6.

Sdělení

odboru ochrany vod MŽP o 3. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratoří v oblasti rozborů vod, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45 001

“Osvědčení o akreditaci v oblasti rozborů vod”

a laboratoří, kterým bylo Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB uděleno “Osvědčení o správné činnosti laboratoře”.

S odkazem na Sdělení č. 8 “Věstníku MŽP ČR č. 3/1995, Sdělení č. 7 ve Věstníku MŽP ČR č. 2/1996 a Sdělení č. 14 ve Věstníku MŽP ČR č. 3/1997 uveřejňuje odbor ochrany vod MŽP 3. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratoří ve výše uvedeném oboru a podle výše uvedených Osvědčení. Seznamy jsou zpracovány se stavem ke dni 1.2.1999.

Průběžně aktualizované seznamy jsou k dispozici rovněž na e-mailové adrese ČIA(mail@cai.cz] a ASLAB (eva_klokocnikova@vuv.cz).

Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.

ředitel odboru ochrany vod

Seznam držitelů Osvědčení o akreditaci v oblasti rozborů vod

registrační číslo Stav k 01.02.1999
1002 - Zkušební ústav lehkého průmyslu, s.p.
osvědčení čj. 183/98 z 21.09.1998, platnost do 31.05.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SOA / odp., výl.
adr.: Čechova 59, 370 65 České Budějovice
tel.: 038/6354364,6354304 fax: 038/57863
kontakt: Ing. Bohuslava Fořtová
1003 - IGTT a.s.
osvědčení čj. 099/98 z 15.05.1998, platnost do 30.11.1999
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SOA / pit., pov., odp.
adr.: Třída Tomáše Bati 299, 764 22 Zlín 4
tel.: 067/ 835306 fax: 067/ 835306
kontakt: Doc. Ing. Vladimír Klepal, CSc.
1004 - Institut pro testování a certifikaci, a.s. L
osvědčení čj. 021/99 z 29.01.1999, platnost do 30.10.1999
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA / pit., pov., odp., výl.
adr.: tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky
tel.: 067/6011/781 fax: 067/61754
kontakt: Ing. Miroslav Ambroz
1005 - VÚSU, a.s. Teplice
osvědčení čj. 133/98 z 16.07.1998, platnost do 31.07.1999
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA / pov. , odp., výl.
adr.: Pražská 125, 415 01 Teplice
tel.: 0417/25571 fax: 0417/25545
kontakt: Ing. Petr Beránek
1012 - BioAnalytika s.r.o.
osvědčení čj. 013/99 z 27.01.1999, platnost do 31.10.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA / pit., pov., odp., výl.
adr.: Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
tel.: 049/611364 fax: 049/613430
kontakt: RNDr. Jiří Čečka
1017 - ANECLAB s.r.o.
osvědčení čj. 048/97 z 21.04.1997, platnost do 31.10.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA / pit., pov., odp., výl.
adr.: Dolní 2, 370 04 České Budějovice
tel.: 038/34180 fax: 038/37518
kontakt: Ing. Jaromír Kouba
1028 - RNDr. Eva Olivková - EKOTEST
osvědčení čj. 011/96 z 01.02.1996, platnost do 28.02.2001
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: TX / pov., odp., výl.
adr.: Přímská 68, 500 09 Hradec Králové
tel.: 049/5262751 fax: 049/5262751
kontakt: RNDr. Eva Olivková
1038 - MEGALAB s.r.o.
osvědčení čj. 003/99 z 13.01.1999, platnost do 31.01.2002
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA, RA / pit., pov., odp., výl.
dr.: Pod Vinicí, 471 27 Stráž pod Ralskem
tel.: 0425/55623 fax: 0425/55535
kontakt: Ing. Tomáš Bouda, CSc.
1044 - Krajská hygienická stanice
osvědčení čj. 122/97 z 24.10.1997, platnost do 31.12.2001
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB / pit., pov., odp., výl.
adr.: Schneiderova 32, 370 71 České Budějovice
tel.: 038/6460270 fax: 038/60322
kontakt: Ing. Jan Votava, CSc. a Ing. Marie Hrbková
1047 - ŠKODA VÝZKUM, s.r.o.
osvědčení čj. 109/96 z 14.10.1996, platnost do 31.10.2001
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR / pit., pov., odp.
adr.: Tylova 57, 316 00 Plzeň
tel.: 019/77 33460,32694 fax: 019/77 33889
kontakt: Ing. Jaroslav Vojtíšek, CSc.
1049.1 - Český geologický ústav
osvědčení čj. 101/97 z 31.07.1997, platnost do 31.08.2002
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: SAA / pov.
adr.: Geologická 6, 152 00 Praha 5
tel.: 02/24002206,5816749 fax: 02/24510480,5818748
kontakt: Ing. František Buzek, CSc. a Ing. Václav Sixta, CSc.
1051 - MVDr. Pavel Mikuláš
osvědčení čj. 017/97 z 17.02.1997, platnost do 31.03.2002
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR / pit.
adr.: Traťová 8, 619 00 Brno
tel.: 05/47212455 fax: 05/47212455
kontakt: MVDr. Pavel Mikuláš
1053 - VÚHŽ, a.s. Dobrá
osvědčení čj. 052/98 z 09.03.1998, platnost do 31.01.2002
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA / pov., odp., výl.
adr.: 739 51 Dobrá 240
tel.: 0658/601251,601241 fax: 0658/601210
kontakt: Ing. Jaromír Hons
1057 - Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.
osvědčení čj. 012/97 z 10.02.1997, platnost do 28.02.2002
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA, TX /pit., pov., odp., výl.
adr.: 532 18 Pardubice - Rybitví
tel.: 040/6823272,6823034 fax: 040/6822933,6822975
kontakt: Ing. Viktor Mejstřík, CSc. a Ing. Ivan Kolb, CSc.
1060 - ABB Energetické systémy, s.r.o.
osvědčení čj. 171/98 z 31.08.1998, platnost do 31.07.2002
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA / pov., odp.
adr.: Olomoucká 7/9, 656 66 Brno
tel.: 05/514 1111,-2647 fax: 05/452216339,5142517
kontakt: Mgr. Miroslav Fišer
1066 - ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o.
osvědčení čj. 190/98 z 23.09.1998, platnost do 30.04.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA, MB, TX / pit., pov., odp., výl.
adr.: Vítězná 425, 284 01 Kutná Hora
tel.: 0327/504 334 fax: 0327/504 334
kontakt: Ing. Miroslav Perný
1070 - INGEO, společnost s ručením omezeným
osvědčení čj. 096/98 z 15.05.1998, platnost do 31.12.2002
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: TX / pov., odp., výl.
adr.: Horní Kopečná 10, 460 06 Liberec 6
tel.: 048/27843-5,5100585 fax: 048/27843-5
kontakt: Marta Hašková a Ing. Jana Vojtová
1072 - Ředitelství silnic a dálnic ČR
osvědčení čj. 210/98 z 26.10.1998, platnost do 30.09.2002
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR / odp., pov.
adr.: Rebešovická ulice, 643 00 Brno - Chrlice
tel.: 05/41211881,45220594 fax: 05/41211231,45220594
kontakt: Ing. Marie Birnbaumová
1076 - Západočeská energetika, a.s.
osvědčení čj. 168/97 z 31.12.1997, platnost do 31.01.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: stanovení NEL / odp.
adr.: Chebská 241, 322 00 Plzeň
tel.: 019/7002505 fax: 019/7002005
kontakt: Jaroslav Kubalík
1077 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
osvědčení čj. 157/97 z 22.12.1997, platnost do 31.01.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA / pov.
adr.: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
tel.: 02/57921640 l.347 fax: 02/57921246
kontakt: Ing. Hana Macurová
1078 - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
osvědčení čj. 133/97 z 13.11.1997, platnost do 30.11.2002
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: SAA, SOA / pov., odp., výl.
adr.: Budovatelů 2830, 434 37 Most
tel.: 035/620-8646,-8601 fax: 035/25740
kontakt: Ing. Pavel Schmidt
1082 - ANALAB Praha s.r.o.
osvědčení čj. 087/98 z 17.04.1998, platnost do 31.05.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: MB / pit.
adr.: Novodvorská 136/994, 142 21 Praha 4
tel.: 02/44043618,71736543 fax: 02/44043619,67311866
kontakt: Ing. Jiří Bastl
1083 - CHEMICKÁ LABORATOŘ - SALAYOVÁ
osvědčení čj. 039/98 z 27.02.1998, platnost do 31.03.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA, MB / pit., pov., odp.
adr.: Podivínská 655, 691 02 Velké Bílovice
tel.: 0627/952150 fax: 0627/952150
kontakt: Ludmila Salayová
1084 - Duchcovská obchodní společ.,vrtný a geologický průzkum, s.r.o.
osvědčení čj. 169/97 z 31.12.1997, platnost do 31.01.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA /pov., odp., výl.
adr.: Sokolská 288, 417 05 Osek u Duchcova
tel.: 0417/837233 fax: 0417/837137
kontakt: Ing. Marcela Šafářová
1086 - MVDr. Šotola Jan
osvědčení čj. 003/98 z 12.02.1998, platnost do 28.02.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, MB / pit.
adr.: Havlíčkova 2787, 767 14 Kroměříž
tel.: 0634/330281,26381 fax: 0634/330281
kontakt: MVDr. Jan Šotola
1091 - OKD, DPB PASKOV,akciová společnost, Divize Ekotechnika
osvědčení čj. 004/98 z 12.02.1998, platnost do 28.02.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA, TX / pit., pov., odp., výl.
adr.: 739 21 Paskov
tel.: 069/112722,6111546 fax: 0658/671588
kontakt: Ing. Karel Lach, CSc.
1100 - Okresní hygienická stanice
osvědčení čj. 269/98 z 31.12.1998, platnost do 31.08.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB / pit., pov., odp., výl.
adr.: Wolkerova 6, 779 00 Olomouc
tel.: 068/479 111, 479 309 fax: 068/5421941
kontakt: RNDr. Vladimír Sázel
1102 - I N O T E X, spol. s r.o.
osvědčení čj. 187/98 z 22.09.1998, platnost do 31.10.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, BDG / pov., odp.
adr.: Štefánikova 1208, 544 28 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 0437/820140-4 fax: 0437/820149
kontakt: Ing. Pavel Bartušek, CSc.
1105 - SYNPO, akciová společnost
osvědčení čj. 167/98 z 26.08.1998, platnost do 30.09.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SOA / odp.
adr.: S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
tel.: 040/35911 fax: 040/6310332
kontakt: Doc. Ing. Štěpán Podzimek, CSc. a Ing. Věra Morávková
1108 - OKRESNÍ HYGIENICKÁ STANICE LIBEREC
osvědčení čj. 239/98 z 27.11.1998, platnost do 31.12.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, MB / pit., pov., odp.
adr.: U sila 1139, 463 11 Liberec 30
tel.: 048/462631,5107393 fax: 048/462622
kontakt: Ing. Petr Parma
1109 - Okresní hygienická stanice ve Frýdku-Místku
osvědčení čj. 177/98 z 01.09.1998, platnost do 30.09.2003
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA /pit., pov., odp., výl.
adr.: Palackého 121, 738 02 Frýdek - Místek
tel.: 0658/601452, 601464 fax: 0658/20455
kontakt: Ing. Tomáš Ocelka
1110 - EMPLA společnost s ručením omezeným
osvědčení čj. 023/99 z 29.01.1999, platnost do 29.02.2004
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA / pov., odp., výl.
adr.: ul. J.Krušinky, 500 02 Hradec Králové
tel.: 049/619 239 fax: 049/618 875
kontakt: Ing. Stanislav Eminger, CSc.
1111.5 - Krajská hygienická stanice
osvědčení čj. 179/98 z 10.09.1998, platnost do 30.09.2001
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod :ZCHR, MB / pit., pov., odp.
adr.: Skrétova 15, 303 22 Plzeň
tel.: 019/7222020 fax: 19/223894, 7235223
kontakt: Marie Řežábová
1111.6 - Krajská hygienická stanice
osvědčení čj. 214/98 z 30.10.1998, platnost do 30.11.2001
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod : SAA /pit., pov., odp.
adr.: Skrétova 15, 303 22 Plzeň
tel.: 019/7222020 lin.131 fax: 019/223894
kontakt: Ing. Jarmila Sladká
1129 - Státní veterinární ústav
osvědčení čj. 182/98 z 17.09.1998, platnost do 30.06.1999
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod : ZCHR, SAA, SOA / pit., pov. odp., výl.
adr.: Rantířovská 93, 586 05 Jihlava
tel.: 066/7143 212 , -111 fax: 066/7310592
kontakt: MVDr. Ladislav Zámek
1133 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
osvědčení čj. 080/96 z 28.06.1996, platnost do 31.07.1999
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod : MB / pit., pov.
adr.: Lidická 25/27, 657 20 Brno
tel.: 02/271525 fax: 02/272460
kontakt: Ing. Tomáš Bradáč
1142 - RNDr. Vladimír Kožíšek - Ekohydro
osvědčení čj. 092/96 z 15.08.1996, platnost do 31.08.1999
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod : ZCHR, MB / pit., odp.
adr.: U vrcovické silnice 2227, 397 01 Písek
tel.: 0362/5038 fax: 0362/5038
kontakt: RNDr. Vladimír Kožíšek
1143 - VEDILAB spol. s r.o.
osvědčení čj. 099/96 z 29.08.1996, platnost do 30.09.1999
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod : MB / pit., pov.
adr.: Pod Vrchem 51, 312 80 Plzeň
tel.: 019/7260251-3 fax: 019/7264027-3
kontakt: MVDr. Oto Huml
1144 - Státní veterinární ústav Olomouc
osvědčení čj. 119/98 z 16.06.1998, platnost do 31.12.1999
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, MB / pit., pov.
adr.: Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc
tel.: 068/5225641 fax: 068/5222394
kontakt: MVDr. Jan Bardoň
1146 - Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s.
osvědčení čj. 136/96 z 17.12.1996, platnost do 31.01.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA, MB / pit., pov., odp., výl.
adr.: B. Němcové 2, 370 80 České Budějovice
tel.: 038/7726111 fax: 038/55529
kontakt: Ing. Karel Janowiak
1147 - LABTECH, spol. s r.o.
osvědčení čj. 139/96 z 17.12.1996, platnost do 31.01.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA / pit., pov., odp., výl.
adr.: Polní 23/25, 639 00 Brno
tel.: 05/43210112 fax: 05/432101115
kontakt: Ing. Libor Průdek
1152 - Ústav paliv a maziv a.s.
osvědčení čj. 129/98 z 30.06.1998, platnost do 31.03.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR / odp.
adr.: U trati 42, 100 00 Praha 10
tel.: 02/781 2385,781 8081 fax: 02/781 8218
kontakt: Ing. Vladimír Třebický, CSc.
1153 - Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
osvědčení čj. 023/97 z 28.02.1997, platnost do 31.03.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA / pov., odp., výl.
adr.: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 047/5211381, 5264035 fax: 047/5209294
kontakt: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
1156 - Třinecké železárny, a.s.
osvědčení čj. 102/97 z 08.08.1997, platnost do 30.04.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: SAA / pit., pov., odp.,výl.
adr.: 739 70 Třinec
tel.: 0659/432091 fax: 0659/21831
kontakt: Ing. Stanislav Zielina
1157 - Okresní hygienická stanice Karviná
osvědčení čj. 088/98 z 17.04.1998, platnost do 30.04.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB / pit., pov., odp., výl.
adr.: Těreškovové 2206, 734 01 Karviná - Mizerov
tel.: 069/6397111,6311750 fax: 069/6315233
kontakt: RNDr. Šárka Doškářová
1160 - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
osvědčení čj. 051/97 z 25.04.1997, platnost do 31.05.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, MB, HB / pit., pov., odp.
adr.: Chrlická 552, 664 42 Modřice
tel.: 05/4323 3450,303693 fax: 05/4321 1203,303607
kontakt: Mgr. Jan Kyzlink
1162 - Ing. Jiří Pavelka, CSc. - EKOCENTRUM
osvědčení čj. 227/98 z 17.11.1998, platnost do 31.08.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SOA / pit., pov.
adr.: Martinovská ulice, 723 08 Ostrava - Martinov
tel.: 069/438302 fax: 069/438204
kontakt: Ing. Jiří Pavelka, CSc.
1163 - A - 24 spol. s r.o.
osvědčení čj. 158/98 z 18.08.1998, platnost do 31.08.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: SAA, SOA / pit., pov., odp., výl.
adr.: Dolejškova 3, 182 00 Praha 8
tel.: 02/66052076,7861566 fax: 02/8587112
kontakt: RNDr. Luboš Holý
1166 - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
osvědčení čj. 105/97 z 21.08.1997, platnost do 30.09.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA / pit., pov., odp., výl.
adr.: 17. listopadu, 708 33 Ostrava
tel.: 069/6991565,6991545 fax: 069/6991640
kontakt: Prof. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc.,Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
1173 - KERAMIKA Horní Bříza a.s.
osvědčení čj. 111/98 z 03.06.1998, platnost do 31.12.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR / odp.
adr.: 330 12 Horní Bříza
tel.: 019/780 2261 fax: 019/7955700,7802576
kontakt: Ing. Michal Kolega
1174 - Okresní hygienická stanice Klatovy
osvědčení čj. 144/97 z 28.11.1997, platnost do 31.12.2000
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SOA, SAA, MB / pit., pov., odp., výl.
adr.: Plzeňská 165, 339 56 Klatovy
tel.: 0186/21 553 l.280 fax: 0186/21589
kontakt: RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc.
1185 - Vodní zdroje Holešov, a.s.
osvědčení čj. 115/98 z 11.06.1998, platnost do 30.06.2001
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod:ZCHR, SAA, SOA, RA / pit., pov., odp., výl.
adr.: Tovární 1423, 769 01 Holešov
tel.: 0635/22554-7 fax: 0635/23206
kontakt: Ing. Marie Chudárková
1188 - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
osvědčení čj. 138/98 z 21.07.1998, platnost do 31.08.2001
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, MB, HB / pit., pov., odp.
adr.: Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
tel.: 0616/24241-5 fax: 0616/23195
kontakt: Ing. Naďa Jánošková
1190 - Povodí Moravy, a.s.
osvědčení čj. 142/98 z 21.07.1998, platnost do 31.08.2001
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB / pit., pov., odp., výl.
adr.: Dřevařská 11, 601 75 Brno
tel.: 05/7271306 fax: 05/41211403
kontakt: RNDr. Karel Jahn, CSc.
1200 - Okresní hygienická stanice Ústí nad Orlicí
osvědčení čj. 233/98 z 24.11.1998, platnost do 31.12.2001
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: MB, HB / pit., pov.
adr.: Oldřichovice 105, 562 06 Ústí nad Orlicí IV
tel.: 0465/524278 fax: 0465/525389
kontakt: MVDr. Josef Matyáš
1202 - VODÁRNA PLZEŇ a.s.
osvědčení čj. 252/98 z 11.12.1998, platnost do 31.12.2001
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, MB / pit., pov., odp.
adr.: Malostranská 2, 317 68 Plzeň
tel.: 019/7186227,7413111 fax: 019/7186237,7240919
kontakt: Ing. Eliška Manová
1206 - Státní zdravotní ústav
osvědčení čj. 010/99 z 27.01.1999, platnost do 28.02.2002
Předmět akreditace v oblasti rozborů vod: ZCHR, SAA, SOA, MB / pit., výl.
adr.: Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 - Vinohrady
tel.: 02/67082575,67311188 fax: 02/67082271,737450
kontakt: Ing. Eva Břízová, CSc.

Český institut pro akreditaci

Biskupský dvůr 5

110 02 Praha 1

tel: (02) 21802111

fax: (02) 2326052

E-mail: mail@cai.cz

 

Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře

Stav ke dni 1. 2. 1999

Registrační číslo
4002 Povodí Labe , a.s.
Odbor vodohospodářských laboratoří
Osvědčení č. 50 ze dne 3.9.1996, platnost do 30.9.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Víta Nejedlého 951, 500 82 Hradec Králové
Telefon (049) 494 fax: (049) 46790
Kontakt: Ing. Pavel Ryba
 
4003 OHS Kladno
Hygienická laboratoř
Osvědčení č. 49 ze dne 2.8.1996, platnost do 31.8.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, / pit, pov, odp, výl
Adresa: Fr. Kloze 2313, 272 01 Kladno
Telefon (0312) 628969 fax: (0312) 627584
Kontakt: Ing. Marie Topinková
 
4007 OHS Beroun
Hygienické laboratoře Hořovice
Osvědčení č. 52 ze dne 6.2.1997, platnost do 29.2.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, MB / pit, pov. odp
Adresa: Areál NsP Hořovice, 268 01 Hořovice
Telefon (0316) 2495 fax: (0316) 0311/23541
Kontakt: Ing. Marcela Abrahámová
 
4008 Vodní zdroje GLS Praha, a.s.
Analytické laboratoře
Osvědčení č. 72 ze dne 30.1.1998, platnost do 31.7.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Nad Kamínkou 1197/5, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Telefon (02) 57921914 fax: (02) 57921914
Kontakt: RNDr. Vítězslav Valenta, CSc.
 
4010 OHS Kolín
Hygienická laboratoř
Osvědčení č. 57 ze dne 7.4.1997, platnost do 30.4.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA,SOA, MB, HB / pit, pov, odp
Adresa: U nemocnice, 280 21 Kolín 3
Telefon (0321) 24033 fax: (0321) 24103
Kontakt: Ing. Magda Grumlová
 
4013 Krajská hygienická stanice Brno
Odd. hygienických laboratoří
Osvědčení č. 67 ze dne 19.6.1997, platnost do 30.6.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, pov, odp
Adresa: Cornovova 68, 618 00 Brno
Telefon (05) 45216851 fax: (05) 45216851
Kontakt: RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.
 
4014 Povodí Vltavy, a.s.
Laboratoře
Osvědčení č. 55 ze dne 12.3.1997, platnost do 31.3.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp
Adresa: Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň
Telefon (019) 7237268 fax: (019) 7237268
Kontakt: Ing. Václav Tajč
 
4015 Povodí Labe, a. s.
Laboratoř Děčín
Osvědčení č. 59 ze dne 15.4.1997, platnost do 31.4.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp
Adresa: Pošt. schránka 48, 405 02 Děčín
Telefon (0412) 26410 fax: (0412) 26410
Kontakt: Ing. Jaroslav Šubrt
 
4018 Sokolovská uhelná, a.s.
DPE-SCL
Osvědčení č. 56 ze dne 1.4.1997, platnost do 30.4.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov
Telefon (0168) 666355 fax: (0168) 666355
Kontakt: Ing. Milena Menclová
 
4019 Vodárenská akciová společnost, a.s.
Vodohospodářské a ekologické laboratoře
Osvědčení č. 78 ze dne 25.6.1998, platnost do 29.2.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Brněnská 634, 664 42 Modřice
Telefon (05) 4726277 fax: (05) 47212417
Kontakt: Ing. Alois Konečný
 
4020 ENVIRO - Ekoanalytika, s.r.o.
Hydroanalytická laboratoř
Osvědčení č. 54 ze dne 18.2.1997, platnost do 29.2.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, TX, / pit, pov, odp, výl
Adresa: Třebíčská 1540, 549 01 Velké Meziříčí
Telefon (0619) 3444 fax: (0619) 521107
Kontakt: RNDr. Růžena Konečná
 
4023 ENERGOAQUA, a.s.
Chemické laboratoře
Osvědčení č.70 ze dne 11.12.1997, platnost do 31.12.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, MB /pit, pov, odp
Adresa: 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon (0651) 604120 fax:(0651) 602389
Kontakt: Ing. Vladimír Čáň
 
4028 Povodí Odry
Středisko vodohospodářských laboratoří
Osvědčení č. 61 ze dne 29.4.1997, platnost do 30.4.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, pov, odp, výl
Adresa: Varenská 49, 701 26 Ostrava
Telefon (069) 6657111 fax: (069) 6657331
Kontakt: Ing. Jiří Jusko
 
4031 OHS Rokycany
Oddělení hygienických laboratoří
Osvědčení č. 74 ze dne 28.5.1998, platnost do 31.5.2003
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp
Adresa: Jiráskova 398/II, 337 01 Rokycany
Telefon (0181) 722050 fax: (0181) 722051
Kontakt: Ing. Jaroslav Dobiáš
 
4032 OHS Frýdek - Místek
Ekotoxikologická laboratoř
Osvědčení č. 73 ze dne 18.5.1998, platnost do 31.5.2003
Oblast platnosti osvědčení: TX / odp, výl
Adresa: Palackého 121, 738 02 Frýdek - Místek
Telefon (0658) 601455,601453 fax: (0658) 20455
Kontakt: RNDr. Rostislav Čunta
 
4033 Povodí Ohře, a.s.
Odbor vodohospodářských laboratoří, pracoviště Teplice a Karlovy Vary
Osvědčení č. 76 ze dne 11.6.1998, platnost do 30.6.2003
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Novosedlická 758, 415 01 Teplice
Telefon (0417) 28491 fax: (0417) 25595
Kontakt: Ing. Ladislav Vondrák
 
4034 Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb, a.s.
Laboratoř
Osvědčení č. 80 ze dne 13.8.1998, platnost do 31.8.2003
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Novákových 6, 182 00 Praha 8
Telefon (02) 829565 fax: (02) 828226
Kontakt: Ing. Štěpán Červinka
 
4036 Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Úsek analytických laboratoří
Osvědčení č. 84 ze dne 12.1.1999, platnost do 31.1.2004
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp
Adresa: Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Telefon (040) 36832 fax: (040) 34163
Kontakt: Ing. Vlastislav Mácha
 
4039 ENVIREX, s.r.o.
Osvědčení č. 85 ze dne 29.1.1999, platnost do 31.1.2004
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA / pit, pov, odp
Adresa: Sokolohradská 360, 583 01 Chotěboř
Telefon (0453) 3175
Kontakt: Ing. Zuzana Vopršalová
 
4040 Povodí Vltavy, a.s.
Útvar laboratoří, laboratoř Praha
Osvědčení č. 45 ze dne 29.4.1996, platnost do 30.4.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Na Hutmance 596/5a, 150 00 Praha 5
Telefon (02) 52962290 fax: (02) 52962205
Kontakt: RNDr. Karel Hoch, CSc.
 
4041 AQUATEST - SG, a.s.
Divize laboratoří
Osvědčení č. 46 ze dne 28.5.1996, platnost do 31.5.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Geologická 4, 152 00 Praha 5
Telefon (02) 5817945 fax: (02) 5817945
Kontakt: Ing. Pavel Firýt, CSc.
 
4042 AGRO CS, a.s.
Laboratoře
Osvědčení č. 58 ze dne 8.4.1997, platnost do 30.4.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, MB / pit, pov, odp
Adresa: 552 03 Česká Skalice
Telefon (0441) 451139 fax: (0441) 452687
Kontakt: Ing. Milan Malý
 
4043 UNIGEO, a. s.
Divize UNILAB, Ekologická a analytická laboratoř
Osvědčení č. 60 ze dne 17.4.1997, platnost do 30.4.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Místecká 258, 720 02 Ostrava
Telefon (069) 6706341 fax: (069) 6721242
Kontakt: Ing. Marie Sonntagová
 
4044 SPECO, s. r. o.
Areál ČOV
Osvědčení č. 63 ze dne 6.6.1997, platnost do 30.6.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA / pit, pov, odp
Adresa: Objízdná 1577, 765 82 Otrokovice
Telefon (067) 7664356 fax: (067) 7664356
Kontakt: Ing. Jiří Chromek, CSc.
 
4045 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.
Laboratoř analýzy vod a odpadů, Odbor chemicko-inženýrské techniky
Osvědčení č. 65 ze dne 17.6.1997, platnost do 30.6.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem
Telefon (047) 5263614 fax: (047) 5262254
Kontakt: Ing. Jaroslav Hovorka
 
4046 Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.
Laboratoř
Osvědčení č. 68 ze dne 23.6.1997, platnost do 30.6.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa: U vodárny 137, 537 01 Chrudim
Telefon (0455) 620521 fax: (0455) 620521
Kontakt: Eva Šonská
 
4047 Vodní zdroje, a. s.
Laboratoř
Osvědčení č. 69 ze dne 23.6.1997, platnost do 30.6.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp, výl
Adresa: Křivatcova 241, 155 21 Praha 5
Telefon (02) 3016749 fax: (02) 3016749
Kontakt: Ing. Alena Smětáková
 
4048 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Laboratoř odpadních vod
Osvědčení č. 71 ze dne 21.1.1998, platnost do 31.1. 2001
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR / pov, odp
Adresa: Dolní Novosadská, 772 00 Olomouc
Telefon (068) 5412031 fax:(068) 5417369
Kontakt:Ing. Libor Teplíček
 
4049 Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Útvar vodohospodářských laboratoří
Osvědčení č. 75 ze dne 10.6.1998, platnost do 30.6.2001
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa: Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště
Telefon (0632) 551401 fax:(0632) 551118
Kontakt: Ing. Jana Skryjová
 
4050 Okresní hygienická stanice Příbram
Odbor laboratoří
Osvědčení č.77 ze dne18.6.1998, platnost do30.6.2001
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB /pit, pov, odp
Adresa: U nemocnice 85, 261 80 Příbram
Telefon (0306) 29 315 fax (0306) 22 055
Kontakt: Ing. Tomáš Dropa
 
4051 Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, pobočka Brno
Laboratoře
Osvědčení č. 79 ze dne 29.7.1998, platnost do 31.7. 2001
Oblast platnosti osvědčení:ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp
Adresa: Dřevařská 12, 657 57 Brno
Telefon: (05) 41321224 fax (05) 41211397
Kontakt: RNDr. Michal Pavonič
 
4052 Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, pobočka Ostrava
Laboratoře chemických a biologických analýz
Osvědčení č. 81 ze dne 14.9.1998, platnost do 30.9. 2001
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz
Telefon: (069) 6134176 fax (069) 6134179
Kontakt: Ing. Jan Sviták
 
4053 Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Laboratoř
Osvědčení č. 83 ze dne 19.11.1998, platnost do 30.11.2001
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR/ pit, pov, odp
Adresa: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
Telefon: (0327) 2601 fax::(0327) 3240
Kontakt: Ing. Hana Piskačová
 
4054 Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Laboratoř
Osvědčení č. 85 ze dne 28.1.1999, platnost do 31.1.2002
Oblast platnosti osvědčení:ZCHR, MB/pit, pov, odp
Adresa: Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice
Telefon: (0189) 3251 fax: (0189) 2159
Kontakt Ing. Václav Homolka, CSc.

 

ASLAB
Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Podbabská 30
160 62 Praha 6
tel., fax: (02) 3115814
E-mail: koruna@vuv.cz

Vysvětlivky:

ZCHR - základní chemický rozbor pit - pitná voda
SAA - speciální anorganická analýza pov - povrchová voda
SOA - speciální organická analýza odp - odpadní voda
RA - radiochemická analýza výl - vodné výluhy
MB - mikrobiologie
HB - hydrobiologie
TX - testy toxicity

Poznámka:

Oblast působnosti laboratoře uvedená zkratkou je pouze orientační - podrobně je specifikována v příloze osvědčení.