Věstník MŽP 05/01


REZORTNÍ PŘEDPISY

4.   Směrnice pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2001

5.   Směrnice pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu v roce 2001

Metodické pokyny a návody

2.   Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zákonu o odpadech týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady

3.   Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ke Vzorkování odpadů

4.   Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 30. března 2001 ve věci případné likvidace těl nakažených zvířat spalováním

SDĚLENÍ

18.   Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o opravě Sdělení č. 1 uvedeného v příloze Věstníku MŽP, částka 1 - leden 2001

19.   Sdělení odboru strategií Ministerstva životního prostředí o vydání seznamu Směrnic a výrobků označených ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek” jako součást Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků

Přílohou tohoto Věstníku je samostatná brožurka se seznamem výrobků označených ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek” a směrnicemi s požadavky pro propůjčení ochranné známky.