VĚSTNÍK MŽP 04/99

Metodické pokyny a návody

2. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní

SDĚLENÍ

5. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

6. Sdělení odboru ochrany vod MŽP o 3. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratoří v oblasti rozborů vod, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45 001 “Osvědčení o akreditaci v oblasti rozborů vod” a laboratoří, kterým bylo Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB uděleno “Osvědčení o správné činnosti laboratoře”

7. Sdělení odboru strategií MŽP o zveřejnění úplného seznamu Směrnic pro ekologicky šetrné výrobky a seznamu dosud označených výrobků ochranou známkou “Ekologicky šetrný výrobek”