9.
Dodatek č. 1 k článku 9 Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 2/1999 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

/3/ Ministr životního prostředí může z důvodů mimořádných zájmů ochrany životního prostředí a v souladu se státní politikou životního prostředí poskytnout podporu i mimo ustanovení Směrnice a jejích Příloh.

 

RNDr. Miloš Kužvart, v.r.
ministr životního prostředí