SDĚLENÍ

odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob,
které byly Ministerstvem životního prostředí
a Ministerstvem zdravotnictví
pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
ke dni 31.12.1999

V souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví společný seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 4, odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

 

 

Pověřená osoba

čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejich hodnocení je pověřena

odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

130.

Ing. Vladana Gotvaldová

Hájkova 1632/3, 130 00 Praha 3

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Vladana Gotvaldová

131.

REO-RWE Entsorgung, s.r.o.

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Luboš Kačírek

 

          RNDr. Vlastimila Mikulová, v.r.

          ředitelka odboru odpadů