22.
SDĚLENÍ
odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí
o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje pokračování seznamu oprávněných osob s
osvědčením odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o oprávněné osoby, které získaly odbornou způsobilost v období od 16.8.1998 do 15.10.1998. Zároveň uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 16.8.1998. Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí oprávněných osob.

Ing. Miroslav Doubrava, v.r.
pověřený řízením odboru
posuzování vlivů na ŽP
 
Mgr. Lenka Zenklová 
Jírovcova 2 
370 01 České Budějovice
Základní škola 
Grünwaldova 13 
370 01 České Budějovice
Mgr. Alan Kašpar 
Ohrada 1854 
755 01 Vsetín
DHV CR, spol.s.r.o. 
Táboritská 23 
130 87 Praha 3 
tel.: 02/67092361 
fax: 02/67092360
Ing. Jan Plaček 
Bilejova 225 
463 03 Stráž nad Nisou 
tel.: 048/5159105
MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem 
471 27 Stráž pod Ralskem 
tel.: 0425/851 619, 851 235 
fax: 0425/851 415 
e-mail: ekologie@mega.cz
RNDr. Irena Dvořáková 
Slezská 549 
537 05 Chrudim 
tel.: 0455/631153
EKONOX, s.r.o. Pardubice 
Bělehradská 458 
530 09 Pardubice 
tel.: 040/46016 
fax: 040/48056

V minulém čísle došlo k chybě v uvedení křestního jména Ing. Pavla Velického (Jan), ostatní údaje byly zveřejněny správně. Za chybu se omlouváme a uvádíme všechny údaje znovu.

Ing. Pavel Velický 
Jilemnického 2503/3 
750 02 Přerov
GHE, a.s. 
28.října 84 
702 00 Ostrava 2 
tel.: 069/6114941, 6114838 
fax: 069/6126248
 
Změny:
RNDr. Jiří Procházka 
Marešova 12
602 00 Brno
tel./fax: 05/41247106
EKOAUDIT, spol.s.r.o.
Husova 8
602 00 Brno
tel./fax: 05/43235063
e-mail: ekoaudit@skycz
RNDr. Jiří Čížek
Na Bělici 494
154 00 Praha 5
Ochrana podzemních vod, s r.o.
Bělohorská 131
169 00 Praha 6
tel.: 02/20515042, 20518767
fax: 02/33356700
e-mail: opv_praha@oasanet.cz
RNDr. Stanislav Novák
Prakšická 990
688 01 Uherský Brod
EGP Invest, spol.s r.o.
Ul. Ant. Dvořáka 1707
688 01 Uherský Brod
tel./fax: 0633/637405
tel.: 0633/632127
RNDr. Stanislav Mikula
Vejvanovského 1614
149 00 Praha 4 - Chodov
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1
tel.: 02/21812394