IV. zasedání smluvních stran Úmluvy o boji proti desertifikaci

Čtvrtá konference smluvních stran (Conference of Parties – dále jen COP- 4) Úmluvy OSN o boji proti rozšiřování pouští (United Nations Convention to Combat Desertification – dále jen UNCCD) se konala ve dnech 11. – 22. prosince 2000 v Bonnu. Shromáždění organizoval Stálý sekretariát UNCCD, který od roku 1999 sídlí v Bonnu. Akce se zúčastnilo na 2000 delegátů z více než 170 zemí celého světa.
Jako sídlo sekretariátu UNCCD se město Bonn intenzivně zabývá tématem boje proti desertifikaci. Pojem desertifikace obecně zahrnuje všechny formy ničení přírodních zdrojů – půdy, vody, vegetace, které způsobuje člověk svou činností. Dnes se již více než 1,3 miliardy obyvatel zejména afrických zemí, Asie, Latinské Ameriky, Karibské oblasti a jižní Evropy musí obávat o zachování svých základních životních podmínek.
Významným přínosem při hledání řešení tohoto celosvětového problému bylo zorganizování Světového fóra starostů v červnu 1999 na téma Města a rozšiřování pouští. Přes 300 starostů a expertů se zabývalo možnostmi řešit závažné problémy ničení životního prostředí z hlediska komunální úrovně. Setkání zorganizovalo město Bonn, Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství (dále jen IFAD) a město Řím.
Účastníkem prosincové konference COP-4 byl i první držitel novinářské ceny na téma “Rozšiřování pouští – globální hrozba”, pan Raphael Mweninguwe z Malawi. Tato cena, v částce 5000 USD, která je dotovaná městem Bonn, IFAD a UNCCD bude opět udělena v roce 2001.

(z materiálů tiskového odboru)