Ochrana přírody a krajiny

1. obecně závazné právní předpisy
Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb. a zákona č. 16/1997 Sb.
114/1992 Sb.

Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
16/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
395/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se  provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů          82/1997 Sb. Vyhláška ministerstva kultury ČSR ze dne 8. prosince 1989 o zřízení chráněné krajinné oblasti "Blanský les"
197/1989 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti "Litovelské Pomoraví"
464/1990 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení státních přírodních rezervací "Borek u Velhartic", "Čtyři Palice", "Králický Sněžník", "Rejvíz", "V rašelinách" a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací "Bukové kopce", "Holina", "Fajmanovy skály" a Klenky", "Chýninské buky", "Kokšín", "Lopata", "Míšovské buky", "Lípa", "Třímanské skály", "Habrová seč", "Žákova hora", "Praděd", "Suchý vrch" a "Jelení bučina"
6/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti "Poodří"
 155/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti "Železné hory"
156/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti "Broumovsko"
157/1991 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se  vyhlašují  národní přírodní rezervace  Ralsko a stanoví její bližší ochranné podmínky
17/1997 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje národní přírodní  rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
105/1997 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park "Šumava" a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.)
163/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) a (nařízení vlády č. 24/1996 Sb.)
164/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje "Krkonošský národní park" a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.)
165/1991 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotypy vodního ptactva a Protokolu o její změně
396/1990 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
159/1991 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
572/1992 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 8. prosince 1967 čj. 13.853/67    (reg..)-částka 14/1968 Sb.
 kterým byly  prohlášeny Jizerské hory na chráněnou krajinnou oblast
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 2/1968 (str. 45)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. června 1969      (reg.)-částka 30/1969 Sb.
čj. 9 886/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti "Jeseníky"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 9/1969 (str. 109)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969     (reg.)-částka 4/1970 Sb.
čj. 16 368/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti "Orlické hory"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 2/1970 (str. 9)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 25. května 1970 čj. 8 908/73-II/2      (reg.)-částka 23/1970 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Žďárské vrchy"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 8/1970 (str. 76)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 12. dubna 1972 čj. 4 947/72-II/2  (reg.)-částka 22/1972 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Český kras"   (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 5/1972 (str. 68)

Výnos ministerstva kultury CSR ze dne 27. června 1972 čj. 4 5946/72-II/2  (reg.)-částka 22/1972 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Labské Pískovce"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 9/1972 (str. 164)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. března 1973 čj. 5 373/73  (reg.)-částka 9/1973 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Beskydy"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 82)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. května 1974 čj. 7 657/1974  (reg.)-částka 10/1974 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Slavkovský les"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 7/1974 (str. 90)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. března 1975 čj.5 954/75 (reg.)-částka 14/1975 Sb.
o nové právní úpravě chráněné krajinné oblasti "Šumava"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 5/1975 (str. 79)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.5 790/76  (reg.)-částka 5/1976 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Pálava"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 85)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.6 070/76  (reg.)-částka 5/1976 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Kokořínsko"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 86)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.6 883/76  (reg.)-částka 5/1976 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "České středohoří"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 88)

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 19. března 1976 čj.6 927/76  (reg.)-částka 5/1976 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Lužické hory"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 90)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. listopadu 1978 čj. 21 972/78  (reg.)-částka 1/1979 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Křivoklátsko"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1979 (str. 6)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. listopadu 1979 čj. 22 737/79  (reg.)-částka 6/1980 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Třeboňsko"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1980 (str. 1)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. listopadu 1980 čj. 17 644/80  (reg.)-částka 3/1981 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Bílé Karpaty"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1981 (str. 1)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1981 čj. 17 322/81  (reg.)-částka 9/1982 Sb.
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Blaník"
(publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 3-4/1982 (str. 34)

Upozornění:
Následující kategorie s vyjímkou NP a CHKO byly zákonem č. 114/1992 Sb. zrušeny a nahrazeny novými kategoriemi. Konkrétní transformace jednotlivých chráněných kategorií jsou uvedeny v příloze č. I k vyhlášce č. 395/1992 Sb.Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 (reg.)-částka 49/1988 Sb.čj. 14 200-SÚOP o prohlášení některých území v ČSR za chráněná (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 8-9/1989 (str. 78)

ve výnosu byla prohlášena:

a) za chráněnou krajinnou oblast
"Český ráj" v okrese Jičín, Mladá Boleslav a Semily
"Moravský kras" v okrese Blansko a Brno-venkov
 
 
 
b) za státní přírodní rezervace
 
 
"Bažantnice v Satalicích" v obvodu Prahy 9
  částka 89/1951 Ú.l. 
"Roztocký háj-Tiché údolí" v obvodu Prahy 6 a v okrese Praha-západ
  výnos MŠVU č. IX-3572-51 ze dne 10.8.1951 
"Černánovsko" v okrese Mělník
  částka 72/1950 Ú.l. 
"Čertova skála" v okrese Rakovník
  částka 32/1949 Ú.l. 
"Karlštejn" v okrese Beroun
  částka 44/1955 Ú.l. 
"Klokočka" v okrese Mladá Boleslav
  částka 26/1956 Ú.l. 
"Koda" v okrese Beroun 
 částka 38/1952 Ú.l. 
"Kokořínský důl" v okrese Mělník a Česká Lípa
  částka 147/1953 Ú.l. 
"Kopeč" v okrese Mělník
  částka 28/1946 Ú.l. 
"Kosova Hora" v okrese Příbram
  vyhláška MŠO B - 204 362/46-III/1 ze dne 5.12.1946 
"Lipovka" v okrese Praha-východ
  vyhláška MŠO B - 200 716/46-III/1 ze dne 6.11.1946 
"Písečný přesyp u Píst" v okrese Nymburk 
 částka 190/1951 Ú.l. 
"Podhrázký rybník" v okrese Benešov
  částka 73/1950 Ú.l. 
"Polabská černava" v okrese Mělník 
 Vyhláška MŠO B - 45 761-III/46 ze dne 26.8.1946 
"Rečkov" v okrese Mladá Boleslav
  částka 203/1949 Ú.l. 
"Skalka u Žehušic" v okrese Kutná Hora
  částka 28/1946 Ú.l
"Stráň u Chroustova" v okrese Kolín
  částka 35/1951 Ú.l. 
"Stráně u splavu" v okrese Kolín
  částka 35/1951 Ú.l. 
"Svatá Alžběta" v okrese Rakovník
  částka 55/1949 Ú.l. 
"Úpor" v okrese Mělník
  částka 84/1957 Ú.l. 
 "V bahnách" v okrese Rakovník
  částka 146/1952 Ú.l. 
"Voděradské bučiny" v okrese Kolín Praha-východ 
 částka 32/1955 Ú.l. 
"Vraní skála" v okrese Beroun
  částka 264/1948 Ú.l. 
"Vrch Baba u Kosmonos" v okrese Mladá Boleslav
  částka 244/1950 Ú.l. 
"Vrch Káčov" v okrese Mladá Boleslav
  částka 127/1953 Ú.l. 
"Zdická skalka u Kublova" v okrese Beroun 
 částka 95/1952 Ú.l.
 "Žehuňská obora" a Žehuňský rybník" v okrese Nymburk a Kutná Hora 
 částka 45/1948 Ú.l. 
"Boubínský prales" v okrese Prachatice
  částka 12/1958 Ú.l. 
"Čertova stěna" v okrese Český Krumlov 
 částka 74/1956 Ú.l. 
"Dívčí kámen" v okrese Český Krumlov
  částka 95/1952 Ú.l. 
"Doubí u Žíšova" v okrese Tábor
  částka 83/1957 Ú.l. 
"Choustník" v okrese Tábor 
 částka 276/1949 Ú.l. 
"Chýnovská jeskyně" v okrese Tábor
  částka 108/1949 Ú.l. 
"Kleť" v okrese Český Krumlov 
částka 60/1956 Ú.l. 
"Na Mšálech" v okrese Jindřichův Hradec"Nový rybník" v okrese Tábor
  částka 42/1949 Ú.l. 
"Ostrov Markéta" v okrese Tábor 
 částka 140/1953 Ú.l. 
"Písečný přesyp u Vlkova" v okrese Tábor
  částka 86/1954 Ú.l. 
"Ruda" v okrese Tábor 
 částka 116/1950 Ú.l. 
"Řežabinec" v okrese Písek 
 částka 276/1949 Ú.l. 
"Slavkovský chlumek" v okrese Český Krumlov 
 částka 103/1955 Ú.l. 
"Slepičí vršek" v okrese Jindřichův Hradec
  částka 97/1955 Ú.l. 
"Stará řeka" v okrese Jindřichův Hradec
  částka 37/1956 Ú.l. 
"Terčino údolí" v okrese České Budějovice
  částka 50/1949 Ú.l. 
"Trojmezná hora" v okrese Prachatice 
částka 11/1950 Ú.l.
"Tůně u Špačků" v okrese České Budějovice 
 částka 60/1954 Ú.l. 
"V rájích" v okrese České Budějovice 
 částka 67/1957 Ú.l. 
"Velký a Malý Tisý" v okrese Jindřichův Hradec 
 částka 77/1957 Ú.l. 
"Vlásenický potok" v okrese Tábor
  částka 12/1956 Ú.l. 
"Vyšenské kopce" v okrese Český Krumlov
  částka 65/1951 Ú.l. 
"Bělč" v okrese Klatovy
  částka 96/1955 Ú.l. 
"Bělyšov" v okrese Klatovy
  částka 64/1955 Ú.l. 
"Bučina u Žďáru" v okrese Tachov
  částka 73/1951 Ú.l. 
"Hádky" v okrese Plzeň-jih 
 částka 98/1956 Ú.l. 
"Herštýn" v okrese Domažlice
  částka 98/1955 Ú.l. 
"Hora" v okrese Domažlice 
 částka 89/1955 Ú.l. 
"Hůrky" v okrese Plzeň-sever 
 částka 73/1955 Ú.l. 
"Chejlava" v okrese Plzeň-jih 
 částka 99/1956 Ú.l. 
"Chlum" v okrese Karlovy Vary
  částka 56/1947 Ú.l.
 "Jezvinec" v okrese Domažlice 
 částka 74/1955 Ú.l. 
"Kamenný rybník" v okrese Plzeň-město
  částka 97/1953 Ú.l. 
"Komorní hůrka" v okrese Cheb
  částka 197/1951 Ú.l. 
"Krašov" v okrese Plzeň-sever
  částka 17/1952 Ú.l. 
"Lužany" v okrese Plzeň-jih 
 částka 7/1952 Ú.l. 
"Netřeb" v okrese Domažlice
  částka 74/1955 Ú.l. 
"Pleš" v okrese Domažlice
  částka 81/1955 Ú.l. 
"Prácheň" v okrese Klatovy
  částka 124/1953 Ú.l. 
"Přimda" v okrese Tachov 
částka 96/1956 Ú.l. 
"Příšovská homolka" v okrese Plzeň-sever 
 částka 94/1956 Ú.l. 
"Pučanka" v okrese Klatovy
  vyhláška MŠVU č. B 204 457/48-I/3 ze dne 23.10.1948
"Rašeniliště Huť v Českém lese" v okrese Cheb
  částka 73/1951 Ú.l. 
"Rotava" v okrese Sokolov 
 částka 124/1953 Ú.l. 
"Starý rybník" v okrese Plzeň-jih 
 částka 256/1948 Ú.l. 
"Zvoníčkovna" v okrese Rokycany 
 částka 86/1956 Ú.l. 
"Žďár" v okrese Rokycany 
částka 98/1953 Ú.l. 
 "Bílé stráně" v okrese Litoměřice
 částka 63/1954 Ú.l. 
"Borečský vrch" v okrese Litoměřice 
  částka 158/1951 Ú.l.
"Číčov" v okrese Louny 
 částka 137/1951 Ú.l. 
"Farská louka" v okrese Česká Lípa 
 částka 137/1949 Ú.l. 
"Háj Petra Bezruče" v okrese Louny 
částka 129/1956 Ú.l. 
"Holý vrch" v okrese Litoměřice
  částka 165/1949 Ú.l.
"Hradišťanská louka" v okrese Teplice
  částka 8/1952 Ú.l. 
"Hradiště" v okrese Litoměřice
  částka 153/1949 Ú.l. 
 "Jánský vrch" v okrese Most 
 částka 233/1951 Ú.l. 
"Konvalinkový vrch" v okrese Česká Lípa
  částka 2/1955 Ú.l. 
"Košťálov" v okrese Litoměřice 
 částka 7/1960 Ú.l. 
"Líska" v okrese Děčín 
 částka 12/1954 Ú.l. 
"Lovoš" v okrese Litoměřice 
 částka 273/1948 Ú.l. 
"Malý Bezděz" v okrese Česká Lípa
  částka 264/1949 Ú.l. 
"Milá" v okrese Most 
 částka 21/1958 Ú.l. 
"Milešovka" v okrese Litoměřice
  částka 238/1951 Ú.l. 
"Provodínské kameny" v okrese Česká Lípa
  částka 90/1956 Ú.l. 
 "Rač" v okrese Ústí nad Labem 
 částka 123/1953 Ú.l. 
"Raná" v okrese Louny 
částka 137/1951 Ú.l. 
"Sluneční dvůr" v okrese Česká Lípa
  částka 43/1955 Ú.l. 
"Štěpánovská hora" v okrese Teplice
  částka 6/1952 Ú.l.
 "Tobiášův vrch" v okrese Louny 
částka 73/1951 Ú.l. 
"Babiččino údolí" v okrese Náchod
  částka 76/1952 Ú.l. 
"Bažantnice v Uhersku" v okrese Pardubice
  částka 39/1952 Ú.l. 
"Bohdanečský rybník a rybník Matka" v okrese Pardubice
  částka 5/1953 Ú.l. 
"Borek" v okrese Náchod 
 částka 85/1956 Ú.l. 
"Boršov u Litětin" v okrese Pardubice
  částka 62/1953 Ú.l. 
"Boušovka" v okrese Chrudim 
 částka 110/1950 Ú.l. 
"Bukačka" v okrese Rychnov nad Kněžnou 
 částka 123/1954 Ú.l. 
"Buky u Vysokého Chvojna" v okrese Pardubice 
 částka 68/1955 Ú.l. 
"Černá stráň" v okrese Hradec Královí 
 částka 38/1960 Ú.l. 
"Černohorské rašeliniště" v okrese Trutnov
  částka 28/1952 Ú.l. 
"Černý důl" v okrese Rychnov nad Kněžnou
  částka 159/1954 Ú.l. 
"Čertovy hrady" v okrese Trutnov 
 částka 276/1949 Ú.l. 
"Dubno" v okrese Náchod
  částka 79/1956 Ú.l. 
"Habrov" v okrese Chrudim 
 částka 266/1948 Ú.l. 
"Hradní kopec Litice" v okrese Ústí nad Orlicí
  částka 27/1954 Ú.l. 
"Hrobka" v okrese Chrudim
  částka 222/1949 Ú.l. 
"Chropotínský háj" v okrese Rychnov nad Kněžnou
  částka 33/1955 Ú.l. 
"Kamenná Hůra" v okrese Jičín
  částka 29/1956 Ú.l. 
"Kočičí skály" v okrese Náchod
  částka 85/1956 Ú.l. 
"Kovačská bažantnice" v okrese Jičín 
 částka 27/1956 Ú.l. 
"Křížová cesta" v okrese Náchod
  částka 85/1956 Ú.l. 
"Letohradská bažantnice" v okrese Ústí nad Orlicí
  částka 64/1954 Ú.l. 
"Lichnice" v okrese Chrudim 
 částka 102/1955 Ú.l. 
"Moletínská bažantnice" v okrese Jičín 
 částka 86/1956 Ú.l. 
"Mlýnský rybník a rybník Rohlík" v okrese Chrudim 
 částka 227/1951 Ú.l. 
"Modlivý důl" v okrese Rychnov nad Kněžnou
  částka 93/1956 Ú.l. 
"Na hradech" v okrese Pardubice 
 částka 84/1956 Ú.l. 
"Na hranicích" v okrese Semily
  částka 27/1954 Ú.l. 
"Na obůrce" v okrese Chrudim
vyhláška MŠO č. B 202 387/46-III/1 ze dne 11.11.1946 
"Nedošínský háj" v okrese Svitavy
  částka 222/1949 Ú.l.
"Oheb" v okrese Chrudim
  částka 116/1954 Ú.l. 
"Ostaš" v okrese Náchod 
 částka 85/1956 Ú.l. 
"Malá Kobylanka" v okrese Přerov
  částka 146/1952 Ú.l. 
"Mazák" v okrese Frýdek-Místek 
 částka 87/1956 Ú.l. 
"Mionší" v okrese Frýdek-Místek
  částka 56/1954 Ú.l. 
"Na Popovickém kopci" v okrese Přerov
  částka 117/1949 Ú.l. 
"Nad kostelíčkem" v okrese Přerov
  částka 117/1952 Ú.l. 
"Plané loučky" v okrese Olomouc
  částka 47/1952 Ú.l. 
"Plenisko" v okrese Frýdek-Místek 
 částka 87/1956 Ú.l
"Pod Juráškou" v okrese Vsetín 
částka 17/1952 Ú.l. 
"Pozděchov" v okrese Vserín
  částka 238/1948 Ú.l. 
"Razula" v okrese Vsetín
  částka 292/1949 Ú.l. 
"Salajka" v okrese Frýdek-Místek 
 částka 89/1956 Ú.l. 
"Šipka" v okrese Nový Jičín 
 částka 5/1960 Ú.l.
"Škrabalka" v okrese Přerov 
 částka 82/1956 Ú.l. 
"Špraněk" v okrese Olomouc 
 částka 90/1949 Ú.l
 "Těšice" v okrese Přerov 
 částka 76/1956 Ú.l.
"Tučapská skalka" v okrese Olomouc
  částka 55/1952 Ú.l.
"U bílých strhlin" v okrese Olomouc
  částka 47/1952 Ú.l. 
"U Strejčkova lomu" v okrese Olomouc
  částka 74/1952 Ú.l. 
"Úvalenské louky" v okrese Opava 
 částka 78/1957 Ú.l. 
"V oboře" v okrese Přerov 
 částka 138/1952 Ú.l. 
"Velká Kobylanka" v okrese Přerov 
 částka 130/1952 Ú.l. 
"Zástudánčí" v okrese Přerov 
 částka 87/1953 Ú.l. 
"Zubří" v okrese Vsetín
  částka 56/1948 Ú.l.
"Žebračka" v okrese Přerov 
 částka 143/1949 Ú.l. 

 
 c) za chráněné naleziště
"Holý vrch" v okrese Mělník  částka 84/1957 Ú.l.
"Borecká skalka" v okrese Havlíčkův Brod
částka 93/1956 Ú.l.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 606/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Stříbrný roh" na okrese Děčín
(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 607/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Myslivna" v okrese Litoměřice
(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 608/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Osojno" v okrese Plzeň-sever
(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 609/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Sedlo" v okrese Litoměřice
(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 610/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Sluneční stráň" v okrese Ústí nad Labem
(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 612/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Starž Hirštejn" v okrese Domažlice
(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 613/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Smraďoch" v okrese Cheb
(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj.13 359/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Jezerka" v okrese Most a Chomutov
(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj.13 360/68
o vyhlášení chráněného naleziště "Pitkovická stráň" v Praze 10
(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj.13 361/68
o vyhlášení chráněného naleziště "Na Pilavě" v okrese Kladno
(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj.13 362/68
o vyhlášení chráněného naleziště "Pod Veselovem" v okrese Kladno
(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj.13 363/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Větrušická rokle" v okrese Praha-východ
 (reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj.13 364/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Březina" v okrese Litoměřice
(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj.13 365/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Vápenka" v okrese Děčín
(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj.13 427/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Chloumek" v okrese Most
(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj.13 428/68
o vyhlášení chráněného naleziště "Radobýl" v okrese Litoměřice
(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 022/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Trojačka" v okrese Nový Jičín
(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 023/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Kutaný" v okrese Vsetín
(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 024/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Suchá Dora" v okrese Nový Jičín
(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 025/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Dařenec" v okrese Opava
(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj.6 006/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Velký močál" v okrese Sokolov
(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj.14 619/68
o vyhlášení chráněného naleziště "Březinské tisy" v okrese Děčín

 (reg.)-částka 19/1969 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj.15 141/68
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Oceán" v okrese Karlovy Vary
(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 23. dubna 1969 čj.5 376/69
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Vladař" v okrese Karlovy Vary
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 750/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Kaluža" v okrese Opava
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 751/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Radim" v okrese Bruntál
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 752/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Skučák" v okrese Karviná
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 292/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Valach" v okrese Opava
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu čj. 9 293/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "U Leskoveckého chodníku" v okrese Opava
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 294/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Nové Těchanovice" v okrese Opava
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 295/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Palkovické hůrky" v okrese Frýdek-Mísek
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 296/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Bystřice" v okrese Domažlice
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 3 909/69
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Hněvošický háj" v okrese Opava
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 356/69
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Pluhův bor" v okrese Sokolov
 (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 364/69
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Velký kámen" v okrese Klatovy
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 366/69
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Háj" v okrese Plzeň-sever
(reg.)-částka 27/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 367/69
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Zábělá" v okrese Plzeň-sever
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 368/69
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Malé jeřábí jezero" v okrese Karlovy Vary
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 369/69
o vyhlášení chráněného parku "Americká zahrada" v okrese Klatovy
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 282/69-II/2
o vyhlášení chráněného parku "Park v Bílé Lhotě" v okrese Olomouc
 (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 474/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Ptačí hora" v okrese Bruntál
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 475/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Černý les u Šilheřice I" v okrese Opava
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 476/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Černý les u Šilheřovic II" v okrese Opava
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 026/70-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Panské louky" v okrese Bruntál
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 027/70-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Polanský les" v okrese Ostrava
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 029/70-II/2
o vyhlášení chráněného naleziště "Malochova skalka" v okrese Plzeň-sever
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj.3 030/70
o vyhlášení chráněného naleziště "V hlubokém" v okrese Louny
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. září 1970 čj. 11 079/70-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Skalské rašeliniště" v okrese Bruntál
(reg.)-částka 29/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. listopadu 1970 čj. 9 647/70-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Na Špičáku" v okrese Šumperk
(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 16 051/72
o vyhlášení chráněného naleziště "Na Stříbrné" v okrese Benešov
(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 16 229/72
o vyhlášení chráněného naleziště "V olších" v okrese Benešov
(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 564/72
o vyhlášení chráněného naleziště "Prutník" v okrese Mělník
(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 565/72
o vyhlášení chráněného naleziště "Báň" v okrese Nymburk
(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 864/72
o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru "Zlatý kůň" v okrese Beroun
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 976/72
o zřízení chráněné studijní plochy "Swamp" v okrese Česká Lípa
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 977/72
o vyhlášení chráněného naleziště "Slatinná louka u Velenky" v okrese Nymburk
 (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 978/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Kulivá hora" v okrese Praha-západ
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 009/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Karlické údolí" v okrese Beroun a Praha-západ
(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 077/72
o vyhlášení chráněného naleziště "Na ostrově" v okrese Benešov
(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 078/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Karlovské bučiny" v okrese Liberec
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 123/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Dlouhá Hora" v okrese Liberec
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 124/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Hamrštejn" v okrese Liberec
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 244/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Velký Vápenný" v okrese Liberec
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 245/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Na Adamcích" v okrese Hodonín
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 246/72
o vyhlášení chráněného naleziště "Pod Drdolem" v okrese Zlín
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 355/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Bílá Strž" v okrese Klatovy
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 357/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Voškov" v okrese Beroun
(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 714/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Petrské údolí" v okrese Tachov
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 715/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Pátecká a Mísy" v okrese Nymburk
(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 716/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Vrť" v okrese Nymburk
 (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 767/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Holubovské hadce" v okrese Český Krumlov
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 768/72
o vyhlášení chráněného naleziště "Rovná" v okrese Strakonice
(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 18. července 1973 čj. 9 523/73
o vyhlášení chráněného naleziště "Dubná" v okrese Písek
(reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj.8 806/73
o vvyhlášení státní přírodní rezervace "Hrby" v okrese Písek
(reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj.8 904/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Komáří vrch" v okrese Rychnov nad Kněžnou
(reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj.8 958/72
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Ostrůvek" v okrese Tachov
(reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj.12 221/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Křivé jezero" v okrese Břeclav
(reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 čj.12 893/73
o vyhlášení chráněného naleziště "U Kunštátské kaple" v okrese Rychnov nad Kněžnou
(reg.)-částka 37/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 čj.12 894/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Jaronínská bučina" v okrese Český Krumlov
(reg.)-částka 37/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 čj. 15 084/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Žlíbky" v okrese Písek
(reg.)-částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 čj. 14 742/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Pohořské rašeliniště" v okrese Český Krumlov
 (reg.)-částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 170/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Růžák" v okrese Děčín
(reg.)-částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 435/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Nad Dolským mlýnem" v okrese Děčín
(reg.)-částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 585/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Podkovák" v okrese Tachov
(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 634/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Čabel" v okrese Děčín
(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 635/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Ponova louka" v okrese Děčín
 (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 749/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Farské bažiny" v okrese Tachov
(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 750/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Křížový kámen" v okrese Tachov
(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 462/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "U Brněnky" v okrese Brno-venkov
(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 463/73
o vyhlášení studijní plochy "Rakovec" v okrese Blansko
(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 582/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Kněžice" v okresu Brno-venkov
(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 583/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Březinka" v okrese Blansko
 (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 584/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace "Červené blato" v okrese České Budějovice a Jindřichův Hradec
(reg.)-částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 922/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Zadní Hády" v okrese Brno-venkov
(reg.)-částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1974 čj. 18 923/73
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Dřínová" v okrese Brno-venkov
(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 328/73
o vyhlášení chráněného naleziště "Vinný vrch" v okrese Nymburk
(reg.)-částka 4/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 329/73
o vyhlášení chráněného naleziště "Lišková" v okrese Frýdek-Místek
(reg.)-částka 4/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 330/73
o vyhlášení chráněného naleziště "Zábřežské louky" v okrese Opava
(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 31. prosince 1933 čj. 143547/33
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Jezerní slať" v okrese Prachatice. Výnos ministerstva
kultury ČSRze dne 29. prosince 1973 čj.18 585/73 o novém vymezení státní přírodní
rezervace "Jezerní slať"
 (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj.3 400/74
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Tetínské skály" v okrese Benešov
(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj.3 614/74
o vyhlášení chráněného naleziště "Vrbenská tůň" v okrese České Budějovice
(reg.)-částka 17/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj.3 602/74
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Lipina" v okrese Jindřichův Hradec
(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj.3 603/74
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Dědovické stráně" v okrese Písek
(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj.3 604/74
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Fabián" v okrese Jindřichův Hradec
(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj.3 605/74
o vyhlášení chráněného naleziště "Ostrolovský Újezd" v okrese České Budějovice
(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj.3 606/74
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Krkavčina" v okrese Písek
(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 17. července 1974 čj. 7 123/74
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Úhošť" v okrese Chomutov
 (reg.)-částka 16/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj.15 732/74
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Žofinka" v okrese Jindřichův Hradec
 (reg.)-částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj.15 734/74
o vyhlášení chráněného naleziště "Pod Lukšincem" v okrese Frýdek-Místek
(reg.)-částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj.16 665/74
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Bernátka" v okrese Kroměříž
(reg.)-částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj.16 665/74
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Bernátka" v okrese Kroměříž
(reg.)-částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. dubna 1975 čj.16 984/74
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Bayerova" v okrese Blansko
(reg.)-částka 15/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. dubna 1975 čj.7 830/75
o vyhlášení státní přírodní rezervace "U Nového hradu" v okrese Blansko
(reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj.7 831/75
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Býčí skála" v okrese Blansko
(reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 832/75
o vyhlášení chráněného naleziště "Kytice" v okrese Děčín
(reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj.7 833/75
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Habrůvecká bučina" v okrese Blansko
(reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. září 1975 čj.8 200/75
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Radotínské údolí" v Praze
(reg.)-částka 27/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září čj.7 814/75
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Smrdutá" v okrese Kroměříž
(reg.)-částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj.7 827/75
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Čerňava" v okrese Kroměříž
(reg.)-částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj.7 828/75
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Tesák" v okrese Kroměříž
(reg.)-částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 6. října 1975 čj.16 235/75
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Holý kopec" v okrese Uherské Hradiště
(reg.)-částka 28/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. dubna 1975 čj.6 710/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Střela" v okrese Plzeň-sever
(reg.)-částka 15/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj.7 033/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Coufavá" v okrese Brno-venkov
(reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj.7 034/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Jelení skok" v okrese Brno-venkov
(reg.)-částka 21/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj.7 035/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Kelečský Javorník" v okrese Kroměříž
(reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj.7 036/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Malužín" v okrese Brno-venkov
(reg.)-částka 21/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. září 1975 čj.9 861/76
o vyhlášení chráněného naleziště "Orthocerový lůmek" v Praze 5
(reg.)-částka 7/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj.7 037/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Čihadlo" v okrese Brno-venkov
(reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj.8 825/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Rýchory" v okrese Trutnov
 (reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj.9 860/76
o vyhlášení chráněného naleziště "Kleneč" v okrese Litoměřice
(reg.)-částka 31/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj.9 863/76
o vyhlášení chráněné studijní plochy "Pod Smrkem" v okrese Liberec
(reg.)-částka 31/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj.8 826/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Bořeň" v okrese Teplice a Most
(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 13. února 1977 čj.8 827/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Babylon" v okrese Děčín
(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj.8 828/76
o vyhlášení chráněného naleziště "Medový Újezd" v okrese Rokycany
(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj.8 829/76
o vyhlášení chráněné studijní plochy "Pod vyhlídkou" v okrese Prachatice
(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj.9 854/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Lipská hora" v okrese Litoměřice
(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj.9 855/76
o vyhlášení chráněného naleziště "Pod Dračí skálou" v okrese Litoměřice
(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj.9 856/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Loužek" v okrese Litoměřice
(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj.9 851/76
o vyhlášení chráněného naleziště "Na skále" v okrese Olomouc
(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února čj.9 858/76
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Klíny" v okrese Frýdek-Místek
(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 084/77
o vyhlášení státní přírodní rezervace "U Výpustku" v okrese Blansko
(reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 085/77
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Na loučkách" v okrese Chomutov
(reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 086/77
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Skalka" v okrese Frýdek-Místek
(reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 087/77
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Záhořanský stratotyp" v okrese Beroun
(reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 5 088/77
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Drbákov-Albertovy skály" v okrese Příbram
(reg.)-částka 1/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 089/77
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Radouč" v okrese Mladá Boleslav
(reg.)-částka 2/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 091/77
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Josefské údolí" v okrese Brno-venkov a Blansko
(reg.)-částka 30/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 093/77
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Roštýnská obora" v okrese Jihlava
 (reg.)-částka 30/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 095/77
o vyhlášení chráněného naleziště "Lukášov" v okrese Jablonec nad Nisou
(reg.)-částka 1/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1977 čj. 25 533/78
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Prokopské údolí" v Praze
 (reg.)-částka 4/1979 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 30. června 1980 čj. 13 226/80
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Borkovická blata" v okrese Tábor
(reg.)-částka 30/1980 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 091/80
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Prameny Labe" v okresech Trutnov a Semily
(reg.)-částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 092/80
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Prameny Úpy" v okrese Trutnov
(reg.)-částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 096/80
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Boberská stráň" v okrese Trutnov
(reg.)-částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 094/80
o vyhlášení chráněného naleziště "Herlíkovické štoly" v okrese Trutnov
(reg.)-částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. července 1981 čj. 11 919/81
o vyhlášení chráněného parku a zahrady "Valašské" muzeum v přírodě v okrese Vsetín
(reg.)-částka 28/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 041/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Jouglovka" v okrese Beroun
(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 042/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Stará Ves" v okrese Beroun
(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 25. března 1984 čj. 6 043/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Trubínský vrch" v okrese Beroun
(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 044/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Brdatka" v okrese Rakovník
(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 045/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Kabečnice" v okrese Rakovník
(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 046/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Na Babě" v okrese Rakovník
(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 047/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Stříbrný luh" v okrese Rakovník
(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 048/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "U Eremita" v okrese Rakovník
 (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 049/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Velká pleš" v okrese Rakovník
(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 050/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Vysoký tok" v okrese Rakovník
(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 051/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Týřov" v okrese Rakovník
(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 052/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Vůznice" v okresech Beroun, Rakovník a Kladno
 (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 430/87-VI/2 o zřízení
státních přírodních rezervací "Čertoryje", "Jazevčí", "Kútky", "Machová", "Porážky"
a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací "Zahrady pod Hájem",
"Búrová" a chráněného naleziště "Žerotín" v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 (reg.)-částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 431/87-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Povydří" v okrese Klatovy  (reg.)-částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 432/87-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace "Radotínské rašeliniště" a jejího ochranného pásma
v okrese Žďár nad Sázavou
 (reg.)-částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. prosince 1987 čj. 17 094/87-VI/2
o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť
(reg.)-částka 26/1987 Sb.

 (pobl.)-Věstník MŠMT a MK ČSR
   - sešit 12/1989 (str. 129)

ve výnosu bylo prohlášeno:

a) za státní přírodní rezervace
"Božídarské rašeliniště" v okrese Karlovy Vary
"Břehyně-Pecopala" v okrese Česká Lípa
"Bukovec" v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec
"Bukoveček" v okrese Přerov
"Černá Hora" v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec
"Černá jezírka" v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec
"Dětanský chlum" v okrese Louny
"Dubensko" v okrese Plzeň-sever
"Dvorčák" v okrese Přerov
"Frýdlantské cimbuří" v okrese Liberec
"Getsemanka I a II" v okrese Příbram
"Hradčanské rybníky" v okrese Česká Lípa
"Jelení vrch" v okrese Klatovy
"Jezevčí vrch" v okrese Česká Lípa
"Karlovice-sever" v okrese Bruntál
"Klečové louky" v okrese Liberec
"Klíč" v okrese Liberec
"Kohoutov" v okrese Rokycany
"Mrhatina" v okrese Jihlava
"Na čihadle" v okrese Liberec
"Na kneipě" v okrese Liberec
"Na skalách" v okrese Příbram
"Nová louka" v okrese Jablonec nad Nisou
"Novodomské rašeliniště" v okrese Chomutov
"Oblík" v okrese Louny
"Paličník" v okrese Liberec
"Planý vrch" v okrese Cheb
"Poledník" v okrese Liberec
"Prales Jizera" v okrese Liberec
"Ptačí kupy" v okrese Liberec
"Ralsko" v okrese Česká Lípa
"Rašeliniště Jizerky" v okrese Jablonec nad Nisou
"Rašeliniště Jizery" v okrese Jablonec nad Nisou a Liberec
"Rybí loučky" v okrese Jablonec nad Nisou
"Soos" v okrese Cheb
"Stržovský vrch" v okrese Liberec
"Studený vrch" v okrese Děčín
"Špičák" v okrese Liberec
"Štolpichy" v okrese Liberec
"Tišina" v okrese Liberec
"U posedu" v okrese Liberec
"V Horách" v okrese Rokycany
"Velký Špičák" v okrese Jihlava
"Vlček" v okrese  Cheb
"Vlčí louka" v okrese Liberec
"Zlín" v okrese Plzeň-jih

aa) za chráněné naleziště
"Dolnice" v okrese Cheb
"Peklo" v okrese Česká Lípa
"Pod Šipínem" v okrese Tachov
"Strážník" v okrese Semily
"Třemešný vrch" v okrese Příbram
Výnos MK ČSR čj. 3500/90-SOP ze dne 19. ledna 1989 o zřízení státních přírodních rezervací
"Hradec" a "Kuchyňka, "Vymyšlenská pěšina", "Červený kříž", "Ranská bahna", "Doubek",
"Kněhyně-Čertův mlýn", "Radhošť", "Vrapač", "Rašeliniště Skřítek", a státních přírodních
rezervací "Pulčín-Hradisko", "Šerák-Keprník" a jejich ochranných pásem
(reg.)-částka 1/1989 Sb.

Výnos MK ČSR čj. 14 505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 o zřízení státních přírodních
rezervací "Borová Lada", "Pramen Vltavy" a jejich ochranných pásem a o zřízení státních
přírodních rezervací  "Milešický prales", "Modravské slatě", "Obří zámek", "Stože",
"Stožecká skála", "Tetřevská slať", "Velká Niva", "Vltavský luh" a "Zátoňská hora"
v chráněné krajinné oblasti Šumava
(reg.)-částka 36/1989 Sb.

  (publ.) -Věstník MŠMT a MK ČR
  - sešit 2-3/1990 (str. 9)

b) resortní předpisy
Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků
v rámci Programu revitalizace říčních systémů  Věstník MŽP ČRr č. 4/1995

c) metodické pokyny, návody a sdělení
Společný pokyn MŽP ČR a MZe ČR čj. NM III/489/92 ze dne 2.3.1992 o způsobu
úhrady nákladů na pořízení dokumentace územních systémů ekologické stability jako
podkladu pro pozemkové úpravy. Metodický pokyn MŽP ČR čj. NM III/905/92
ze dne 15.4.1992 k postupu zadávání a zpracování dokumentace systému ekologické
stability.Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany přírody a krajiny MŽP ČR k vyhlašování
památných stromů, jejich skupin a stromořadí
Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Společný pokyn MŽP ČR a MZe ČR ze dne 18.1.1994 pod čj. MŽP/OOP/211/94,
MZe/766/94-450 o finančním zajištění generelů místních systémů ekologické stability
a pozemkových úprav v roce 1994.Metodický pokyn MŽP ČR čj. NM 600/760/94
ze dne 20.5.1994 k postupu zadávání zpracování a schvalování dokumentace místního
územního systému ekologické stability - aktualizace metodického pokynu MŽP
čj. NM III/905/92 ze dne 15.4.1992.

Metodika mapování krajiny
SMS Hradec Králové 1994

Metodika mapování krajiny
 ČUOP a VaMP Brno  1994

Metodika mapování fytoceníz
ČUOP a VaMP Brno 1994

Sdělení č. 9 legislativního odboru MŽP ČR o problematice ustanovení
§ 4 odst 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 Věstník MŽP ČR č. 4/1993

Sdělení č. 10 legislaticního odboru MŽP ČR o výkladu pojmu "údolní niva"
(§ 3, písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Věstník MŽP ČR č. 4/1993

Sdělení č. 12 odboru právního a organizačního a odboru legislativního MŽP ČR
ve věci posuzování deliktů na úseku ochrany přírody před účinností zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření
předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.
Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Stanovisko č. 8 odboru legislativního a odboru řízení státní správy MŽP ČR
ve věci působnosti statutárních měst podle § 76 odst. 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny a ve věci působnosti odvolacích orgánů ohledně rozhodnutí
vydaných na úseku ochrany přírody statutárními městy, pokud tato rozhodují
v rámci svěřené působnosti okresního úřadu
Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 2 odboru legislativního MŽP ČR o úpravě ochrany ovocných dřevin
v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.
Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Sdělení č. 13 odboru legislativního MŽP ČR ve věci kácení dřevin v pamárkově
chráněných parcích a zahradách podle § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny  Věstník MŽP ČR č. 4/1995
Sdělení č. 14 odboru legislativního MŽP ČR ve věci účasti občanských sdružení
na ochraně přírody a krajiny podle § 70 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny.  Věstník MŽP ČR č. 4/1995
Sdělení č. 17 odboru legislativního MŽP ČR o uzavření dohody mezi MŽP ČR, MD
a MV ČR o postupu při aplikaci ustanovení § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k ustanovení § 14 a § 20 zákona č. 135/1961 Sb.,
o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů  Věstník MŽP ČR č. 4/1995
Sdělení č. 2 odboru legislativního MŽP ČR k některým aspektům zřizování přírodních
parků podle § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
zejména ke stanovení způsobu omezení využití území v přírodním parku  Věstník MŽP ČR č. 2/1996
Sdělení č. 9 odboru legislativního MŽP ČR ve věci stanoviska k pojmu "les"
ve smyslu § 3 písm.b) a písm. g) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
a k otázce možnosti jeho zaregistrování jako významného krajinného prvku  Věstník MŽP ČR č. 3/1996
Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany přírody MŽP ČR ve věci evidence
krajinných vlivů "ze zákona". Věstník MŽP ČR č. 3/1997
Sdělení č. 16 odboru legislativního MŽP o výkonu funkce vědeckého orgánu CITES  Věstník MŽP č. 4/1997