VYSVĚTLIVKY :
 
Druh v. d.:
Typ hráze:
Typ jezu:
P
Přehrada
Z
Zemní
P
Pevný
O
Odkaliště
ZR
Kamenitá se zemním těsněním
T
Tabulový
Jl
Jez
AR
Kamenitá s vnitř. asf.bet. těsněním
H
Hydrostatický
H
Ochranná hráz
R
Kamenitá s návodním těs. pláštěm 
S
Segmentový
Přivaděč
Zd
Zděná
V
Válcový
PVE
Přečerpávací vodní elektrárna
BG
Betonová gravitační
K
Klapkový
   
BP
Betonová pilířová
Sl
Slupicový
(V)
Ve výstavbě
BK
Betonová klenbová    
        r.             rybník (u názvu vodního díla)
        A , B     část v. díla typu A , část typu B
        A + B     kombinace typů (např. T + K ... tabule s klapkou)

V rubrice „Poznámka“ je uveden jiný název VD, další listy vh. mapy, pokračování dalších údajů z předchozích rubrik, apod.
 

SEZNAM VLASTNÍKŮ A UŽIVATELŮ
V tabulkách je uveden aktuální stav k 1.1.1998.
Zde uvádíme plné názvy vlastníků a uživatelů, které jsou v tabulkách zkráceny. Na další straně jsou doplněny některé adresy.

Vlastník, provozovatel:
ČR - PF Česká republika - Pozemkový fond Čes. rybářství ML České rybářství, s.r.o. Mariánské Lázně
ČR - MO Česká republika - Ministerstvo obrany Petrův Zdar N. Hr Petrův Zdar, s.r.o Nové Hrady
PV Povodí Vltavy, a.s. MU společnost Mostecká uhelná společnost, a.s.
PL Povodí Labe, a.s. SU, a.s. Sokolovská uhelná, a.s.
PO Povodí Ohře, a.s. TP Ústí n/Labem, a.s. Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s.
PM Povodí Moravy, a.s. DIAMO s.p., TÚU DIAMO s.p., Těžba a úprava uranu
POd Povodí Odry, a.s. ChS-S, a.s. Chotěbořské strojírny - služby, a.s.
PKVT Pražská kanalizace a vodní toky VZ, a.s. Šumperk Vodohospodářská zařízení, a.s. Šumperk
SMS Státní meliorační správa Šumperská PVS Šumperská provozní vodohospodářská společnost, s.r.o.
VaK Vodovody a kanalizace RD Jeseník Rudné doly Jeseník
VLS Vojenské lesy a statky OKD, a.s. Ostravsko-karvinské doly, a.s.
ŠR Školní rybářství Vodňany - Protivín DPB, a.s. Paskov Důlní průzkum a bezpečnost, a.s. Paskov
ČRS Český rybářský svaz ZNZ Zemědělský nákupní závod
OkÚ Okresní úřad DIAMO-SUL DIAMO-SUL, s.p. o.z. Příbram
MěÚ Městský úřad DIAMO-GEAM DIAMO-GEAM, s.p. o.z. Dolní Rožínka
Obecní úřad VE Vodní elektrárny
ČEZ, a.s. České energetické závody, a.s. E Elektrárny
LRS JCM Lesní a rybniční správa J. C. Mansfeld    
LZV Vaníček Lesní a zemědělská výroba Vaníček    
VOV Vírský oblastní vodovod, sdružení měst a obcí, a.s. Brno    
AOP Agentura ochrany přírody Praha
* ... uvedený subjekt je pouze správcem majitele
 

VYSVĚTLIVKY :
Méně známí vlastníci a provozovatelé:
 
Capricorn, s.r.o. Rybářství Mšec, 270 64 Mšec KORMORÁN PLUS Kormorán Plus, s.r.o. Myslíkova 5, Pacov
Líšno, s.r.o.  Sádky Papírna, Konopiště 24, okr. Benešov Blatenská ryba  Blatenská ryba, s.r.o. Na příkopech 747, Blatná
p. Sternberg  Sternberg Jan Bosko, zámek Jemniště č.1, 257 01 Pos p. Lobkowicz Mik. Lobkowicz Mikuláš, Osmuchinova 13, Praha 6
B. Mandelík, s.r.o. Bernát Mandelík, s.r.o. rybářství Vavřinec  p. Plundra  Plundra Milan, Dlouhoňovice 73, 564 01 Žamberk
Ing. Mandelík  Ing. Mandelík, Praha 5 Kosořská Ing. Kalivoda Ing. Jiří Kalivoda, Huntířov 73
pí. Benešová Benešová Hana, Praha 1 Ostrovní ul.7  Dr. Kinský  Dr. Radslav Kinský, Žďár nad Sázavou II - zámek
zastupuje Ing. Mandelík Jan, Kosořská 142/5, 152 00  Kinského ryb.  Kinského rybářství s.r.o., Dvorská ul., Žďár nad Sázavou II
AQUA Příbram Příbram Jiráskovy sady 55  Rybářství Růžička Rybářství Růžička, s.r.o. Nové Veselí
SOVK Příbram  Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Ing. Zajíc  Ing. Zajíc, Děbolín - okr. J. Hradec
Štičí líheň Tábor  Jordánská 366 Tábor fa. Schejbal  fa. Schejbal, Lásenice
TSM Pelhřimov  Technické služby města Pelhřimov  fa. Prokeš  fa. Prokeš, Jindřichův Hradec
Kolowratské rybářství K. J. Kolowrat Krakowský Opočno fa. Podlešák fa. Podlešák, Svéradice - okr. Klatovy
pí. Toomsová  Toomsová Jana, Praha 8, Urxova 2  p. Zajíc p. Zajíc, Kunratice u Cvikova
Rybářství V. K. Rybářství Vlasta Kurzová Lnáře p. Coll. Mansfeld  Colloredo Mannsfeld Jeroným - zastupuje LRS JCM Zbiroh
LZV Vaníček  Ing. Vaníček Josef, Lesní a zemědělská výroba, Lnář  LRS JCM  Lesní a rybniční správa Jeroným Colloredo Mansfeld
spol. maj. I  Vaníček Jindřich, Kluky 1, Kutná Hora Zbiroh 279
Michálková Zdeňka, Nad Palatou 10, Praha 5 p. Lobkowicz Mar.  Lobkowicz Martin Praha 5 Na hřebenkách 29
Kleinerová Jana, Dvorecká 824, Praha 4  p. Mach Jiří Mach Jiří, Mrštíkova 2, Teplice
Kurzová Vlasta, Čapkova 7, Brno p. Schwarzenberg  Schwarzenberg Karel, Dřevíř 83, okr. Rakovník
zastupuje Ing. Zralá Anna, Kubelíkova 43, Praha 3 Schwarzenberg Karel - Lesní správa Orlík nad Vltavou
spol. maj. II  Ing. Vaníček Josef, Lidická 294, Roztoky u Prahy  (sádky Čimelice)
Valtová Anna, Macurova 1559, Praha 4 Rybníkářství Jaroš  Rybníkářství Ing. Jaroš, Jindřichův Hradec
Šťastná Slavomíra, Landové-Štychové 1611, Praha 4 S. Š. - EKOTRANS  Stanislav Šturma - EKOTRANS, Nádražní 84, Mladá Boleslav