VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon ČNR o posuzování vlivů na životní prostředí 244/1992 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku 499/1992 Sb.

b) metodické pokyny, návody a sdělení

Výklad č. 1/EIA/92 k ustanovení 1 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 5/1992

Výklad č. 2/EIA/92 k ustanovení 22 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 5/1992

Sdělení č. 4 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 2/1993

Sdělení č. 7 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 3/1993

Sdělení č. 8 odboru hodnocení rizik a vlivů na životní prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 4/1993

Sdělení č. 13 odboru hodnocení rizik a vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů bna životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Sdělení č. 7 odboru posuzování a vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 13 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 16 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 20 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 4/1994

Sdělení č. 1 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Sdělení č. 9 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Sdělení č. 9 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 4/1995

Sdělení č. 1 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Sdělení č. 11 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 3/1996

Sdělení č. 13 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Sdělení č. 15 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - úplný seznam k 31.10.1996 Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Zásady MŽP ČR a ČBÚ pro upltaňování institutu zhodnocení vlivů staveb a činností na životní prostředí při hornické činnosti a při využívání ložisek nevyhrazených nerostů Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Sdělení č. 6 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokračování seznamu oprávněných osob, které získaly odbornou

způsobilost v období od 1.11.1996 do 30.4.1997. Současně uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení před datem 1.11.1996 Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 7 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu Zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokračování seznamu oprávněných osob, které získaly odbornou způsobilost v období od 1.5.1997 do 31.8.1997. Zároveň uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 1.5.1977 Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 18 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Pokračování seznamu oprávněných osob, které získaly odbornou způsobilost v období od 1.9.1997 do 31.10.1997. Zároveň uvádí změny v údajích, které získaly osvědčení přede dnem 1.9.1997 Věstník MŽP č. 4/1997

Sdělení č. 21 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách (úplný seznam k 31.10.1997) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP č. 4/1997

Sdělení č. 1 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP č. 2/1998

Sdělení č. 14 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP č. 4/1998

Sdělení č. 22 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP č. 5/1998

Sdělení č. 23 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách (úplný seznam k 15.10.1998) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Věstník MŽP č. 5/1998