Zpravodaj MŽP
04/01


Komentář

O dálnici D8 je rozhodnuto

Na aktuální téma

Ministr potvrdil konečné rozhodnutí k výstavbě dálnice D8

Musíme být realisty

Aktuality

Nový zákon o EIA schválen

Okresní soud v Benešově rozhodl o navrácení dotace firmou Ekotron

ENVIRO 2001

Krajská pracoviště SFŽP

Implementační agentura pro program ISPA

Evropská unie

Ministr Kužvart jednal o 6. EAP

Konference

Zasedání Řídicí rady Programu OSN pro životní prostředí

Druhé setkání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států

Dvanácté zasedání smluvních stran Montrealského protokolu

Informujeme

NATURA 2000 – soustava chráněných území Evropských společenství

Evropská úmluva o krajině – historie vzniku a postoj ČR

Udělení zvláštního uznání Rady Evropy Správě CHKO Pálava

Přežili rok 2000?

Výroční zpráva ČIŽP o podávání informací za rok 2000

Rok působnosti zákona o prevenci závažných havárií

Navrácení konfiskovaných kaktusů do Mexika

Reakce na zvýšení cen energií ve vztahu k vyhlášeným programům podpory

Ceny Nadace Sasakawa uděleny

(d)Ohřeje nás biomasa?

Vytvoření Visegrádské sítě ekomuzeí

Den Země

Představujeme

Geofond České republiky

Ministr Kužvart jednal s hejtmany