Věstník MŽP 07/00


REZORTNÍ PŘEDPISY

9.   Dodatek č. 1 k článku 9 Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 2/1999 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Metodické pokyny a návody

3.   Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění povodňových plánů

4.   Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k používání odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií

SDĚLENÍ

14.   Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

15.   Sdělení odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí k nové právní úpravě stráže přírody

16.   Sdělení sekce politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí o publikování materiálu