VĚSTNÍK 5/98


METODICKÉ POKYNY A NÁVODY
 9. Stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích
10. Zabezpečení technicko-
bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie

11. Vegetace na nízkých sypaných hrázích
SDĚLENÍ
19. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
20. O některých správních rozhodnutích  ministra životního prostředí.
21. O vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. - III. Kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 1998 v provozu a ve výstavbě.
22. O oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.
23. O oprávněných osobách (úplný seznam k 15.10.1998) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
24. O výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra
PŘÍLOHA
Seznam vodohospodářských děl v České republice