Věstník MŽP 3/99


RESORTNÍ PŘEDPISY

3. Směrnice pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu V ROCE 1999, č.j.: 600/2439/98

4. Směrnice Ministerstva životního prostředí na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 1999 č.j.: 600/143/998

5. Směrnice č. 22, 23, 24 a 25/98 Ministerstva životního prostředí s požadavky pro propůjčení ochranné známky