Přehled výsledků propočtu FP o ceně vodohospodářské služby při variantním způsobu financování výstavby

 

žadatel - investor:

Název stavby:

Náklady výstavby:

Jednotka vodohospodářské služby:

Způsob stanovení ceny:.

poř. č.
varianty financování
mil. Kč
Cena služby v období splácení úvěru a náběhu užívání kapacity
Přebytek - nedostatek vl. zdrojů na dluh. službu
Poznámka
 

Dotace

%

Návratná výpomoc

%

SR celk.

Vl. zdroje

%

Úvěr

%

dotace
návratná výpomoc
1. rok

střední rok

5. rok

poslední rok

10. rok

1. rok po splacení úvěru
   
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varianta bez použití úvěru 1)
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úvěrová varianta bez státní podpory 1)
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimální varianta dle inv

estora 1)

4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledná varianta dle MF
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Vyplňuje žadatel-investor na základě finančního projektu

 

Datum a místo

Zpracoval:

Schválil: