

58

Vysočina region

 

 

Jihočeský kraj

625 097

62

Havlíčkův Brod

94 826

75

Jihočeský region

 

 

Jihlava

108 231

92

České Budějovice

178 523

110

Pelhřimov

72 589

56

Český Krumlov

59 817

37

Třebíč

117 002

77

Jindřichův Hradec

92 846

48

Žďár nad Sázavou

124 982

75

Písek

70 419

62

Jihomoravský kraj

1 121 792

159

Prachatice

51 410

37

Jihomoravský region

 

 

Strakonice

69 496

67

Blansko

107 454

114

Tábor

102 586

77

Brno-město

370 505

1 611

Plzeňský kraj

549 374

73

Brno-venkov

161 269

146

Plzeňský region

 

 

Břeclav

123 365

105

Domažlice

58 895

52

Hodonín

158 602

146

Klatovy

87 680

45

Vyškov

86 636

97

Plzeň-město

163 791

1 310

Znojmo

114 061

70

Plzeň-jih

68 495

63

Olomoucký kraj

636 750

124

Plzeň-sever

73 610

56

Olomoucký region

 

 

Rokycany

45 574

79

Jeseník

42 251

59

Tachov

51 329

37

Olomouc

224 156

154

Karlovarský kraj

304 220

92

Prostějov

109 524

142

Karlovarský region

 

 

Přerov

134 895

153

Cheb

89 107

96

Šumperk

125 924

96

Karlovy Vary

121 886

75

Zlínský kraj

593 130

150

Sokolov

93 227

124

Zlínský region

 

 

Ústecký kraj

819 712

154

Kroměříž

107 959

135

Ústecký region

 

 

Uherské Hradiště

144 116

145

Děčín

133 631

147

Vsetín

146 474

128

Chomutov

124 744

133

Zlín

194 581

189

Litoměřice

114 497

111

Moravskoslezský kraj

1 262 660

227

Louny

85 830

77

Moravskoslezský region

 

 

Most

116 786

250

Bruntál

104 480

63

Teplice

126 635

270

Frýdek-Místek

226 592

178

Ústí nad Labem

117 589

291

Karviná

277 244

799

Liberecký kraj

427 321

135

Nový Jičín

159 473

174

Liberecký region

 

 

Opava

180 769

158

Česká Lípa

105 981

93

Ostrava-město

314 102

1 468

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A1.1.2 Města nad 20 000 obyvatel k 31. 12. 2002
Municipalities with over 20 000 inhabitants as of Dec. 31, 2002

Město
Municipality

Počet obyvatel
Population

Město
Municipality

Počet obyvatel
Population

Hl. m. Praha

1 161 938

Příbram

35 508

Capital City of Prague

 

Orlová

34 488

Brno

370 505

Cheb

33 192

Ostrava

314 102

Trutnov

31 588

Plzeň

163 791

Písek

29 823

Olomouc

101 624

Kolín

29 817

Liberec

97 677

Kroměříž

29 180

České Budějovice

95 986

Šumperk

29 073

Hradec Králové

95 755

Vsetín

28 731

Ústí nad Labem

94 544

Valašské Meziříčí

27 520

Pardubice

89 725

Litvínov

27 136

Havířov

85 271

Nový Jičín

26 641

Zlín

79 841

Hodonín

26 575

Kladno

70 328

Uherské Hradiště

26 527

Most

68 028

Český Těšín

26 184

Karviná

64 146

Břeclav

25 984

Opava

60 731

Krnov

25 654

Frýdek-Místek

60 603

Sokolov

24 999

Karlovy Vary

52 359

Litoměřice

24 608

Děčín

52 155

Havlíčkův Brod

24 320

Teplice

51 150

Žďár nad Sázavou

24 028

Chomutov

50 514

Chrudim

23 808

Jihlava

50 174

Kopřivnice

23 521

Prostějov

47 678

Strakonice

23 512

Přerov

47 582

Bohumín

23 116

Jablonec nad Nisou

44 991

Klatovy

22 873

Mladá Boleslav

43 544

Jindřichův Hradec

22 795

Česká Lípa

39 033

Vyškov

22 322

Třebíč

38 963

Náchod

21 359

Třinec

38 530

Kutná Hora

21 321

Tábor

36 460

Jirkov

20 856

Znojmo

35 552

Blansko

20 375

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

A1.2  Demografický vývoj
          Demographic development

Tab. A1.2.1 Pohyb obyvatelstva, 1995-2002
Population and vital statistics, 1995-2002

Ukazatel

Měřicí jednotka

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Unit

Indicator

Střední stav obyvatelstva

tis. osob

10 330,8

10 315,4

10 303,6

10 294,9

10 282,8

10 272,5

10 224,2

10 200,8

thous. persons

Mid-year population

   z toho ženy

tis. osob

5 310,6

5 300,7

5 293,1

5 287,5

5 280,0

5 273,2

5 245,2

5 236,2

thous. persons

   Females

Střední délka života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean life expectancy

   muži

roky

69,7

70,4

70,5

71,1

71,4

71,6

72,1

72,0

years

   Males

   ženy

roky

76,6

77,3

77,5

78,1

78,1

78,4

78,4

78,5

years

   Females

Živě narození

osoby

96 097

90 446

90 657

90 535

89 471

90 910

90 715

92 786

persons

Live births

Zemřelí

osoby

117 913

112 782

112 744

109 527

109 768

109 001

107 755

108 243

persons

Deaths

Přirozený přírůstek

osoby

-21 816

-22 336

-22 087

-18 992

-20 297

-18 091

-17 040

-15 457

persons

Natural increase

Přistěhovalí

osoby

10 540

10 857

12 880

10 729

9 910

7 802

12 918

44 679

persons

Immigrants

Vystěhovalí

osoby

541

728

805

1 241

1 136

1 263

21 469

32 389

persons

Emigrants

Přírůstek stěhováním

osoby

9 999

10 129

12 075

9 488

8 774

6 539

-8 551

12 290

persons

Net migration

Celkový přírůstek

osoby

-11 817

-12 207

-10 012

-9 504

-11 523

-11 552

-25 591

-3 167

persons

Net total increase

Na 1000 obyvatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1000 inhabitants

   živě narození

9,3

8,8

8,8

8,8

8,7

8,8

8,9

9,1

   Live births

   zemřelí

11,4

10,9

10,9

10,6

10,7

10,6

10,5

10,6

   Deaths

   přirozený přírůstek

-2,1

-2,2

-2,1

-1,8

-2,0

-1,8

-1,7

-1,5

   Natural increase

Kojenecká úmrtnost
(zemřelí do 1 roku na
1000 živě narozených)

7,7

6,0

5,9

5,2

4,6

4,1

4,0

4,1

Infant mortality
(deaths up to 1 year
of age per 1000 live
births)

Novorozenecká úmrtnost
(zemřelí do 28 dnů na
1000 živě narozených)

4,9

3,8

3,6

3,2

2,9

2,5

2,3

2,7

Neonatal mortality
(deaths up to 28 days
per 1000 live births)

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A1.2.2 Přirozený přírůstek obyvatelstva v r. 2002 podle okresů
Natural population increase by district, 2002

Území
Area

Živě
narození
Live
births

Zemřelí
Deaths

Přirozený
přírůstek
Natural
increase

Území
Area

Živě
narození
Live
births

Zemřelí
Deaths

Přirozený
přírůstek
Natural
increase

počet na 1000 obyvatel
Per 1000 inhabitants

počet na 1000 obyvatel
Per 1000 inhabitants

Česká republika

9,1

10,6

-1,5

Jablonec nad Nisou

9,6

10,6

-1,0

Czech Republic

 

 

 

Liberec

9,7

10,6

-0,9

Hl. m. Praha

8,4

11,5

-3,1

Semily

8,9

11,0

-2,0

Capital City of Prague

 

 

 

Královéhradecký kraj

9,0

10,4

-1,4

Středočeský kraj

9,3

11,0

-1,7

Královéhradecký region

 

 

 

Středočeský region

 

 

 

Hradec Králové

8,6

10,2

-1,7

Benešov

9,0

11,8

-2,8

Jičín

9,0

11,5

-2,4

Beroun

8,9

11,7

-2,8

Náchod

9,4

10,6

-1,2

Kladno

9,4

10,7

-1,2

Rychnov nad Kněžnou

9,5

9,2

0,3

Kolín

9,4

11,1

-1,6

Trutnov

8,9

10,6

-1,6

Kutná Hora

8,0

11,2

-3,2

Pardubický kraj

9,2

10,3

-1,1

Mělník

10,4

10,2

0,2

Pardubický region

 

 

 

Mladá Boleslav

9,5

9,5

0,0

Chrudim

8,8

11,1

-2,2

Nymburk

9,6

12,3

-2,7

Pardubice

8,6

10,2

-1,7

Praha-východ

9,2

11,4

-2,1

Svitavy

9,4

9,9

-0,5

Praha-západ

9,9

10,4

-0,5

Ústí nad Orlicí

10,0

10,1

-0,2

Příbram

8,9

11,3

-2,4

Vysočina

9,2

10,1

-0,9

Rakovník

8,7

11,7

-3,0

Vysočina region

 

 

 

Jihočeský kraj

9,2

10,0

-0,8

Havlíčkův Brod

9,1

10,2

-1,1

Jihočeský region

 

 

 

Jihlava

9,4

10,1

-0,7

České Budějovice

9,1

9,3

-0,2

Pelhřimov

8,9

11,6

-2,7

Český Krumlov

10,6

8,0

2,5

Třebíč

8,7

10,0

-1,3

Jindřichův Hradec

9,0

10,3

-1,3

Žďár nad Sázavou

9,7

9,2

0,6

Písek

9,1

10,5

-1,5

Jihomoravský kraj

9,0

10,6

-1,7

Prachatice

9,7

10,1

-0,4

Jihomoravský region

 

 

 

Strakonice

9,0

11,2

-2,2

Blansko

8,8

11,2

-2,4

Tábor

8,6

10,6

-2,1

Brno-město

9,2

11,0

-1,8

Plzeňský kraj

8,9

10,8

-1,9

Brno-venkov

9,1

10,8

-1,7

Plzeňský region

 

 

 

Břeclav

8,1

10,0

-1,8

Domažlice

9,0

10,7

-1,6

Hodonín

8,8

10,1

-1,3

Klatovy

9,1

11,8

-2,8

Vyškov

9,3

11,2

-1,8

Plzeň-město

8,8

10,6

-1,8

Znojmo

8,9

9,8

-0,9

Plzeň-jih

9,0

11,6

-2,6

Olomoucký kraj

8,9

10,5

-1,6

Plzeň-sever

8,8

10,7

-1,9

Olomoucký region

 

 

 

Rokycany

8,2

11,6

-3,4

Jeseník

8,9

10,2

-1,3

Tachov

9,3

8,3

1,0

Olomouc

8,9

9,9

-1,0

Karlovarský kraj

9,7

9,4

0,3

Prostějov

8,9

12,1

-3,3

Karlovarský region

 

 

 

Přerov

8,9

10,6

-1,7

Cheb

10,1

9,6

0,6

Šumperk

8,9

10,0

-1,1

Karlovy Vary

9,0

9,8

-0,8

Zlínský kraj

8,8

9,9

-1,1

Sokolov

10,3

8,7

1,6

Zlínský region

 

 

 

Ústecký kraj

10,0

11,3

-1,3

Kroměříž

8,2

10,3

-2,1

Ústecký region

 

 

 

Uherské Hradiště

8,7

10,3

-1,6

Děčín

10,1

11,1

-1,0

Vsetín

9,0

9,5

-0,5

Chomutov

10,3

10,2

0,0

Zlín

8,9

9,6

-0,7

Litoměřice

9,3

11,2

-2,0

Moravskoslezský kraj

9,1

10,4

-1,3

Louny

9,8

12,0

-2,2

Moravskoslezský region

 

 

 

Most

9,9

11,5

-1,6

Bruntál

9,6

9,4

0,2

Teplice

9,7

12,2

-2,4

Frýdek-Místek

8,9

10,5

-1,6

Ústí nad Labem

10,7

11,3

-0,6

Karviná

8,8

10,5

-1,7

Liberecký kraj

9,7

10,5

-0,8

Nový Jičín

9,4

9,8

-0,5

Liberecký region

 

 

 

Opava

9,0

10,2

-1,2

Česká Lípa

10,2

9,8

0,3

Ostrava-město

9,1

10,8

-1,7

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A1.2.3 Složení obyvatelstva podle věkových skupin, 1991 a 2002
Population by age group, 1991 and 2002

Věkové
skupiny
Age
group

1. 1. 1991
1 Jan. 1991

31. 12. 2002
31 Dec. 2002

1. 1. 1991
1 Jan. 1991

31. 12. 2002
31 Dec. 2002

Muži
Males

Ženy
Females

Muži
Males

Ženy
Females

Muži
Males

Ženy
Females

Muži
Males

Ženy
Females

Absolutní údaje
Number

Struktura v %
Percentage

Celkem All

5 000 966

5 303 641

4 966 706

5 236 563

100,0

100,0

100,0

100,0

0

65 422

62 264

47 715

45 096

1,3

1,2

1,0

0,9

1-4

263 402

251 060

184 099

173 866

5,3

4,7

3,7

3,3

5-9

348 736

332 860

257 301

244 419

7,0

6,3

5,2

4,7

10-14

436 122

415 772

326 424

310 846

8,7

7,8

6,6

5,9

15-19

440 953

421 219

340 702

324 580

8,8

7,9

6,9

6,2

20-24

349 177

333 910

394 817

378 937

7,0

6,3

7,9

7,2

25-29

350 507

336 788

461 655

444 842

7,0

6,3

9,3

8,5

30-34

347 307

337 439

368 755

354 770

6,9

6,4

7,4

6,8

35-39

406 847

401 440

356 387

343 556

8,2

7,6

7,2

6,6

40-44

423 157

420 284

320 911

313 913

8,5

7,9

6,5

6,0

45-49

335 907

342 007

379 452

380 188

6,7

6,4

7,6

7,3

50-54

255 194

268 749

391 958

403 082

5,1

5,1

7,9

7,7

55-59

246 756

274 309

348 398

374 402

4,9

5,2

7,0

7,1

60-64

241 181

293 780

239 711

274 525

4,8

5,5

4,8

5,2

65-69

212 075

294 514

182 867

230 841

4,2

5,5

3,7

4,4

70-74

102 570

157 352

165 908

239 086

2,1

3,0

3,3

4,6

75-79

100 196

178 133

116 285

205 771

2,0

3,4

2,3

3,9

80-84

55 117

119 840

57 452

121 573

1,1

2,3

1,2

2,3

85 a více

20 340

61 921

25 909

72 270

0,4

1,2

0,5

1,4

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Obr. A1.1.1 Hustota zalidnění v okresech k 31. 12. 2002
Population density per district as of Dec. 31, 2002
Obr. A1.2.1 Složení obyvatelstva podle věkových skupin k 31. 12. 2002
Age/sex population pyramid as of Dec. 31, 2002
Obr. A1.2.2 Migrační saldo v okresech v r. 1990
Migration balance per district, 1990
Obr. A1.2.3 Migrační saldo v okresech v r. 2002
Migration balance per district, 2002