SEZNAM VODOHOSPO-
DÁŘSKÝCH DĚL ČR

Zpět 
MAGISTRÁT HL. M. PRAHY
STŘEDOČESKÁ OBLAST
ČESKOBUDĚJOVICKÁ OBLAST
PLZEŇSKÁ OBLAST
CHOMUTOVSKÁ OBLAST
LIBERECKÁ OBLAST

KRÁLOVEHRADECKÁ OBLAST
BRNĚNSKÁ OBLAST
OLOMOUCKÁ OBLAST
OSTRAVSKÁ OBLAST
VYSVĚTLIVKY
SEZNAM VLASTNÍKŮ A UŽIVATELŮ
VYSVĚTLIVKY
Méně známí vlastníci a provozovatelé