Národní program označování výrobků ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek” a Směrnice s požadavky pro propůjčení ochranné známky

Příloha Věstníku Ministerstva životního prostředí

Květen 2001 ročník XI částka 5

Příloha Sdělení č. 19 odboru strategií Ministerstva životního prostředí o vydání seznamu Směrnic a výrobků označených ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek” a Směrnice s požadavky pro propůjčení ochranné známky

(velikost souboru 14KB)
Národní program označování ekologicky šetrných výrobků – Seznam výrobků s propůjčenou ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek”

(velikost souboru 624KB)
1.   Směrnice č. 01 - 2000 Tepelně izolační materiály ze sběrového papíru
2.   Směrnice č. 02 - 2000 Oleje pro mazání řezných částí motorových pil
3.   Směrnice č. 03 - 2000 Prací prostředky pro textilie
4.   Směrnice č. 04 - 2000 Nátěrové hmoty ředitelné vodou

(velikost souboru 755KB)
5.   Směrnice č. 05 - 99 Teplovodní kotle na plynná paliva vybavené atmosférickým hořákem
6.   Směrnice č. 06- 99 Teplovodní kotle na plynná paliva vybavené hořákem s nuceným přívodem spalovacího vzduchu
7.   Směrnice č. 07 - 99 Tekuté čisticí přípravky
8.   Směrnice č. 08 - 99 Lepidla a tmely ředitelné vodou
9.   Směrnice č. 09 - 99 Hygienický papír ze sběrového papíru

(velikost souboru 754KB)
10.   Směrnice č. 10 - 99 Směrnice Grafický papír ze sběrového papíru
11.   Směrnice č. 11 – 2000 Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 50 kW
12.   Směrnice č. 12 - 99 Aglomerované materiály na bázi dřeva a výrobky z nich
13.   Směrnice č. 13 - 2000 Teplovodní kotle pro ústřední vytápění na spalování biomasy
14.   Směrnice č. 14 - 2000 Brikety z dřevního odpadu

(velikost souboru 771KB)
15.   Směrnice č. 15 - 2000 Hydraulické kapaliny
16.   Směrnice č. 16 - 2001 Světlé a tmavé infrazářiče na plynná paliva
17.   Směrnice č. 17 - 2000 Tenzidové mycí kosmetické prostředky
18.   Směrnice č. 18 - 99 Textilní výrobky
19.   Směrnice č. 20 - 2000 Automatické pračky pro domácnost

(velikost souboru 749KB)
20.   Směrnice č. 21 - 2000 Mazací, teplonosné a elektroizolační kapaliny pro oběhové systémy
21.   Směrnice č. 22 - 2000 Papírové odnosné tašky a nákupní pytle
22.   Směrnice č. 23 - 2000 Výrobky nasávané z papíroviny
23.   Směrnice č. 24 - 2000 Prostředky dočasné protikorozní ochrany k přímému nanášení
24.   Směrnice č. 25 - 2000 Zrcadla pro interiéry

(velikost souboru 502KB)
25.   Směrnice č. 26 - 99 Světelné zdroje
26.   Směrnice č. 27- 2001 Hořáky na kapalná paliva do výkonu 120 kW
27.   Směrnice č. 28 - 2001 Teplovodní kotle na kapalná paliva do výkonu 70 kW