SDĚLENÍ odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje pokračování seznamu oprávněných osob s osvědčením odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o oprávněné osoby, které získaly odbornou způsobilost v období od 1. 10. 2000 do 5. 2. 2001. Zároveň uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 1. 10. 2000. Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí oprávněných osob.

Ing. arch. Martin Říha, v.r.
ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP

Menclová Irena MUDr., Sokolovská 135,
323 19 Plzeň, tel.: 019/532175

MEDISTYL s.r.o Praha, pracoviště Plzeň,
Dvořákova 9, 320 02 Plzeň, tel.: 019/7420303

Řibřid Jiří Ing., Nad přívozem 1680/1, 147 00 Praha 4, tel.: 02/44462812

Energoprojekt Praha a.s., Vyskočilova 3/741,
140 21 Praha 4, tel.: 02/41006510, fax: 02/41006509, e-mail: ribrid@egp.cz

Kučera Petr Ing., Hochmanova 15, 628 00 Brno,
tel.: 05/47382958

Ekologická dílna Brno, Ing. P. Kučera, Prokofjevova 2, 623 00 Brno, tel.: 05/44234372, fax.: 05/44234372, e-mail: ekodilna@telecom.cz

Změny:

Pospíšilíková Marcela RNDr. (Sedláčková),
Karlovice 301, 768 43 p. Kostelec u Hol.,
tel.: 0606/744836

Vodní zdroje Holešov, a.s., Tovární 1423, 769 01 Holešov, tel.: 0635/397554

Svoboda Daniel Mgr., U milosrdných 14,
110 00 Praha 1, tel.: 02/2317144

AGSS, s.r.o., Máchova 23, 120 00 Praha 2, tel.: 02/22513123, 22512316, fax: 02/22519580, 22515016, e-mail: agsscom@mbox.vol.cz

Kijonka Antonín Ing., Hoblíkova 30, 613 00 Brno

ABB Lummus Global s.r.o., Milady Horákové 13, P.O.BOX 80, 656 80 Brno, tel.: 05/45517360, fax: 05/45517499, e-mail: antonin.kijonka@cz.abb.com

Veselá Jindra Ing., Hoblíkova 2, 613 00 Brno

ABB Lummus Global s.r.o., Milady Horákové 13, P.O.BOX 80, 656 80 Brno, tel.: 05/45517363, fax: 05/45517499, e-mail: jindra.vesela@cz.abb.com

Nováková Eliška RNDr. Ing. DrSc., Karoliny Světlé 10, 110 00 Praha 1, tel.: 02/267663

27. 11. 2000 zemřela

Beneš Jaroslav Ing., Lukešova 1513/63,
142 00 Praha 4

Ing. Jaroslav Beneš, Poradenství v oblasti životního prostředí, Lukešova 1513/63, 142 00 Praha 4,
tel.: 02/4714627

Braun Petr Ing., Na okruhu 391, 142 00 Praha 4

Techn. služby ochrany ovzduší (TESO) Praha, a.s., Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6, tel.: 02/20560201, 20560200, fax: 02/20561596, e-mail: braun@teso.cz

Kovář Stanislav Ing. arch. CSc., Jeremiášova 14,
370 01 České Budějovice

Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc., A-SPEKTRUM, s.r.o., Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice,
tel.: 038/22890, tel./fax: 038/7319246, e-mail: aspektrum@volny.cz

Dvořáková Irena RNDr., Slezská 549, 537 05 Chrudim

RNDr. Irena Dvořáková E-AUDIT, Slezská 549, 537 05 Chrudim, tel.: 0605/762872, e-mail: eaudit@seznam.cz

Rimmel Vladimír Ing., Havlíčkova 818, 742 83 Klimkovice

Regionální centrum EIA, s.r.o., Chelčického 4,
701 00 Ostrava 1, tel./fax: 069/6114440, e-mail: rimmel@rceia.cz

Ďurčík Miroslav Ing., Nad Višňovkou 27, 161 00 Praha 6

Chemoprojekt, a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10, tel.: 02/61305247, 61305111, fax: 02/7816752

Krajíček Libor RNDr., Aubrechtové 3108/4,
106 00 Praha 10, tel.: 02/72654500

TERPLAN, a.s., Myslíkova 20, 120 00 Praha 2, tel.: 02/24915699