Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění Seznamu subjektů, jimž byla udělena Autorizace k nakládání s nebezpečnými odpady, které podléhají zpřísněnému režimu

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán státní správy, podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. e) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 34 odst. 1 téhož zákona, udělilo k 31. prosinci 2000 autorizaci k nakládání s nebezpečnými odpady podléhajícími zpřísněnému režimu následujícím subjektům:

06 03 11 – soli a roztoky s obsahem kyanidů

EUROSUP, s.r.o. – zneškodnění na skládce Vrbičany po úpravě odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
ČEPRO, a.s., Praha – zneškodnění ve spalovně nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
OZO OSTRAVA, s.r.o., Ostrava – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.10.1999.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SPOLIO, a.s. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů Trmice. Autorizace byla udělena do roku 2003.
ENERGOAQUA, a.s. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2008. Autorizace byla odňata rozhodnutím MŽP 26.5.2000.
ÚVR Mníšek pod Brdy, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.9.2008.
AXL, a.s. – shromažďování odpadů a jejich zneškodňování v neutralizační stanici v Semilech. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
BSH Holice, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. – shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RUMPOLD, s.r.o. – sběr, výkup, skladování a vývoz do zahraničí. Doba platnosti autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem nebezpečných odpadů do zahraničí.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VODNÍ ZDROJE Holešov, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínkaskladování a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
BYSTŘICKO, a.s. – sběr, výkup, shromažďování, přeprava a skladování (zneškodnění provede firma DIAMO-GEAM) odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna Ostrava-Mar. Hory – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
AJAX & BLUNDELL, a.s. – zneškodňování odpadů v neutralizační stanici. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
EKOTERMEX, a.s. – zneškodňování odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do 31.1.2004.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA – shromažďování vlastního odpadu z laboratoří. Autorizace byla udělena do roku 2009.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
KAME-EKO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do roku 2004.
EKOSFERA, s.r.o. – shromažďování a přeprava ke zneškodnění. Autorizace byla udělena do 11.2.2004.
ELIOD servis, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003 s podmínkou, že do 30.6.1999 nabude právní moci kolaudační rozhodnutí o trvalém užívání stavby skladu NO; v negativním případě končí platnost autorizace 30.6.1999.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna Brno – sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 2.5.2004.
SAFINA, a.s. – shromažďování, skladování, využívání odpadů, resp. zneškodňování odpadů v zařízeních firmy. Autorizace byla udělena do 28.2.2009.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 19.3.2009.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna v Ostravě, Frýdecká 462 – sběr a přeprava odpadů ke zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COMPEC, s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 13.8.2003.
Jiří Smrž – Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna Boršov nad Vltavou. Autorizace byla udělena do roku 2004.
Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do roku 2004.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ENERGETIKA TATRA, a.s., Kopřivnice – shromažďování odpadů vzniklých v provozu. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
LIDRONE, s.r.o. – přeprava odpadů. Autorizace je vázána na platnost autorizace firmy EUROSUP, s.r.o.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MET. CHEM., s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o.– shromaž´dování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RECOM-PV, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
GESTA a.s. Rynoltice – třídění, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava a úprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, s.r.o. – shromažďování, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Recyklace odpadů a skládky a.s. – shromažďování, sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. – sběr, třídění přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
BIJO TC, a.s. – sběr a výkup mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
EKOM, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, úprava. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
ALFA SYSTEM s.r.o. – třídění a úprava v místě vzniku mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
HT SLUŽBY, s.r.o. – sběr, výkup odpadů; autorizace udělena do roku 2004. Autorizace ke skladování ve skladu v areálu HALDEX končí k 31.12.1999.
HRAKU, s.r.o. – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003. RUMPOLD, s.r.o. – skladování odpadů ve skladu NO v areálu ZZN Radošovice, okres Strakonice. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ICN Czech Republic, a.s. – shromažďování, třídění, skladování, úprava, zneškodňování. Autorizace byla udělena do 24.9.2001.
ING. JIŘÍ BAREŠ-BAMBAS – shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, využívání a zajištění zneškodnění odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2004.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů ve spalovně. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy ČEPRO a.s., Praha).
SEVEROČESKÉ ODPADY s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
BYSTŘICKO a.s. – sběr, třídění a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ZÁPADOČESKÉ ODPADY s.r.o. – nakládání. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace fy ČEPRO a.s. Praha a fy DIAMO-GEAM Dolní Rožínka.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 5.12.2004.
AJAX & BLUNDELL, a.s. – zneškodňování odpadu v neutralizační stanici a jeho uložení ve skladu. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
COMPEC s.r.o. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů BI 250. Autorizace byla udělena do 06.04.2003.
GALMET, spol. s r.o. – výkup, skladování, využití (zpracování). Autorizace byla udělena do 30.4.2005.
ZBROJOVKA BRNO, a.s. – shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena na dobu shodnou s dobou platnosti autorizace spolupracujících subjektů.
ENVISAN-GEM, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 30.4.2003.
RETHMANN – JEŘALA RECYCLING, spol.s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění mobilním systémem. Autorizace byla udělena do 6.5.2010.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
EKOINVEST SOKOLOV, spol. s r. o. – sběr, výkup, skladování, shromažďování a provozování zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 25.5.2005.
AXL, a.s. – shromažďování odpadů a jejich zneškodňování v neutralizační stanici v Semilech. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.Rozhodnutím MŽP se platnost autorizace prodlužuje do 31.12.2004.
ASTON, spol. s r. o. – sběr, výkup, shromažďování, úprava, využití a zneškodnění. Autorizace byla udělena na dobu do 30.4.2005.
ENERGOAQUA, a.s. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2008. Autorizace byla odňata rozhodnutím MŽP 26.5.2000.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2003.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
EKOHELP-RPC, s.r. o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ZDAR, a.s. – shromažďování, sběr, výkup a skladování odpadů ve skladu nebezpečných odpadů v Dubé u České Lípy-Nový Bernštejn. Autorizace byla udělena na dobu do 31.7.2003.
ASTON spol. s r.o. Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ASP služby spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Autorizace byla udělena do 10.10.2005.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram-Kamenná, odloučené pracoviště Dolní Rožínka – nakládání s odpady dle žádosti (producent odpadů). Doba platnosti autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí k výkonu činností souvisejících s nakládáním odpadů (zneškodňovatelů).
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
LETOV LETECKÁ VÝROBA, s.r.o. – shromažďování. Autorizace byla udělena na dobu do 09.01.2011.
CZ BIJO, a.s. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 13.01.2011.
AMF Reece CR, a.s. – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. – sběr a výkup odpadů, shromažďování, skladování, přeprava, doprava a následné zneškodnění odpadů ve spalovně BI 250. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
ELDIS, s.r.o. – třídění a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.

06 04 03 – odpady s obsahem arzénu

EUROSUP, s.r.o. – zneškodnění na skládce Vrbičany po úpravě odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
ČEPRO, a.s. Praha – zneškodnění ve spalovně nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
DENTAL, a.s. Praha – skladování odpadu vzniklého při výrobě v závodě v Jičíně, Markova 238. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
FOSFA, a.s. Břeclav-Poštorná – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.4.1999.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SPOLIO, a.s. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů Trmice. Autorizace byla udělena do roku 2003.
ÚVR Mníšek pod Brdy, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.9.2008.
RUMPOLD, s.r.o. – sběr, výkup, skladování a vývoz do zahraničí. Doba platnosti autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem nebezpečných odpadů do zahraničí.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
CELIO, a.s. – ukládání odpadů na skládku. Autorizace byla udělena do roku 2004.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VODNÍ ZDROJE Holešov, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna Ostrava-Mar. Hory – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA – shromažďování vlastního odpadu z laboratoří. Autorizace byla udělena do roku 2009.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
KAME-EKO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do roku 2004.
EKOSFERA, s.r.o. – shromažďování a přeprava ke zneškodnění. Autorizace byla udělena do 11.2.2004.
ELIOD servis, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003 s podmínkou, že do 30.6.1999 nabude právní moci kolaudační rozhodnutí o trvalém užívání stavby skladu NO; v negativním případě končí platnost autorizace 30.6.1999.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COMPEC, s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 13.8.2003.
Jiří Smrž – Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
LIDRONE, s.r.o. – přeprava odpadů. Autorizace je vázána na platnost autorizace firmy EUROSUP, s.r.o.
FOSFA, a.s. – shromažďování a zneškodnění na skládce. Autorizace byla udělena do 3.5.2004.
TESLA SEZAM, a.s. – shromažďování vlastního odpadu. Autorizace byla udělena do 10.5.2004.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
GESTA a.s.Rynoltice – třídění, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava a úprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, s.r.o. – shromažďování, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOM, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, úprava. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
ALFA SYSTEM s.r.o. – třídění a úprava v místě vzniku mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.3.2009.
HT SLUŽBY, s.r.o. – sběr, výkup odpadů; autorizace byla udělena do roku 2004. Autorizace ke skladování ve skladu v areálu HALDEX končí k 31.12.1999.
HRAKU, s.r.o. – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RUMPOLD, s.r.o. – skladování odpadů ve skladu NO v areálu ZZN Radošovice, okres Strakonice. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ICN Czech Republic, a.s. – shromažďování, třídění, skladování, úprava, zneškodňování. Autorizace byla udělena do 24.9.2001.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů ve spalovně. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy ČEPRO, a.s., Praha).
SEVEROČESKÉ ODPADY s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ZÁPADOČESKÉ ODPADY s.r.o. – nakládání. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace fy ČEPRO a.s., Praha a fy DIAMO-GEAM, Dolní Rožínka.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup.Autorizace byla udělena do 5.12.2004.
PRECIOSA, a.s., – shromažďování. Autorizace byla udělena pro shromažďování odpadů kódu 06 04 03 v závodě 13, Prysk čp. 99, okres Česká Lípa do 31.8.2003.
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
COMPEC s.r.o. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů BI 250. Autorizace byla udělena do 06.04.2003.
TEROSIL, a.s. – skladování vlastního odpadu. Autorizace byla udělena do 2.3.2005.
ARSIL Crystal, a.s. – shromažďování vlastního odpadu. Autorizace byla udělena do roku 2005.
RETHMANN – JEŘALA RECYCLING, spol.s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění mobilním systémem. Autorizace byla udělena do 6.5.2010.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
EKOINVEST SOKOLOV, spol.s r. o. – sběr, výkup, skladování, shromažďování a provozování zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 25.5.2005.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobudo 31.8.2003.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
P-EKO, s.r.o. – sběr, přeprava, shromažďování a třídění. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2001.
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ZDAR, a.s. – shromažďování, sběr, výkup a skladování odpadů ve skladu nebezpečných odpadů v Dubé u České Lípy-Nový Bernštejn. Autorizace byla udělena na dobu do 31.7.2003.
ASTON spol. s r. o., Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ASP služby spol. s r. o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Autorizace byla udělena do 10.10.2005.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r.o.
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram-Kamenná, odloučené pracoviště Dolní Rožínka – nakládání s odpady dle žádosti (producent odpadů). Doba platnosti autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí k výkonu činností souvisejících s nakládáním odpadů (zneškodňovatelů).
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31. 12. 2003.
LETOV LETECKÁ VÝROBA, s.r.o. – shromažďování. Autorizace byla udělena na dobu do 09.01.2011.
CZ BIJO, a.s. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 13.01.2011.
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. – sběr a výkup odpadů, shromažďování, skladování, přeprava, doprava a následné zneškodnění odpadů ve spalovně BI 250. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.

06 04 04 – odpady s obsahem rtuti

EUROSUP, s.r.o. – zneškodnění na skládce Vrbičany po úpravě odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
ČEPRO, a.s., Praha – zneškodnění ve spalovně nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
OZO OSTRAVA, s.r.o., 0strava – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.10.1999.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31. 8. 2003.
SELLIER & BELLOT, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.10.2008.
SPOLIO, a.s.– zneškodňování odpadů na skládce Všebořice. Autorizace byla udělena do roku 2003.
ÚVR Mníšek pod Brdy, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.9.2008.
EKO-VUK, s.r.o. – shromažďování, třídění, úprava, skladování, využívání a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.9.2008.
RUMPOLD, s.r.o. – sběr, výkup, skladování a vývoz do zahraničí. Doba platnosti autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem nebezpečných odpadů do zahraničí.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
CELIO, a.s. – ukládání odpadů na skládku. Autorizace byla udělena do roku 2004.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31. 8. 2003.
VODNÍ ZDROJE Holešov, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka – skladování a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
BYSTŘICKO, a.s. – sběr, výkup, shromažďování, přeprava a skladování (zneškodnění provede firma DIAMO-GEAM) odpadů. Autorizace byla udělena do 31. 12. 2001.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna Ostrava-Mar. Hory – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOTERMEX, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA – shromažďování vlastního odpadu z laboratoří. Autorizace byla udělena do roku 2009.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
KAME-EKO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do roku 2004.
UNIVERZITA PARDUBICE – shromažďování a třídění odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Ústí nad Labem shromažďování odpadů vzniklých při výrobě žíravých louhů. Autorizace byla udělena do 22.2.2004.
EKOSFERA, s.r.o. – shromažďování a přeprava ke zneškodnění. Autorizace byla udělena do 11.2.2004.
ELIOD servis, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003 s podmínkou, že do 30.6.1999 nabude právní moci kolaudační rozhodnutí o trvalém užívání stavby skladu NO; v negativním případě končí platnost autorizace 30.6.1999.
BOME, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování, úprava a využívání odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SAFINA, a.s. – shromažďování, skladování, využívání odpadů, resp. zneškodňování odpadů v zařízeních firmy. Autorizace byla udělena do 28.2.2009.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 19.3.2009.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COMPEC, s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 13.8.2003.
Jiří Smrž – Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
LIDRONE, s.r.o. – přeprava odpadů. Autorizace je vázána na platnost autorizace firmy EUROSUP, s.r.o.
SYNTHESIA Pardubice-Semtín – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 30.6.2004.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MET. CHEM., s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
GESTA a.s. Rynoltice – třídění, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava a úprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, s.r.o. – shromažďování, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Recyklace odpadů a skládky a.s. – shromažďování, sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. – sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
BIJO TC, a.s. – sběr a výkup mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
EKOM, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, úprava. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
ALFA SYSTEM s.r.o. – třídění a úprava v místě vzniku mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
MSA, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do roku 2009.
EKO-LAB Žamberk spol. s. r. o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2004.
DEZA, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do roku 2004.
HT SLUŽBY, s.r.o. – sběr, výkup odpadů; autorizace byla udělena do roku 2004. Autorizace ke skladování ve skladu v areálu HALDEX končí k 31.12.1999.
HRAKU, s.r.o. – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RUMPOLD, s.r.o. – skladování odpadů ve skladu NO v areálu ZZN Radošovice, okres Strakonice. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ICN Czech Republic, a.s. – shromažďování, třídění, skladování, úprava, zneškodňování. Autorizace byla udělena do 24.9.2001.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů ve spalovně. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy ČEPRO a.s., Praha).
SEVEROČESKÉ ODPADY s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
BYSTŘICKO a.s. – sběr, třídění a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ZÁPADOČESKÉ ODPADY s.r.o. – nakládání. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace fy ČEPRO a.s., Praha a fy DIAMO-GEAM Dolní Rožínka.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup.Autorizace byla udělena do 5.12. 2004.
SPOLANA a.s. – skladování, úpravu a zneškodňování. Autorizace byla udělena do 13.10.2009.
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
COMPEC s.r.o. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů BI 250. Autorizace byla udělena do 06.04.2003.
ENVISAN-GEM, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
RETHMANN – JEŘALA RECYCLING, spol.s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění mobilním systémem. Autorizace byla udělena do 6.5.2010.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
EKOINVEST SOKOLOV, spol. s r.o. – sběr, výkup, skladování, shromažďování a provozování zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 25.5.2005.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2003.
EXATHERM-LT, s.r.o. – shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2001.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
P-EKO, s.r.o. – sběr, přeprava, shromažďování a třídění. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2001
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ZDAR, a.s. – shromažďování, sběr, výkup a skladování odpadů ve skladu nebezpečných odpadů v Dubé u České Lípy-Nový Bernštejn. Autorizace byla udělena na dobu do 31.7.2003.
Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. – shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena na dobu do 31.3.2004.
KERAMIKA HORNÍ BŘÍZA a.s., – shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12 2002.
CHEMOPHARMA, a.s., – shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2003.
ASTON spol. s r.o. Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ASP služby spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Autorizace byla udělena do 10.10.2005.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram-Kamenná, odloučené pracoviště Dolní Rožínka – nakládání s odpady dle žádosti (producent odpadů). Doba platnosti autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí k výkonu činností souvisejících s nakládáním odpadů (zneškodňovatelů).
VAN GANSEWINKEL, a.s., regionální pobočka pro severní Moravu, areál VS Ostrava, a.s. – sběr mobilní formou, přeprava. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2003.
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
VAN GANSEWINKEL, a.s. – shromažďování (areál fy Agropodnik a.s., Modřice u Brna, areál fy OSIVA, Boršov u Českých Budějovic), sběr a výkup. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2001.
LETOV LETECKÁ VÝROBA, s.r.o. – shromažďování. Autorizace byla udělena na dobu do 09. 01. 2011.
CZ BIJO, a.s. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 13. 01 2011.
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. – sběr a výkup odpadů, shromažďování, skladování, přeprava, doprava a následné zneškodnění odpadů ve spalovně BI 250. Autorizace byla udělena do 31. 12. 2002.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VAN Gansewinkel, a.s. – sběr, výkup, třídění, skladování, přeprava a doprava. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí k výkonu činností k nakládáním s uvedenými odpady.
GALENA, a.s. – shromažďování vlastního odpadu v areálu podniku. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.

11 01 01 – kyanidové (alkalické) odpady s obsahem těžkých kovů kromě chromu

EUROSUP, s.r.o. – zneškodnění na skládce Vrbičany po úpravě odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
ČEPRO, a.s., Praha – zneškodnění ve spalovně nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 31. 8. 2003.
ZPA Nová Paka, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
OZO OSTRAVA, s.r.o., Ostrava – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.10.1999.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SELLIER & BELLOT, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.10.2008
SPOLIO, a.s. – zneškodňování odpadů na skládce Všebořice. Autorizace byla udělena do roku 2003.
SPOLIO, a.s. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů Trmice. Autorizace byla udělena do roku 2003.
ENERGOAQUA, a.s. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2008. Autorizace byla odňata rozhodnutím MŽP 26.5.2000.
ÚVR Mníšek pod Brdy, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.9.2008.
AXL, a.s. – shromažďování odpadů a jejich zneškodnění v neutralizační stanici v Semilech. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
AGROSTROJ PELHŘIMOV, a.s. – shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 13.8.2003.
RUMPOLD, s.r.o. – sběr, výkup, skladování a vývoz do zahraničí. Doba platnosti autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem nebezpečných odpadů do zahraničí.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
CELIO, a.s. – ukládání odpadů na skládku. Autorizace byla udělena do roku 2004.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka – skladování a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
BYSTŘICKO, a.s. – sběr, výkup, shromažďování, přeprava a skladování (zneškodnění provede firma DIAMO-GEAM) odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna Ostrava-Mar. Hory – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31. 8. 2003.
ROSTEX, s.r.o. – shromažďování (dopravu a zneškodnění provede jiná autorizovaná firma). Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
METRO BLANSKO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
ŽDB, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2009.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
KAME-EKO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do roku 2004.
EKOSFERA, s.r.o. – shromažďování a přeprava ke zneškodnění. Autorizace byla udělena do 11.2.2004.
ELIOD servis, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003 s podmínkou, že do 30.6.1999 nabude právní moci kolaudační rozhodnutí o trvalém užívání stavby skladu NO; v negativním případě končí platnost autorizace 30.6.1999.
SAFINA, a.s. – shromažďování, skladování, využívání odpadů, resp. zneškodňování odpadů v zařízeních firmy. Autorizace byla udělena do 28.2.2009.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 19.3.2009.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna Brno – sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 2.5.2004.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna v Ostravě, Frýdecká 462 – sběr a přeprava odpadů ke zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COMPEC, s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do roku 2004.
TALPA-RPF, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů, vznikající při sanačních pracech. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 13.8.2003.
Jiří Smrž – Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna Boršov nad Vltavou. Autorizace byla udělena do roku 2004.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
LIDRONE, s.r.o. – přeprava odpadů. Autorizace je vázána na platnost autorizace firmy EUROSUP, s.r.o.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MET. CHEM., s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RECOM-PV, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
GESTA a.s.Rynoltice – třídění, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava a úprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, s.r.o. – shromažďování, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. – shromažďování. Zneškodnění provede firma DIAMO-GEAM. Autorizace byla udělena 31.12.2001.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
HAVEX-EKO, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 30.6.2004.
Recyklace odpadů a skládky a.s. – shromažďování, sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 14.5.2002.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. – sběr, třídění přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
BIJO TC, a.s. – sběr a výkup mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
EKOM, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, úprava. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
ALFA SYSTEM s.r.o. – třídění a úprava v místě vzniku mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
HT SLUŽBY, s.r.o. – sběr, výkup odpadů; autorizace udělena do roku 2004. Autorizace ke skladování ve skladu v areálu HALDEX končí k 31.12.1999.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RUMPOLD, s.r.o. – skladování odpadů ve skladu NO v areálu ZZN Radošovice, okres Strakonice. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ICN Czech Republic, a.s. – shromažďování, třídění, skladování, úprava, zneškodňování. Autorizace byla udělena do 24.9.2001.
ING. JIŘÍ BAREŠ-BAMBAS – shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, využívání a zajištění zneškodnění odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2004.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů ve spalovně. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy ČEPRO a.s., Praha).
MOTORPAL, a.s., závod 03 Jemnice – shromažďování, sběr, třídění, skladování, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 30.9.2004.
SEVEROČESKÉ ODPADY s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
BYSTŘICKO a.s. – sběr, třídění a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ZÁPADOČESKÉ ODPADY s.r.o. – nakládání. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace fy ČEPRO a.s., Praha a fy DIAMO-GEAM, Dolní Rožínka.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
MEP POSTŘELMOV, a.s. – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do roku 2004.
PRECIOSA-LUSTRY, a.s., – třídění a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 5.12.2004.
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
COMPEC s.r.o. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů BI 250. Autorizace byla udělena do 06.04.2003.
EKOTERMEX, a.s., – zneškodnění. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti rozhodnutí, vydaných k provozu zařízení a výkonu činnosti související s nakládáním uvedených odpadů.
ZBROJOVKA BRNO, a.s. – shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena na dobu shodnou s dobou platností spolupracujících subjektů.
RETHMANN – JEŘALA RECYCLING, spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění mobilním systémem. Autorizace byla udělena do 6.5.2010.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
MESIT ekologie, spol.s r.o., – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 30.4.2004.
EKOINVEST SOKOLOV, spol.s r.o. – sběr, výkup, skladování, shromažďování a provozování zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 25.5.2005.
AXL, a.s. – shromažďování odpadů a jejich zneškodňování v neutralizační stanici v Semilech. Autorizace byla udělena do 31.12.2000. Rozhodnutím MŽP se platnost autorizace prodlužuje do 31.12.2004.
ASTON, spol.s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, úprava, využití a zneškodnění. Autorizace byla udělena na dobu do 30.4.2005.
ENERGOAQUA, a.s. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2008. Autorizace byla odňata rozhodnutím MŽP 26.5.2000.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2003.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
P-EKO, s.r.o. – sběr, přeprava, shromažďování a třídění. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2001.
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ZDAR, a.s. – shromažďování, sběr, výkup a skladování odpadů ve skladu nebezpečných odpadů v Dubé u České Lípy-Nový Bernštejn. Autorizace byla udělena na dobu do 31.7.2003.
DI industrial spol. s r.o., – nakládání s odpady dle žádosti a její doba platnosti je vázána na termíny platnosti autorizace spolupracujícího subjektu.
ASTON spol. s r.o. Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ASP služby spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Autorizace byla udělena do 10.10.2005.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
LETOV LETECKÁ VÝROBA, s.r.o. – shromažďování. Autorizace byla udělena na dobu do 09.01.2011.
CZ BIJO, a.s. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 13.01.2011.
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. – sběr a výkup odpadů, shromažďování, skladování, přeprava, doprava a následné zneškodnění odpadů ve spalovně BI 250. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
ELDIS, s.r.o. – třídění a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.

11 01 02 – kyanidové (alkalické) odpady bez těžkých kovů

OZO OSTRAVA, s.r.o., Ostrava – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.10.1999.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SELLIER &BELLOT, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.10.2008.
SPOLIO, a.s. – zneškodňování odpadů na skládce Všebořice. Autorizace byla udělena do roku 2003.
SPOLIO, a.s. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů Trmice. Autorizace byla udělena do roku 2003
ENERGOAQUA, a.s. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2008. Autorizace byla odňata rozhodnutím MŽP 26.5.2000.
ÚVR Mníšek pod Brdy, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.9.2008.
AXL, a.s. – shromažďování odpadů a jejich zneškodnění v neutralizační stanici v Semilech. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
LISS, a.s. – shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2008.
RUMPOLD, s.r.o. – sběr, výkup, skladování a vývoz do zahraničí. Doba platnosti autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem nebezpečných odpadů do zahraničí.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
CELIO, a.s. – ukládání odpadů na skládku. Autorizace byla udělena do roku 2004.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka – skladování a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
BYSTŘICKO, a.s. – sběr, výkup, shromažďování, přeprava a skladování (zneškodnění provede firma DIAMO-GEAM) odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna Ostrava-Mar. Hory – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOTERMEX, a.s. – zneškodňování ve spalovně. Autorizace byla udělena do 31.1.2004.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
KAME-EKO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do roku 2004.
EKOSFERA, s.r.o. – shromažďování a přeprava ke zneškodnění. Autorizace byla udělena do 11.2.2004.
ELIOD servis, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003 s podmínkou, že do 30.6.1999 nabude právní moci kolaudační rozhodnutí o trvalém užívání stavby skladu NO; v negativním případě končí platnost autorizace 30.6.1999.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna Brno – sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 2.5.2004.
SAFINA, a.s. – shromažďování, skladování, využívání odpadů, resp. zneškodňování odpadů v zařízeních firmy. Autorizace byla udělena do 28.2.2009.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 19.3.2009.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna v Ostravě, Frýdecká 462 – sběr a přeprava odpadů ke zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COMPEC, s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 13.8.2003.
Jiří Smrž – Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna Boršov nad Vltavou. Autorizace byla udělena do roku 2004.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
LIDRONE, s.r.o. – přeprava odpadů. Autorizace je vázána na platnost autorizace firmy EUROSUP, s.r.o.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MET. CHEM., s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RECOM-PV, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
GESTA a.s. Rynoltice – třídění, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava a úprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
SIGMA CHEMA, s.r.o. – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 30.4.2004.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, s.r.o. – shromažďování, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Recyklace odpadů a skládky a.s. – shromažďování, sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 14.5.2002.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. – sběr, třídění přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
BIJO TC, a.s. – sběr a výkup mobilním způsobem na území Středočeského kraje a Hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
EKOM, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, úprava. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
ALFA SYSTEM s.r.o. – třídění a úprava v místě vzniku mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
HT SLUŽBY, s.r.o. – sběr, výkup odpadů; autorizace udělena do roku 2004. Autorizace ke skladování ve skladu v areálu HALDEX končí k 31.12.1999.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RUMPOLD, s.r.o. – skladování odpadů ve skladu NO v areálu ZZN Radošovice, okres Strakonice. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ICN Czech Republic, a.s. – shromažďování, třídění, skladování, úprava, zneškodňování. Autorizace byla udělena do 24.9.2001.
ING. JIŘÍ BAREŠ-BAMBAS – shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, využívání a zajištění zneškodnění odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2004.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů ve spalovně. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy ČEPRO a.s., Praha).
SEVEROČESKÉ ODPADY s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
BYSTŘICKO a.s. – sběr, třídění a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ZÁPADOČESKÉ ODPADY s.r.o. – nakládání. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace fy ČEPRO a.s. Praha a fy DIAMO-GEAM Dolní Rožínka.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
PRECIOSA-LUSTRY, a.s., – třídění a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 5.12. 2004.
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
COMPEC s.r.o. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů BI 250. Autorizace byla udělena do 06.04.2003.
GALMET, spol. s r.o. – výkup, skladování, využití (zpracování). Autorizace byla udělena do 30.4.2005.
RNDr. Ladislav Švajner – shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, využívání a zajišťování zneškodnění. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace fy EKOTERMEX, a.s., Vyškov, která provede zneškodnění odpadů.
ZBROJOVKA BRNO, a.s. – shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena na dobu shodnou s dobou platností spolupracujících subjektů.
ENVISAN-GEM, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 30.4.2003.
RETHMANN – JEŘALA RECYCLING, spol.s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění mobilním systémem. Autorizace byla udělena do 6.5.2010.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
EKOINVEST SOKOLOV, spol. s r.o. – sběr, výkup, skladování, shromažďování a provozování zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 25.5.2005.
AXL, a.s. – shromažďování odpadů a jejich zneškodňování v neutralizační stanici v Semilech. Autorizace byla udělena do 31.12. 2000. Rozhodnutím MŽP se platnost autorizace prodlužuje do 31.12.2004.
ASTON, spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, úprava, využití a zneškodnění. Autorizace byla udělena na dobu do 30.4.2005.
ENERGOAQUA, a.s. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2008. Autorizace byla odňata rozhodnutím MŽP 26.5.2000.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2003.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
P-EKO, s.r.o. – sběr, přeprava, shromažďování a třídění. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2001.
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ZDAR, a.s. – shromažďování, sběr, výkup a skladování odpadů ve skladu nebezpečných odpadů v Dubé u České Lípy-Nový Bernštejn. Autorizace byla udělena na dobu do 31.7.2003.
ASTON spol. s r.o. Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ASP služby spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Autorizace byla udělena do 10.10.2005.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12. 2003.
LETOV LETECKÁ VÝROBA, s.r.o. – shromažďování. Autorizace byla udělena na dobu do 09.01.2011.
CZ BIJO, a.s. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 13.01.2011.
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. – sběr a výkup odpadů, shromažďování, skladování, přeprava, doprava a následné zneškodnění odpadů ve spalovně BI 250. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
ELDIS, s.r.o. – třídění a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.

11 03 01 – odpady s obsahem kyanidů

EUROSUP, s.r.o. – zneškodnění na skládce Vrbičany po úpravě odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
ČEPRO, a.s., Praha – zneškodnění ve spalovně nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
KOVOPOL, a.s., Police nad Metují – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
OZO OSTRAVA, s.r.o., Ostrava – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.10.1999.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SELLIER & BELLOT, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.10.2008.
SPOLIO, a.s. – zneškodňování odpadů na skládce Všebořice. Autorizace byla udělena do roku 2003.
SPOLIO, a.s. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů Trmice. Autorizace byla udělena do roku 2003.
ENERGOAQUA, a.s. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2008. Autorizace byla odňata rozhodnutím MŽP 26.5.2000.
ÚVR Mníšek pod Brdy, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.9.2008.
AXL, a.s. – shromažďování odpadů a jejich zneškodnění v neutralizační stanici v Semilech. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
BSH Holice, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
RUMPOLD, s.r.o. – sběr, výkup, skladování a vývoz do zahraničí. Doba platnosti autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem nebezpečných odpadů do zahraničí.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
CELIO, a.s. – ukládání odpadů na skládku. Autorizace byla udělena do roku 2004.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka – skladování a zneškodňování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
BYSTŘICKO, a.s. – sběr, výkup, shromažďování, přeprava a skladování (zneškodnění provede firma DIAMO-GEAM) odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna Ostrava-Mar. Hory – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
AJAX &BLUNDELL, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
EKOTERMEX, a.s. – zneškodňování ve spalovně. Autorizace byla udělena do 31.1.2004.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 14.7.2003.
KAME-EKO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do roku 2004.
EKOSFERA, s.r.o. – shromažďování a přeprava ke zneškodnění. Autorizace byla udělena do 11.2.2004.
ELIOD servis, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003 s podmínkou, že do 30.6.1999 nabude právní moci kolaudační rozhodnutí o trvalém užívání stavby skladu NO; v negativním případě končí platnost autorizace 30.6.1999.
ADAMOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. – shromažďování a doprava odpadů ke zneškodňovateli DIAMO-GEAM. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
SAFINA, a.s. – shromažďování, skladování, využívání odpadů, resp. zneškodňování odpadů v zařízeních firmy. Autorizace byla udělena do 28.2.2009.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 19.3.2009.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COMPEC, s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do roku 2004.
TALPA-RPF, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů, vznikající při sanačních pracech. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 13.8.2003.
Jiří Smrž – Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
LIDRONE, s.r.o. – přeprava odpadů. Autorizace je vázána na platnost autorizace firmy EUROSUP, s.r.o.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MET. CHEM., s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RECOM-PV, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ČZ Strakonice, a.s. – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
MINERVA BOSKOVICE, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
GESTA a.s. Rynoltice – třídění, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava a úprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, s.r.o. – shromažďování, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Recyklace odpadů a skládky a.s. – shromažďování, sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 14.5.2002.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. – sběr, třídění přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
BIJO TC, a.s. – sběr a výkup mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
EKOM, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, úprava. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
ALFA SYSTEM s.r.o.– třídění a úprava v místě vzniku mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
VAN GANSEWINKEL, a.s. – sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava. Platnost autorizace je vázána na autorizaci fy EUROSUP, s.r.o., Praha, na dobu 5 let.
HT SLUŽBY, s.r.o. – sběr, výkup odpadů; autorizace udělena do roku 2004. Autorizace ke skladování ve skladu v areálu HALDEX končí k 31.12.1999.
HRAKU, s.r.o. – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ICN Czech Republic, a.s. – shromažďování, třídění, skladování, úprava, zneškodňování. Autorizace byla udělena do 24.9.2001.
ING. JIŘÍ BAREŠ-BAMBAS – shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, využívání a zajištění zneškodnění odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2004.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů ve spalovně. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy ČEPRO a.s., Praha).
MOTORPAL, a.s., závod 03 Jemnice – shromažďování, sběr, třídění, skladování, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 30.9.2004.
SEVEROČESKÉ ODPADY s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
BYSTŘICKO a.s. – sběr, třídění a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ZÁPADOČESKÉ ODPADY s.r.o. – nakládání. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace fy ČEPRO a.s. Praha a fy DIAMO-GEAM Dolní Rožínka.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 5.12.2004.
JIHOSTROJ, a.s. – shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
AJAX&BLUNDELL, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
ADAMOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. – shromažďování odpadů ve skladu do doby předání spolupracujícímu subjektu ke zneškodnění. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
COMPEC s.r.o. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů BI 250. Autorizace byla udělena do 06.04.2003.
ZEVETA Bojkovice, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2005.
MARO, spol.s r.o. – shromažďování a skladování vlastních odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
GALMET, spol. s r.o. – výkup, skladování, využití (zpracování). Autorizace byla udělena do 30.4.2005.
RNDr. Ladislav Švajner – shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, využívání a zajišťování zneškodnění. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace fy EKOTERMEX, a.s., Vyškov, která provede zneškodnění odpadů.
ZBROJOVKA BRNO, a.s. – shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena na dobu shodnou s dobou platností spolupracujících subjektů.
ENVISAN-GEM, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 30.4.2003.
RETHMANN – JEŘALA RECYCLING, spol.s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění mobilním systémem. Autorizace byla udělena do 6.5.2010.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
EKOINVEST SOKOLOV, spol. s r.o. – sběr, výkup, skladování, shromažďování a provozování zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 25.5.2005.
AXL, a.s. – shromažďování odpadů a jejich zneškodňování v neutralizační stanici v Semilech. Autorizace byla udělena do 31. 12. 2000. Rozhodnutím MŽP se platnost autorizace prodlužuje do 31.12.2004.
ENERGOAQUA, a.s. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2008. Autorizace byla odňata rozhodnutím MŽP 26.5.2000.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2003.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
P-EKO, s.r.o. – sběr, přeprava, shromažďování a třídění. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2001.
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ZDAR, a.s. – shromažďování, sběr, výkup a skladování odpadů ve skladu nebezpečných odpadů v Dubé u České Lípy-Nový Bernštejn. Autorizace byla udělena na dobu do 31.7.2003.
ASTON spol. s r.o. Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ASP služby spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Autorizace byla udělena do 10.10.2005.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
HT SLUŽBY, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
LETOV LETECKÁ VÝROBA, s.r.o. – shromažďování. Autorizace byla udělena na dobu do 09.01.2011.
CZ BIJO, a.s. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 13.01.2011.
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. – sběr a výkup odpadů, shromažďování, skladování, přeprava, doprava a následné zneškodnění odpadů ve spalovně BI 250. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.

13 01 01 – hydraulické oleje s obsahem PCB a PCT

DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka – skladování a vývoz mimo území ČR. Autorizace byla udělena do 31.12.1998.
TRANSPORTA , a.s., Chrudim – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
OZO OSTRAVA, s.r.o., Ostrava – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.1998.
SPOLIO, a.s. – zneškodňování odpadů ve spalovně odpadů Trmice. Autorizace byla udělena do roku 2003.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 26.11.2003.
VÍTKOVICE, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2002. Rozhodnutím KÚ Ostravského kraje byla dnem 1.3.2001 odejmuta autorizace.
ELIOD servis, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003 s podmínkou, že do 30.6.1999 nabude právní moci kolaudační rozhodnutí o trvalém užívání stavby skladu NO; v negativním případě končí platnost autorizace 30.6.1999.
TALPA-RPF, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů, vznikající při sanačních pracech. Autorizace byla udělena do roku 2004.
Jiří Smrž – Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, s.r.o. – shromažďování, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOM, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, úprava. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 5.12.2004.
RETHMANN – JEŘALA RECYCLING, spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění mobilním systémem. Autorizace byla udělena do 6.5.2010.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
IDOS Praha, spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a úpravu odpadů. Autorizace byla udělena na dobu do 18.7.2010.
ASP služby spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Autorizace byla udělena do 10.10.2005.
Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky – úprava. Autorizace byla udělena na dobu do 10.11.2010.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
ELDIS, s.r.o. – třídění a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.

13 03 01 – izolační a teplonosné oleje a jiné kapaliny s obsahem PCB nebo PCT

METALURGIE, s.r.o., Chrudim – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
TRANSPORTA , a.s., Chrudim – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST, a.s., Most – skladování. Autorizace byla udělena do 12.10.2003
OZO OSTRAVA, s.r.o., Ostrava – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.1998.
L.N.O., Brno – svoz, skladování, vývoz odpadů. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
SPOLIO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně Trmice. Autorizace byla udělena do roku 2003.
LIDRONE, s.r.o. – skladování odpadů. Doba platnosti autorizace je shodná s dobou platnosti autorizace pro společnost ZES-likvidace deloru.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
VODNÍ ZDROJE Holešov, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ZÁPADOČESKÉ ENERGETICKÉ SDRUŽENÍ-LIKVIDACE DELORU, s.r.o. – vývoz odpadů do zahraničí. Autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem odpadů do zahraničí.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka – skladování a vývoz mimo území ČR. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem – skladování odpadů a vývoz do zahraničí. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
BYSTŘICKO, a.s. – sběr, výkup, shromažďování, přeprava, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.7.1999 a je vázána na souhlas MŽP pro DIAMO-GEAM s vývozem odpadů do zahraničí.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena dle autorizace zneškodňovatele.
STEF, a.s. – shromažďování, skladování, sběr, výkup, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
EKOTERMEX, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – vývoz odpadů prostřednictvím fy DIAMO-Stráž pod Ralskem. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena na dobu shodnou s platností autorizace odběratele.
STEF, a.s. – shromažďování, skladování, sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
D+P REKONT, s.r.o. – shromažďování odpadů. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace s.p. DIAMO-odštěpný závod GEAM k vývozu odpadů.
VÍTKOVICE, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2002. Rozhodnutím KÚ Ostravského kraje byla dnem 1.3.2001 odejmuta autorizace.
INGEO, s.r.o., závod Lomnice nad Popelkou – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
ELIOD servis, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003 s podmínkou, že do 30.6.1999 nabude právní moci kolaudační rozhodnutí o trvalém užívání stavby skladu NO; v negativním případě končí platnost autorizace 30.6.1999.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna Brno – sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena na dobu platnosti souhlasu MŽP s vývozem odpadů, udělené firmě ZES-likvidace deloru.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 19.3.2009.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna v Ostravě, Frýdecká 462 – sběr a přeprava odpadů ke zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
NOVÁ HUŤ, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.6.2006.
TALPA-RPF, s.r.o. – shromažďování a skladování odpadů, vznikající při sanačních pracech. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
ZDENĚK NOVÁK – CHEOPS – sběr odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 31.7.1999.
Jiří Smrž – Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna Boršov nad Vltavou. Autorizace byla udělena do roku 2004.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
SYNTHESIA Pardubice-Semtín – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 30.6.2004.
RUMPOLD, s.r.o. – sběr, výkup, skladování a vývoz po souhlasu MŽP. Autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem, nejdéle do 31.12.2003.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MET. CHEM., s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COLORLAK, a.s. – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do roku 2004.
TESLA Lanškroun, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 30.9.1999.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, s.r.o. – shromažďování, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. – sběr, třídění přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
ADC služby, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování. Platnost autorizace závisí na souhlasu OkÚ s provozním řádem zařízení.
EKOM, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, úprava. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
ALFA SYSTEM s.r.o. – třídění a úprava v místě vzniku mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
ZÁPADOČESKÉ ENERGETICKÉ SDRUŽENÍ-LIKVIDACE DELORU, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.1999.
HT SLUŽBY, s.r.o. – sběr, výkup odpadů; autorizace udělena do roku 2004. Autorizace ke skladování ve skladu v areálu HALDEX končí k 31.12.1999.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
HRAKU, s.r.o. – sběr, výkup. Autorizace byla udělena dle doby autorizace spolupracujícího subjektu.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY – sběr, výkup. Autorizace byla udělena dle doby autorizace spolupracujícího subjektu.
RUMPOLD, s.r.o. – skladování odpadů ve skladu NO v areálu ZZN Radošovice, okres Strakonice. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
VM-LINEO, s.r.o. – sběr a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2000.
SEVEROČESKÉ ODPADY s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOTECHNIEK CZ spol. s.r.o. – sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2000
SLÉVÁRNA TATRA, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.10.2004.
VM-LINEO, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2000.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
ENVISAN-GEM – shromažďování, sběr a třídění. Autorizace byla udělena do 31.12.1999.
USU Praha, s.r.o. – shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 7.12.2009.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup.Autorizace byla udělena do 5.12. 2004.
ZES-likvidace deloru, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o. – sběr, třídění, shromažďování a dočasné skladování před předáním firmě VM-LINEO,s.r.o., Stráž pod Ralskem. Platnost autorizace končí 31.8.2000.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2000.
RNDr. Ladislav Švajner – shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, využívání a zajišťování zneškodnění. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace fy LIDRONE, s.r.o., Úslavská 21, 305 38 Plzeň, nebo fy Západočeské energetické sdružení-likvidace deloru, spol. s r.o.Guldenerova 5, 301 OO Plzeň, nebo fy Rumpold, s.r.o., provozovna Ostrava.
Ivana Kučerová-enviro-TECHNOLOGIES – třídění v předpisům vyhovujících prostorách u původců odpadů. Autorizace byla udělena do 11.4.2010 a její platnost je vázána na platnost autorizace pro zneškodnění firmou VM-LINEO, s.r.o., Stráž pod Ralskem.
ZBROJOVKA BRNO, a.s. – shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena na dobu shodnou s dobou platností spolupracujících subjektů.
ENVISAN-GEM, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
RETHMANN – JEŘALA RECYCLING, spol.s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění mobilním systémem. Autorizace byla udělena do 6.5.2010.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobudo 31.12.2002.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
P-EKO, s.r.o. – sběr, přeprava, shromažďování a třídění. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2001.
ALIACHEM a.s., – sběr, výkup, zneškodnění ve spalovně průmyslových odpadů v areálu ALIACHEM, odštěpný závod Moravské chemické závody, Ostrava-Mariánské Hory. Autorizace udělena do konce zkušebního provozu stanoveného místně příslušným stavebním úřadem.
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ZDAR a.s. – shromažďování, sběr, výkup a skladování odpadů ve skladu nebezpečných odpadů v Dubé u České Lípy-Nový Bernštejn. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2001.
IDOS Praha, spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a úpravu odpadů. Autorizace byla udělena na dobu do 18.7.2010.
VM-LINEO, s.r.o. – skladování. Prodloužení platnosti autorizace, udělené dne 12.11.1999 a 23.9.1999, na dobu do 31.8.2005.
Šroubárny Kyjov, spol. s r.o., – shromažďování, třídění a skladování odpadů. Doba platnosti autorizace je vázána na termín platnosti autorizace spolupracujících subjektů.
Cukrovar Hodonín a.s. - v likvidaci – nakládání s odpady dle žádosti a její doba platnosti je vázána na termíny platnosti autorizace spolupracujícího subjektu.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o. – nakládání dle žádosti. Platnost autorizace je dána termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujících subjektů.
ASP služby spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Autorizace byla udělena do 10.10.2005.
REO-RWE Entsorgung s. r. o. – sběr, třídění, výkup, shromažďování, dočasné skladování před předáním firmě ALIACHEM, a.s., odštěpný závod Moravské chemické závody Ostrava-Mariánské Hory, nebo ZES-likvidace deloru, s.r.o., Tachov, ke zneškodnění. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti rozhodnutí k provozu zařízení.
Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky – úprava. Autorizace byla udělena na dobu do 10.11.2010.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, 592 51 Dolní Rožínka 86 – sběr, výkup, shromažďování, přeprava a dočasné skladování. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí k výkonu činností souvisejících s nakládáním uvedených odpadů (mezi touto firmou a zneškodňovatelem).
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
MORAVSKÉ SCHB s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2003.

14 01 01 – chlórfluóruhlovodíky

ČEPRO, a.s., Praha – zneškodnění ve spalovně nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VODNÍ ZDROJE Holešov, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31 8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna Ostrava-Mar. Hory – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
KAME-EKO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do roku 2004.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COMPEC, s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 13.8.2003.
Jiří Smrž - Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MET. CHEM., s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.3.2009.
HRAKU, s.r.o. – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ICN Czech Republic, a.s. – shromažďování, třídění, skladování, úprava, zneškodňování. Autorizace byla udělena do 24.9.2001.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů ve spalovně. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy ČEPRO a.s., Praha).
RUMPOLD s.r.o., provozovna Ostrava-Hrušovsběr, výkup a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RUMPOLD s.r.o., – sběr, výkup a skladování; skladování Klokoty 575/217, k.ú.Tábor. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 5.12. 2004.
EKOTERMEX, a.s. – zneškodňování odpadů ve vlastní spalovně průmyslových odpadů HOVAL GG 24 Multizon. Platnost autorizace je vázána termíny platnosti vydaných rozhodnutí k provozu zařízení a výkonu činností souvisejících s nakládáním výše uvedených odpadů.
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o. – sběr, třídění, shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
EKOINVEST SOKOLOV, spol.s r.o., – sběr, výkup, skladování, shromažďování a úprava. Autorizace byla udělena do 25.5.2005.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2003.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o. – nakládání dle žádosti. Platnost autorizace je dána termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujících subjektů.
ASTON spol. s r.o. Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ADC služby, s.r.o., Brno – nakládání s odpady dle žádosti. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujícího subjektu.
Ivana Kučerová-enviro-technologies – sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 16.11.2010.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
VAN GANSEWINKEL, a.s., regionální pobočka pro severní Moravu – sběr mobilní formou, přeprava. Platnost autorizace je vázána na platnost rozhodnutí dle zák. č. 86/1995 Sb., nejdéle na dobu do 31.12.2003.
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o. – sběr, třídění, shromažďování. Platnost autorizace byla prodloužena do 31.12.2005.
VAN GANSEWINKEL, a.s. – shromažďování (areál fy Agropodnik a.s., Modřice u Brna, areál fy OSIVA, Boršov u Českých Budějovic), sběr a výkup. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2005.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VAN Gansewinkel, a.s. – sběr, výkup, třídění, skladování, přeprava a doprava. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí k výkonu činností k nakládáním s uvedenými odpady.

14 03 01 – chlórfluóruhlovodíky

ČEPRO, a.s., Praha – zneškodnění ve spalovně nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. –sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna Ostrava-Mar. Hory – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
KAME-EKO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do roku 2004.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COMPEC, s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 13.8.2003.
Jiří Smrž – Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MET. CHEM., s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.3.2009.
HRAKU, s.r.o. – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ICN Czech Republic, a.s. – shromažďování, třídění, skladování, úprava, zneškodňování. Autorizace byla udělena do 24.9.2001.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů ve spalovně. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy ČEPRO a.s., Praha).
RUMPOLD s.r.o., provozovna Ostrava-Hrušovsběr, výkup a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RUMPOLD s.r.o., – sběr, výkup a skladování; skladování Klokoty 575/217, k.ú.Tábor. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup.Autorizace byla udělena do 5.12.2004.
EKOTERMEX, a.s. – zneškodňování odpadů ve vlastní spalovně průmyslových odpadů HOVAL GG 24 Multizon. Platnost autorizace je vázána termíny platnosti vydaných rozhodnutí k provozu zařízení a výkonu činností souvisejících s nakládáním výše uvedených odpadů.
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o. – sběr, třídění, shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
EKOINVEST SOKOLOV, spol.s r.o., – sběr, výkup, skladování, shromažďování a úprava. Autorizace byla udělena do 25.5.2005.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobudo 31.8.2003.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o. – nakládání dle žádosti. Platnost autorizace je dána termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujících subjektů.
ASTON spol. s r.o. Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ADC služby, s.r.o., Brno – nakládání s odpady dle žádosti. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujícího subjektu.
Ivana Kučerová-enviro-technologies – sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 16.11.2010.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
VAN GANSEWINKEL, a.s., regionální pobočka pro severní Moravu – sběr mobilní formou, přeprava. Platnost autorizace je vázána na platnost rozhodnutí dle zák. č. 86/1995 Sb., nejdéle na dobu do 31.12.2003.
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o. – sběr, třídění, shromažďování. Platnost autorizace byla prodloužena do 31.12.2005.
VAN GANSEWINKEL, a.s. – shromažďování (areál fy Agropodnik a.s., Modřice u Brna, areál fy OSIVA, Boršov u Českých Budějovic), sběr a výkup. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2005.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VAN Gansewinkel, a.s. – sběr, výkup, třídění, skladování, přeprava a doprava. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí k výkonu činností k nakládáním s uvedenými odpady.

pokračování