Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 12. 2000

V souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví společný seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 4 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

 

Pověřená osoba

čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejichž hodnocení je pověřena

Odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

136. 1 

ARDEO s. r. o. 
Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Jitka Blechová

Opravy a doplnění již dříve zveřejněných pověření, provedené na základě žádostí pověřených osob:

 

Pověřená osoba

čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejichž hodnocení je pověřena

Odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

2.

Krajská hygienická stanice, Partyzánské nám.7,
728 92 Ostrava

8,9,10,11

MUDr. Jaroslav Volf
MUDr. Anna Hrnčířová

18.

Ing.Vladimír Procházka, Jana Koziny 1, 772 00 Olomouc

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Vladimír Procházka

20.

OKD, DPB PASKOV, a. s.
Rudé armády 637, Paskov,
739 21 okres Frýdek-Místek

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Karel Lach
Ing. Zdeněk Rozehnal
RNDr. Václav Dombek, CSc.

45.

Ecochem, a. s.
Nad Hradním potokem 9/110,
162 00 Praha 6-Veleslavín

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Pavel Bernáth
Ing. Marie Kulovaná
RNDr. Petr Kohout
Mgr. Martina Vencelidesová

 

RNDr. Vlastimila Mikulová, v.r.
ředitelka odboru odpadů

Oproti seznamu osob ke dni 30.6.2000, uveřejněného ve Věstníku MŽP v srpnu 2000, ročník X, částka 8 došlo ke změnám a vypuštění položek č. 99 a 100, a tím k přečíslování původního seznamu.