Životní prostředí všeobecně

  1. obecně závazné právní předpisy
Zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona ČNR č. 122/1997 Sb.), ve znění zákona č. 152/1997 Sb.    2/1969 Sb.

Zákon o životním prostředí 17/1992 Sb.

Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 388/1991 Sb.

Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 282/1991 Sb.