E. ÚDAJE O EKONOMICKÉ SITUACI ŽADATELE

Řádek č.

Položka

Typ A - příspěvkové organizace, církve

Typ A - města, obce, rozpočt. organizace, sdružení obcí, státní fondy

Typ A – Dobrovolné občanské sdružení dle zák. č.83/90 Sb

Typ B, C - podnikatelská sféra

Typ E - fyzická podnikatelská osoba

Typ E - obyvatelstvo

Ekonomické aspekty - k 31.12. posledního uzavřeného roku

1

Vlastní jmění +/-

 

xxx

xxx

 

xxx

xxx

2

Cizí zdroje

 

xxx

xxx

 

xxx

xxx

3

Aktiva

 

xxx

xxx

 

xxx

xxx

4

Hospodářský výsledek +/-

 

xxx

xxx

 

xxx

xxx

5

Odpisy HIM a NIM

 

xxx

xxx

 

xxx

xxx

6

Zdroje financování ( ř.4 + ř.5)

 

xxx

xxx

 

xxx

xxx

7

Výše ručitelských závazků

 

xxx

xxx

 

xxx

xxx

8

Cizí zdroje / aktiva *100

 

xxx

xxx

 

xxx

xxx

9

Součet ( ř.7 +ř.2) / aktiva * 100

 

xxx

xxx

 

xxx

xxx

10

Ukazatel dluhové služby dle metodiky vládního opatření č.707/97 (obce,města,okresy)%

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

11

Daňové příjmy . tř.1

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

12

Příjmy z vlastní činnosti-tř.2 - položka 211

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

13

Příjmy z pronájmu tř.2 - pol.213

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

14

Opakující se příjmy (ř.11+ř.12+ř.13)

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

15

Cizí zdroje

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

16

Aktiva

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

17

Výše ručitelských závazků

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

18

Cizí zdroje / aktiva *100

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

19

Součet (ř.15+ř.17) / aktiva *100

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

20

Výdaje na dluhovou službu / opakující se příjmy

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

21

Údaj o majetku celkem

xxx

xxx

 

xxx

xxx

xxx

22

Pohledávky

xxx

xxx

 

xxx

xxx

xxx

23

Závazky celkem

xxx

xxx

 

xxx

xxx

xxx

24

Rozdíl (ř.22 - ř.23)

xxx

xxx

 

xxx

xxx

xxx

25

Rozdíl (ř.21- ř. 23)

xxx

xxx

 

xxx

xxx

xxx

26

Výnosy celkem

xxx

xxx

 

xxx

xxx

xxx

27

Náklady celkem

xxx

xxx

 

xxx

xxx

xxx

28

Hospodářský výsledek +/- (ř.26 - ř.27)

xxx

xxx

 

xxx

xxx

xxx

 

E. ÚDAJE O EKONOMICKÉ SITUACI ŽADATELE - POKRAČOVÁNÍ

Řádek č.

Položka

Typ A - příspěvkové organizace, církve

Typ A - města, obce, rozpočt. organizace, sdružení obcí, státní fondy

Typ A - Dobrovolné občanské sdružení dle zák. č.83/90 Sb.

Typ B, C - podnikatelská sféra

Typ E - fyzická podnikatelská osoba

Typ E - obyvatelstvo

Ekonomické aspekty - k 31.12. posledního uzavřeného roku

29

Údaj o majetku celkem

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

30

Pohledávky

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

31

Závazky celkem

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

32

Rozdíl (ř.30 - ř.31)

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

33

Rozdíl (ř.29 - ř.31)

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

34

Příjmy celkem

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

35

Výdaje celkem

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

36

Rozdíl příjmů a vydajů +/- (ř.34 - ř.35)

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

37

1. Výše pravidelných příjmů ( manželů)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

38

2. Vedlejší pravidelné příjmy

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

39

3. Celkové příjmy ( ř.37 + ř.38)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

40

4. Životní minimum ve vazbě na počet dětí

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

41

5. Závazky

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

42

6. Rozdíl (ř.39 - ř.40 - ř.41)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

Neekonomické aspekty

43

Odvětví působnosti podnikání

xxx

xxx

xxx

   

xxx

44

Daňová morálka (pozn. 1)

xxx

xxx

xxx

   

xxx

45

Typ zajištění půjčky (pozn. 4)

           

46

Počet obyvatel (pozn. 3)

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

47

Zadlužení na obyvatele (pozn. 2 a 3)

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

48

Ručení jiným osobám

xxx

xxx

xxx

xxx

   

49

Životní pojištění, jiné

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

Pozn. 1 - uvést B (bezproblémová), N (problematická - žadatel specifikuje v příloze k Dotazníku nebo v poznámce na str. 2)
Pozn. 2 - Zadlužení na obyvatele: úroky, splátky jistiny, splátky leasingu, splátky emitovaných směnek v min.letech, splátku dluhopisů v roce)/počet obyvatel
Pozn. 3 - vyplňují pouze obce a města
Pozn. 4 - uvést písmeno, podle typu půjčky:
a – nemovitost
b - ručení třetí osobou
c - bankovní záruka
d - ostatní

Jméno zpracovatele Dotazníku:

__________________

Razítko:

 

 

 

Datum vypracování Dotazníku:

__________________

 

Podpis statutárního zástupce: ______________

Součástí Dotazníku je část F - Kriteria pro technicko ekonomické vyhodnocení opatření na samostatném listu podle složky životního prostředí.

Jako součást Dotazníku není vyžadována dokumentace realizovaného opatření.