SDĚLENÍ

odboru posuzování vlivů na životní prostředí
Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách
ve smyslu zákona ČNR

č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje pokračování seznamu oprávněných osob s osvědčením odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o oprávněné osoby, které získaly odbornou způsobilost v období od 1. 10. 1999 do 31. 1. 2000. Zároveň uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 1. 10. 1999.

Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí oprávněných osob.

 

  Mgr. Jiří Guth, v. r.

  ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP

 

Krivanka Ondřej Ing., Tylova 993, 436 01 Litvínov

CELIO a. s., Budovatelů 2830, 434 01 Most tel.: 035/6166291, 6103477, e-mail: celio@oasanet.cz

Hájek Tomáš MUDr. PhMgr. PhD., Mšenská 12, 466 04 Jablonec nad Nisou

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel.: 02/67122511

Lenz Stanislav RNDr., Holandská 7/1016, 101 00 Praha 10

PROJEKTA, s.r.o., Prvního pluku 20, 186 59 Praha 8, tel.: 02/51038215, fax: 02/51038219, e-mail: lenz@projekta.cz

Změny:

Ryšlavý Zbyněk RNDr. CSc., Sametová 734, 460 01 Liberec, tel.: 048/422823,
e-mail: zryslavy@hotmail.com

RNDr. Zbyněk Ryšlavý, CSc., environmentální konzultant, Sametová 734, 460 01 Liberec,
tel.: 048/6203190, 0604/809203

Vrabec Lubomír Ing., Foltýnova 15, 635 00 Brno, tel.: 05/46213471

Vrabec Lubomír Ing., sídlo firmy: Foltýnova 15, 635 00 Brno, kancelář: Jílkova 124, 615 00 Brno, tel.: 05/48213716, 46213471, fax: 05/45216361

Beran Pavel Ing., Šmolíkova 903, 161 00 Praha 6

Rustical B, Na pískách 56, 160 00 Praha 6, tel.: 02/3116881, 0602/133941, fax: 02/33310503

Vyhnálek Vojtěch RNDr. CSc., Srubec 76, 370 06 České Budějovice

EIA servis, s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice, tel.: 038/6350843, fax: 038/7311264,
e-mail: eia@iol.cz

Kučerová Andrea Ing., (Kapošváryová), Chmelova 466, 500 02 Hradec Králové

G-servis Praha, s.r.o., Sokolovská 44, 186 00 Praha 8, tel.: 02/2316920, tel./fax: 02/24816927

Žlebek Pavel RNDr., Mlýnská 58, 360 05 Karlovy Vary

Ekoservis, Moskevská 63, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 017/23828, 0602/627199

Reichmann František RNDr., Na skalce č. 240, 281 66 Jevany, tel./fax: 0203/677579

28. 12. 1999 zemřel

Tichotová Přibyslava Ing., Pavlíkova 601, 142 00 Praha 4

EKOTIP, Pavlíkova 601, 142 00 Praha 4, tel.: 02/4715528, 4725982, 0603/517601, fax : 02/4725982, e-mail: ekotip@iol.cz

Staněk Ivo RNDr., Ibsenova 11, 638 00 Brno, tel.: 05/527341

DHV CR s. r. o., Černopolní 39, 613 00 Brno, tel.: 05/45212671-2, fax : 05/45214642,
e-mail: dhvbrno@telecom.cz

Löw Jiří Doc. Ing. arch., Oblá 42, 625 00 Brno

LÖW & s. r. o., Vranovská 102, 614 00 Brno, tel.: 05/575250, 576740, fax: 05/576250,
e-mail: lowaspol@ocbnt.ocb.cz

Škára Jiří Ing., Okružní 658, 686 05 Uherské Hradiště

MEGA, a. s., Pod Vinicí 83, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel.: 0425/851665, 851235, fax: 0425/851415,
e-mail: jskara@mega.cz

Hrabal Jaroslav RNDr., Bratří Čapků 2870, 470 01 Česká Lípa

MEGA, a. s., Pod Vinicí 83, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel.: 0425/851235, 851665, fax: 0425/851415,
e-mail: audity@mega.cz

Máška Petr Ing., Ústecká 2914, 470 01 Česká Lípa

MEGA, a. s., Pod Vinicí 83, 471 27 Stráž pod Ralskem,  tel.: 0425/851235, 851665, fax: 0425/851415,
e-mail: pmaska@mega.cz

Vyhlas Zbyněk Ing., Běhounkova 2304,
155 00 Praha 5

Athos-co, s. r. o., Běhounkova 2304, 155 05 Praha 5, tel./fax: 02/51610882, 51611265

Vraný Miroslav Ing., Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice

Vraný Miroslav Ing., Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice, tel.: 040/6210509, 0602/434897

 

 

 

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Lektoruje: PhDr. Petr Galuška l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747 Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/333 747 80, fax: 809 835 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350,-- Kč l Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 300,-- Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12x ročně l Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha č.j. 6515/99 - P ze dne 24. 9. 1999 l Hlavní distributor: ALQ plus, s. r. o. ISSN 0862-9013