Věstník MŽP 04/01


SDĚLENÍ

16.   Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění Seznamu subjektů, jimž byla udělena Autorizace k nakládání s nebezpečnými odpady, které podléhají zpřísněnému režimu

17.   Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí