zpět

14 04 01 – chlórfluóruhlovodíky

ČEPRO, a.s., Praha – zneškodnění ve spalovně nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna Ostrava-Mar. Hory – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31 8.2003.
KAME-EKO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do roku 2004.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COMPEC, s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 13.8.2003.
Jiří Smrž – Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MET. CHEM., s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o.– shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VÍTKOVICE,a.s. – shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003. Rozhodnutím čj. 880/2/48/008/A-20/2000 ze dne 24.01.2000 byla odejmuta autorizace k nakládání s odpady.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.3.2009.
HRAKU, s.r.o. – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ICN Czech Republic, a.s. – shromažďování, třídění, skladování, úprava, zneškodňování. Autorizace byla udělena do 24.9.2001.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů ve spalovně. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy ČEPRO a.s., Praha).
RUMPOLD s.r.o., provozovna Ostrava-Hrušovsběr, výkup a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RUMPOLD s.r.o., – sběr, výkup a skladování; skladování Klokoty 575/217, k.ú.Tábor. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup.Autorizace byla udělena do 5.12. 2004.
EKOTERMEX, a.s. – zneškodňování odpadů ve vlastní spalovně průmyslových odpadů HOVAL GG 24 Multizon. Platnost autorizace je vázána termíny platnosti vydaných rozhodnutí k provozu zařízení a výkonu činností souvisejících s nakládáním výše uvedených odpadů.
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o. – sběr, třídění, shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
EKOINVEST SOKOLOV, spol.s r.o., – sběr, výkup, skladování, shromažďování a úprava. Autorizace byla udělena do 25.5.2005.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobudo 31.8.2003.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o. – nakládání dle žádosti. Platnost autorizace je dána termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujících subjektů.
ASTON spol. s r.o. Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ADC služby, s.r.o., Brno – nakládání s odpady dle žádosti. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujícího subjektu.
Ivana Kučerová-enviro-technologies – sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 16.11.2010.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
VAN GANSEWINKEL, a.s., regionální pobočka pro severní Moravu – sběr mobilní formou, přeprava. Platnost autorizace je vázána na platnost rozhodnutí dle zák. č. 86/1995 Sb., nejdéle na dobu do 31.12.2003.
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o. – sběr, třídění, shromažďování. Platnost autorizace byla prodloužena do 31.12.2005.
VAN GANSEWINKEL, a.s. – shromažďování (areál fy Agropodnik a.s., Modřice u Brna, areál fy OSIVA, Boršov u Českých Budějovic), sběr a výkup. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2005.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VAN Gansewinkel, a.s. – sběr, výkup, třídění, skladování, přeprava a doprava. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí k výkonu činností k nakládáním s uvedenými odpady.
GALENA, a.s. – shromažďování vlastního odpadu v areálu podniku. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.

14 05 01 – chlórfluóruhlovodíky

ČEPRO, a.s., Praha – zneškodnění ve spalovně nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna Ostrava-Mar. Hory – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
KAME-EKO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do roku 2004.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COMPEC, s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 13.8.2003.
Jiří Smrž - Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o.– shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.3.2009.
HRAKU, s.r.o. – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ICN Czech Republic, a.s. – shromažďování, třídění, skladování, úprava, zneškodňování. Autorizace byla udělena do 24.9.2001.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů ve spalovně. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy ČEPRO a.s., Praha).
RUMPOLD s.r.o., provozovna Ostrava-Hrušovsběr, výkup a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RUMPOLD s.r.o. – sběr, výkup a skladování; skladování Klokoty 575/217, k.ú.Tábor. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup.Autorizace byla udělena do 5.12.2004.
EKOTERMEX, a.s. – zneškodňování odpadů ve vlastní spalovně průmyslových odpadů HOVAL GG 24 Multizon. Platnost autorizace je vázána termíny platnosti vydaných rozhodnutí k provozu zařízení a výkonu činností souvisejících s nakládáním výše uvedených odpadů.
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o. – sběr, třídění, shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
EKOINVEST SOKOLOV, spol. s r.o. – sběr, výkup, skladování, shromažďování a úprava. Autorizace byla udělena do 25.5.2005.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobudo 31.8.2003.
GEOtest Brno, a.s. – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na dobu platnosti autorizace spolupracujících subjektů.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o. – nakládání dle žádosti. Platnost autorizace je dána termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujících subjektů.
ASTON spol. s r.o. Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ADC služby, s.r.o., Brno – nakládání s odpady dle žádosti. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujícího subjektu.
Ivana Kučerová-enviro-technologies – sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 16.11.2010.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
VAN GANSEWINKEL, a.s., regionální pobočka pro severní Moravu – sběr mobilní formou, přeprava. Platnost autorizace je vázána na platnost rozhodnutí dle zák. č. 86/1995 Sb., nejdéle na dobu do 31.12.2003.
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o. – sběr, třídění, shromažďování. Platnost autorizace byla prodloužena do 31.12.2005.
VAN GANSEWINKEL, a.s. – shromažďování (areál fy Agropodnik a.s., Modřice u Brna, areál fy OSIVA, Boršov u Českých Budějovic), sběr a výkup. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2005.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VAN Gansewinkel, a.s. – sběr, výkup, třídění, skladování, přeprava a doprava. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí k výkonu činností k nakládáním s uvedenými odpady.

16 02 01 – transformátory a kondenzátory s obsahem PCB nebo PCT

METALURGIE, s.r.o., Chrudim – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
ZÁPADOČESKÉ ENERGETICKÉ SDRUŽENÍ-LIKVIDACE DELORU, s.r.o., Plzeň vývoz odpadů do zahraničí. Autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem odpadů do zahraničí .
ZPA Nová Paka, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
KABLO ELEKTRO, a.s., Vrchlabí – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.6.1999.
TRANSPORTA , a.s., Chrudim – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o. – sběr, svoz, skladování ve skladu ZeZaN Karlovy Vary, provoz Hroznětín. Autorizace byla udělena do 24.5.1999.
L.N.O., Brno – sběr, svoz, skladování. Autorizace byla udělena do 1.3.1999.
MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST, a.s., Most – skladování. Autorizace byla udělena do 12.10.2003.
OZO OSTRAVA, s.r.o., Ostrava – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.1998.
STEF, a.s., Broumov – shromažďování, skladování, sběr, výkup, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 1.3.1999.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ŽĎAS, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.1998.
SEVEROČESKÉ DOLY, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2003.
ECO trend, s.r.o. – sběr, výkup a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.1999.
BSH Holice, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
AGROSTROJ PELHŘIMOV, a.s. – shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
JIHOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.1999.
RUMPOLD, s.r.o. – sběr, výkup, skladování a vývoz do zahraničí. Doba platnosti autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem nebezpečných odpadů do zahraničí.
KDYNIUM, s.r.o. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2003.
LIDRONE, s.r.o. – skladování odpadů. Doba platnosti autorizace je shodná s dobou platnosti autorizace pro společnost ZES-likvidace deloru.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
ZÁPADOČESKÉ ENERGETICKÉ SDRUŽENÍ-LIKVIDACE DELORU, s.r.o., Plzeň vývoz odpadů do zahraničí. Autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem odpadů do zahraničí.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka – skladování a vývoz mimo území ČR. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem – skladování odpadů a vývoz do zahraničí. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
RAKOVNICKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.11.2008.
BYSTŘICKO, a.s. – sběr, výkup, shromažďování, přeprava, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.7.1999 a je vázána na souhlas MŽP pro DIAMO-GEAM s vývozem odpadů do zahraničí.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena dle autorizace zneškodňovatele.
STAVOSTROJ, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.6. 2000.
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena v návaznosti na platnost souhlasu MŽP pro zneškodňovatele s vývozem odpadů.
HYDRO ZZN, a.s. – shromažďování, třídění, skladování, přepravu a dopravu. Autorizace byla udělena do 31.7.1999. Platnost autorizace byla prodloužena do 31.12.2003.
ROSTEX, s.r.o. – nakládání s odpadem provede jiná autorizovaná firma. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
EKOTERMEX, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
METRA BLANSKO, a.s. – s odpadem bude nakládat firma DIAMO-GEAM. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
MORAVSKOSLEZSKÉ DRŮBEŽÁŘSKÉ ZÁVODY PROMT, a.s., Opava, provozovna Loket nad Ohří – manipulace a shromažďování. Autorizace byla udělena do 19.2.2004.
EKOHELP-Petr Jaroš, s.r.o. – vývoz odpadů prostřednictvím fy DIAMO-Stráž pod Ralskem. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
BALAKOM, a.s. – shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2009.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena na dobu shodnou s platností autorizace odběratele.
STEF, a.s. – shromažďování, skladování, sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
D+P REKONT, s.r.o. – shromažďování odpadů. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace s.p. DIAMO-odštěpný závod GEAM k vývozu odpadů.
VÍTKOVICE, a.s. – skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2002. Rozhodnutím KÚ Ostravského kraje byla dnem 1.3.2001 autorizace odejmuta.
INGEO, s.r.o., závod Lomnice nad Popelkou – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
TESLAMP Holešovice, a.s. – shromažďování odpady, vzniklého výrobní činností. Autorizace byla udělena do 22.2.2004.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna Brno – sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena na dobu platnosti souhlasu MŽP s vývozem odpadů, udělené firmě ZES-likvidace deloru.
ADAMOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. – shromažďování a skladování odpadů, zneškodňovatel DIAMO-GEAM. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 19.3.2009.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna v Ostravě, Frýdecká 462 – sběr a přeprava odpadů ke zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
NOVÁ HUŤ, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 30.6.2006.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
ZDENĚK NOVÁK – CHEOPS – sběr odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 31.7.1999.
Jiří Smrž – Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Van GANSEWINKEL, a.s., provozovna Boršov nad Vltavou. Autorizace byla udělena do roku 2004.
Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do roku 2004.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
TATRA, a.s., Kopřivnice – shromažďování odpadů vzniklých v provoze. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RUMPOLD, s.r.o. – sběr, výkup, skladování a vývoz po souhlasu MŽP. Autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem, nejdéle do 31.12.2003.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MET. CHEM., s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
COLORLAK, a.s. – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
PSP Technické služby, a.s., Přerov – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
TESLA Lanškroun, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 30.9.1999.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o. – shromažďování a skladování ve skladu ZeZaN Karlovy Vary, provoz Hroznětín. Platnost autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem odpadů a byla udělena do 11.6.2004.
MINERVA BOSKOVICE, a.s. – s odpadem bude nakládat pouze firma DIAMO. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
MESIT ekologie, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 30.4.2004.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, s.r.o. – shromažďování, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. – s odpadem nakládá pouze firma EKOTERMEX, a.s., Vyškov. Autorizace byla udělena 31.7.1999.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
SAGRAS, a.s., Bystřice nad Perštejnem – s odpadem bude nakládat pouze firma DIAMO-GEAM Dolní Rožínka. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
HAVEX-EKO, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 30.6.2004.
L.N.O., s.r.o. – svoz, skladování a vývoz. Autorizace byla udělena do 28.2.2000.
STEF a.s. – shromažďování, sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 28.2.2000.
Recyklace odpadů a skládky a.s. – shromažďování, sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 14.5.2002.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. – sběr, třídění přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.7.1999.
ADC služby, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování. Platnost autorizace závisí na souhlasu OkÚ s provozním řádem zařízení.
INORGA RERO, s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do roku 2005.
NATUR ODPADY s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do roku 2004.
ALFA SYSTEM s.r.o. – třídění a úprava v místě vzniku mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl. města Prahy. Autorizace byla udělena do 5.8.2003.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ZÁPADOČESKÉ ENERGETICKÉ SDRUŽENÍ-LIKVIDACE DELORU, s.r.o. – vývoz odpadů do zahraničí. Autorizace je vázána na souhlas MŽP s vývozem odpadů do zahraničí.
HT SLUŽBY, s.r.o. – sběr, výkup odpadů; autorizace udělena do roku 2004. Autorizace ke skladování ve skladu v areálu HALDEX končí k 31.12.1999.
Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo – shromažďování, třídění a skladování. Platnost autorizace je vázána termínem platnosti autorizace zneškodňovatele.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
HRAKU, s.r.o. – sběr, výkup. Autorizace byla udělena na dubu platnosti autorizace spolupracujícího subjektu.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY – sběr, výkup. Autorizace byla udělena na dobu platnosti autorizace spolupracujícího subjektu.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 28.2.2000.
EKOM, s.r.o. – sběr, výkup a třídění odpadů mobilním způsobem na území Středočeského kraje a hl.města Prahy. Autorizace byla udělena do 11.6.2004.
RUMPOLD, s.r.o. – skladování odpadů ve skladu NO v areálu ZZN Radošovice, okres Strakonice. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů spolupracujícím subjektem. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy REO-RWE Entsorgung, s.r.o., Praha).
VM-LINEO, s.r.o. – sběr a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2000.
ŽĎAS, a.s. – shromažďování, třídění, přeprava, doprava a skladování. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů dle předložené žádosti.
EKOTECHNIEK CZ spol. s.r.o. – sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2000.
SLÉVÁRNA TATRA, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.10.2004.
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s. – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do roku 2004.
VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.11.2004.
KERIS, Hradec Králové, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.11.2004.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, spol. s r. o. – shromažďování a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2000.
VM-LINEO, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2000.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
MEP POSTŘELMOV, a.s. – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do roku 2004.
USU Praha, s.r.o. – shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 7.12.2009.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup.Autorizace byla udělena do 5.12.2004.
JIHOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. – shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.1999. Platnost autorizace se prodlužuje do 31.12.2001.
JIHOSTROJ, a.s. – shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
DIAMO, státní podnik – shromažďování, demontáž, dočasné uložení ve skladu. Autorizace byla udělena 31.10.2009.
ADAMOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. – shromažďování odpadů ve skladu do doby předání spolupracujícímu subjektu ke zneškodnění. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
ZES-likvidace deloru, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
PRECIOSA, a.s., – shromažďování odpadů v následujících závodech: a) závod 15, Drážní stezka 980/6, Liberec 6, b) závod 14, Podhorská 35, Jablonec nad Nisou, c) závod 02, Brodek u Konice, okres Prostějov, do 31.8.2003.
EKOTERMEX, a.s., – zneškodnění. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti rozhodnutí, vydaných k provozu zařízení a výkonu činnosti související s nakládáním uvedených odpadů.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka – skladování Autorizace byla udělena do 31. 8.2000 RNDr. Ladislav Švajner – shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, využívání a zajišťování zneškodnění. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace fy LIDRONE, s.r.o.Úslavská 21, 305 38 Plzeň, nebo fy Západočeské energetické sdružení-likvidace deloru, spol.s r.o.Guldenerova 5, 301 OO Plzeň, nebo fy Rumpold, s.r.o., provozovna Ostrava.
BESKYD spol. s r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 17.4.2001.
VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK, 081 Přelouč, s. p. – skladování. Autorizace byla udělena do 30.4.2005.
Ivana Kučerová-enviro-TECHNOLOGIES – třídění v předpisům vyhovujících prostorách u původců odpadů. Autorizace byla udělena do 11.4.2010 a její platnost je vázána na platnost autorizace pro zneškodnění firmou VM-LINEO, s.r.o., Stráž pod Ralskem.
METRA BLANSKO, a.s. – skladování, Autorizace byla udělena na dobu shodnou s dobou platnosti spolupracujících subjektů.
ZBROJOVKA BRNO, a.s. – shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena na dobu shodnou s dobou platností spolupracujících subjektů.
Siemens Elektromotory s.r.o. – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2009.
ENVISAN-GEM, a.s. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
RETHMANN – JEŘALA RECYCLING, spol.s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění mobilním systémem. Autorizace byla udělena do 6.5.2010.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
TECHNOLEN, technický textil, a.s. – shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2002.
AGROSTAV BLANSKO, a.s. – nakládání s odpady dle žádosti o udělení autorizace. Platnost autorizace je shodná s dobou platnosti autorizace a souhlasu vývozu odpadů ke zneškodnění fy REO-RWE Entsorgung.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2002.
GEOtest Brno, a.s. – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na dobu platnosti autorizace spolupracujících subjektů.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
STAVOSTROJ, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2001.
P-EKO, s.r.o. – sběr, přeprava, shromažďování a třídění. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2001.
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ZDAR, a.s. – shromažďování, sběr, výkup a skladování odpadů ve skladu nebezpečných odpadů v Dubé u České Lípy-Nový Bernštejn. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2001.
IDOS Praha, spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a úpravu odpadů. Autorizace byla udělena na dobu do 18.7.2010.
ALIACHEM a.s., – sběr, výkup, zneškodnění ve spalovně průmyslových odpadů v areálu ALIACHEM, odštěpný závod Moravské chemické závody, Ostrava-Mariánské Hory. Autorizace byla udělena do konce zkušebního provozu stanoveného místně příslušným stavebním úřadem.
MVT ENERGO, spol. s r.o. – shromažďování a třídění do doby předání odpadů přepravci k odvozu ke zneškodnění. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizací spolupracujících subjektů.
Jabonecká teplárenská a realitní, a.s. – shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2003.
ENERGOAQUA, a.s. – shromažďování vlastního odpadu. Autorizace byla udělena na dobu do 22.8.2002.
VM-LINEO, s.r.o. – skladování. Prodloužení platnosti autorizace, udělené dne 12.11.1999 a 23.9.1999, na dobu do 31.8.2005.
Šroubárny Kyjov, spol. s r.o. – shromažďování, třídění a skladování odpadů. Doba platnosti autorizace je vázána na termín platnosti autorizace spolupracujících subjektů.
CHEMOPHARMA, a.s., – shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2003.
Cukrovar Hodonín a.s. - v likvidaci – nakládání s odpady dle žádosti a její doba platnosti je vázána na termíny platnosti autorizace spolupracujícího subjektu.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o. – nakládání dle žádosti. Platnost autorizace je dána termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujících subjektů.
ASTON spol. s r.o. Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2001.
Nobleslen, a.s. – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2003.
ASP služby spol. s r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování a provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Autorizace byla udělena do 10.10.2005.
Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky – úprava. Autorizace byla udělena na dobu do 10.11.2010.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, 592 51 Dolní Rožínka 86 – sběr, výkup, shromažďování, přeprava a dočasné skladování. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí k výkonu činností souvisejících s nakládáním uvedených odpadů (mezi touto firmou a zneškodňovatelem).
LAFARGE CEMENT, a.s. – shromažďování vlastních odpadů. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
CZ BIJO, a.s. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 13.01.2011.
PERLA, bavlnářské závody, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 30.6.2004.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.

16 02 03 – zařízení s obsahem chlórfluóruhlovodíků

ČEPRO, a.s., Praha – zneškodnění ve spalovně nebezpečných odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
INGEO, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. , Jablonec nad Nisou – sběr, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2001.
ECOWAY, s.r.o. – sběr a výkup odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna v Novém Boru – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, s.r.o. – svoz, odběr, skladování ve sběrných dvorech. Autorizace byla udělena do 10.2.2004.
BIOPAS, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
KAME-EKO, a.s. – zneškodnění odpadů ve spalovně. Autorizace byla udělena do roku 2004.
A.S.A., s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
COMPEC, s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do roku 2004.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Vratislav Čech – shromažďování, sběr, výkup, třídění, skladování odpadů. Autorizace byla udělena 13.8.2003.
Jiří Smrž - Aston – sběr, výkup, třídění a shromažďování odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ODPADY 98, s.r.o., Pardubice – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
NATUR ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, shromažďování a skladování odpadů. Autorizace byla udělena do roku 2004.
SK-EKO Pardubice, s.r.o. – shromažďování, skladování a přeprava zneškodňovateli. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
MET. CHEM., s.r.o. – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o. – sběr, výkup, třídění, shromažďování odpadů v rámci přepravy a dopravy. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava odpadů. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o. – skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
TS MĚSTA, a.s., Bystřice nad Perštejnem – shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
OZOBEL, a.s. – sběr, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 31.3.2009.
HRAKU, s.r.o. – sběr, výkup. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2003.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY – sběr, výkup. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ENVISAN-GEM, s.r.o. – shromažďování, sběr, třídění, skladování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS – shromažďování, sběr, doprava a zajišťování zneškodnění odpadů ve spalovně. Platnost autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujícího subjektu (tj. firmy ČEPRO a.s., Praha).
RUMPOLD s.r.o., provozovna Ostrava-Hrušovsběr, výkup a skladování. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
ECO trend s.r.o. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
RUMPOLD s.r.o., – sběr, výkup a skladování; skladování Klokoty 575/217, k.ú.Tábor. Autorizace byla udělena do 31.12.2003.
EKOBANO, s.r.o. – třídění, shromažďování, sběr a výkup.Autorizace byla udělena do 5.12. 2004.
EKOTERMEX, a.s. – zneškodňování odpadů ve vlastní spalovně průmyslových odpadů HOVAL GG 24 Multizon. Platnost autorizace je vázána termíny platnosti vydaných rozhodnutí k provozu zařízení a výkonu činností souvisejících s nakládáním výše uvedených odpadů.
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o. – sběr, třídění, shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.12.2000.
EKOBO, a.s. – skladování. Autorizace byla udělena do 5.5.2010.
EKOINVEST SOKOLOV, spol.s r.o., – sběr, výkup, skladování, shromažďování a úprava. Autorizace byla udělena do 25.5.2005.
MARIUS PEDERSEN, a.s. – sběr, výkup, třídění, shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena na dobu do 31.8.2003.
TS města a.s., Bystřice pod Perštejnem – nakládání s odpady. Doba platnosti autorizace je vázána na platnost autorizace spolupracujících subjektů.
EKOHELP-RPC, s.r.o. – nakládání s výjimkou zneškodnění, které provedou spolupracující subjekty. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti spolupracujících subjektů.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o. – nakládání dle žádosti. Platnost autorizace je dána termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujících subjektů.
ASTON spol. s r.o. Tábor – sběr, výkup a shromažďování. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
ADC služby, s.r.o., Brno – nakládání s odpady dle žádosti. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí spolupracujícího subjektu.
SCHB, a.s., – sběr, výkup, shromažďování, třídění a skladování. Autorizace byla udělena do 15.11.2010 s tím, že její platnost je podmíněna smluvním zajištěním zneškodnění u firem ECOWAY, s.r.o., ZES-likvidace deloru, s.r.o. a EUROSUP, spol. s r. o.
VAN GANSEWINKEL, a.s., regionální pobočka pro severní Moravu – sběr mobilní formou, přeprava. Platnost autorizace je vázána na platnost rozhodnutí dle zák. č. 86/1995 Sb., nejdéle na dobu do 31.12.2003.
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o. – sběr, třídění, shromažďování. Platnost autorizace byla prodloužena do 31.12.2005.
VAN GANSEWINKEL, a.s. – shromažďování (areál fy Agropodnik a.s., Modřice u Brna, areál fy OSIVA, Boršov u Českých Budějovic), sběr a výkup. Autorizace byla udělena na dobu do 31.12.2005.
CZ BIJO, a.s. – sběr a výkup. Autorizace byla udělena do 13.01.2011.
MESIT ekologie, spol. s r.o. – shromažďování a skladování. Autorizace byla udělena do 30.4.2004.
EKOPRIM s.r.o. – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
Miroslav Kopačka, podnikatel – shromažďování, sběr, výkup a třídění. Autorizace byla udělena do 31.8.2003.
VAN Gansewinkel, a.s. – sběr, výkup, třídění, skladování, přeprava a doprava. Platnost autorizace je vázána na termíny platnosti vydaných rozhodnutí k výkonu činností k nakládáním s uvedenými odpady.

Adresy autorizovaných firem

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., U nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov, tel. (0366) 523 911, fax (0366) 26 119. Odborný zástupce Pavel Hamalčík.
AXL, a.s., ul. 3. května, 513 01 Semily, tel. (0431) 2341, (0431) 2181, fax (0431) 2181. Odborný zástupce Jan Kozák.
BSH Holice, a.s., Pardubická 332, 534 13 Holice, tel. (0456) 2111-9, fax (0456) 2230. Odborný zástupce Luboš Dedič.
BYSTŘICKO, a.s., Příční 747, 593 01 Bystřice pod Perštýnem, tel. (0505) 55 09 25, 27 54, fax (0505) 55 03 11. Odborný zástupce Ing. Antonín Schreiber.
CELIO, a.s., Budovatelů 2830, 434 00 Most, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Ondrej Krivánka.
ČEPRO, a.s., Praha, Spálená 5, Praha 1, obchodní středisko 6, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí, tel. (0435) 81 108, (049) 97 196, fax (049) 97 225. Odborný zástupce Ivo Horký.
DENTAL, a.s., Praha, Černokostelecká 84, 100 31 Praha 10, závod Jičín, Markova 238, 506 46 Jičín, tel. (0433) 23 243, fax (0433) 23 858. Odborný zástupce Miloslav Živora.
DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, 592 51 Dolní Rožínka 86, tel. (0505) 58 1111, fax (0505) 567 436. Odborný zástupce Ing. Josef Mitáš.
DIAMO, s.p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. (0425) 85 1603, fax (0425) 851671.
Odborná zástupkyně Ing. Zdeňka Hrbová.
dopravní podnik mĚsta brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel. (05) 43 17 1323, fax (05) 4321 1172.
Odborný zástupce Ing. Jiří Mazura, CSc.
ECO trend, s.r.o., Prašná 109, 149 00 Praha 4-Háje, tel./fax (038) 78 63 191. Odborný zástupce Ing. Vladimír Pour.
ECOWAY, s.r.o., Jana Koziny 1, 772 00 Olomouc, tel./fax (068) 531 26 48. Odborný zástupce Ing. Vladimír Procházka. Od 1.11.2000 ustanovena odbornou zástupkyní Ing. Ladislava Kučná.
EKOHELP-Petr Jaroš, Okružní 9a, 638 00 Brno, tel./fax (05) 45 22 40 20, tel. (0602) 519702. Odborný zástupce Ing. Jan Mičan.
EKO-VUK, s.r.o., Panenské Břežany 33, 250 70 Odolena Voda, tel. (02) 68 57 410, fax neuveden. Odborný zástupce Ing. Bohumil Hrnčíř, CSc.
ENERGOAQUA, a.s., ul. 1. máje 1000, 757 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. (0651) 60 1111, fax (0651) 54 792. Odborný zástupce Ing. Leopold Šubčík.
EUROSUP, s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4, skládka nebezpečných odpadů Vrbičany, tel. (02) 6121 3567, fax (02) 69 20 369. Odborný zástupce Ing. Vladimír Reichel.
FOSFA, a.s., Hraniční 268, 691 41 Břeclav-Poštorná, tel. (0627) 306 111, (0627) 30 6421, (0627) 306 243. Odborný zástupce Miroslav Orság.
INGEO, s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 12a, Liberec, tel./ fax (048) 510 0496, 510 3116, 510 8300, 510 0585, 510 8297, 510 8260. Odborná zástupkyně Ing. Marcela Špelinová.
JIHOČESKÁ ENERGETIKA, a.s., Lannova 16, 370 49 České Budějovice, tel (038) 731 2676, fax (038) 59 803. Odborný zástupce Ing. Vladimír Pour.
JIHOČESKÁ SCHB, s.r.o., Rudolfská 151/60, 370 01 České Budějovice, tel./fax neuveden. Odborní zástupci Ing. Jaroslav Papež, Ing. Ladislav Podlešák.
KABLO ELEKTRO, a.s., Českých bratří 509, 543 14 Vrchlabí, tel. (0438) 29 1111, fax (0438) 21 649. Odborná zástupkyně Inge Krausivá.
KDYNIUM, a.s., Nádražní 104, 345 06 Kdyně, tel. (0189) 715 112, fax (0189) 715 426. Odborní zástupci Ing. Ilona Kafková, Jaroslav Votruba.
KOVOPOL, a.s., 17. listopadu 226, 549 54 Police nad Metují, tel. (0447) 94 511, fax (0447) 94 677, 96 722. Odborný zástupce Ing. Milan Šrůtek.
LIDRONE, s.r.o., Úslavská 21, PO BOX 238, 305 38 Plzeň, tel. (019) 7241 953, fax (019) 7240 013. Odborný zástupce Václav Novotný.
LISS, a.s., ul. 1. máje 1000, P.O.BOX 201, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel./fax neuveden. Odborný zástupce Jaroslav Adam.
L. N. O., s.r.o., Vinařického 48, 615 00 Brno, tel. (05) 435 13 424, (0602) 51 3952, (05) 41245 564, fax (05) 4124 5564. Odborný zástupce Ing. Jiří Černý.
METALURGIE, s.r.o., Průmyslová 890, 537 01 Chrudim, tel. (0455) 65 61 51, fax (0455) 65 61 51. Odborný zástupce Miroslav Halámka.
Mostecká uhelnÁ společnost, a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, tel. (035) 620, fax (035) 41233. Odborný zástupce RNDr. Václav Kocmich.
OZO OSTRAVA, s.r.o., Frýdecká 444, 719 00 Ostrava, tel. (069) 62 51 111, (069) 62 51 260, fax (069) 351373. Odborný zástupce Vladimír Jureček.
RAKOVNICKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY, a.s., Šamotka 246, 269 43 Rakovník, tel. (0313) 53 77 09, fax (0313) 53 77 37, 53 77 35. Odborná zástupkyně Ing. Věra Polanová.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, provoz Hroznětín, Potoční ul., hala č.p. 236, tel. (02) 216 61 485, (02) 24 91 50 78, fax (02) 24 91 56 89. Odborná zástupkyně Ing. Martina Šrámková (od 1.12.1999 změna v osobě odborného zástupce na Ing. Pavel Berka).
RUMPOLD, s.r.o., Říčanská 7, Praha 10, provozovna K šachtě 16, Ostrava-Hrušov, tel./fax (02) 735 210, (02) 73 62 65, (02) 74 76 94. Odborný zástupce Ing. Jan Štefanišin.
SELIER & BELLOT, a.s., Lidická 667, 258 13 Vlašim, tel. (0303) 41 111, fax (0303) 432 83. Odborná zástupkyně Ing. Beata Kremlová.
SEVEROČESKÉ DOLY, a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, tel. (0396) 39 1111, (0398) 312 111, fax (0398) 33 3179. Odborný zástupce Ondřej Mézl.
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o., Smetanova 91, 460 01 Jablonec nad Nisou, tel. (0428) 313 170, fax neuveden. Odborný zástupce Ing. Jaroslav Janda.
SPLIO, a.s., Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem, tel./fax (047) 56 01 946. Odborný zástupce RNDr. Vlastimil Zaremba. Od 6.1.1999 změna v osobě odborného zástupce na Ing. Tomáš Říha.
StavostroJ, a.s., 549 01 Nové Město nad Metují, tel. (0441) 76 111, fax (0441) 71 528. Odborný zástupce Ing. Jiří Novák.
STEF, a.s., Lidická 191, 550 01 Broumov, provozovna ve Víchové nad Jizerou-Horní Sytová č.p. 64, PSČ 512 41, okres Semily, tel (0447) 21180, fax (0447) 21887. Odborný zástupce Tomáš Disman; od 9. prosince 1998 změna v osobě odborného zástupce na Ing. Zdeněk Obršál.
TRANSPORTA, a.s., Průmyslová 890, 537 13 Chrudim, tel. (0455) 65 56 21, fax (0455) 655160, 3387. Odborný zástupce Miroslav Halámka.
ÚVR Mníšek pod Brdy, a.s., 252 10 Mníšek pod Brdy 600, tel. (0305) 920 1111, fax (0305) 920 1327. Odborný zástupce Jaromír Beran.
VODNÍ ZDROJE Holešov, a.s., Tovární 1423, 769 01 Holešov, tel.(0635) 225 54-7, fax (0635) 232 06. Odborná zástupkyně Ing. Marie Chudárková.
Západočeské energetické sdružení-likvidace deloru, s.r.o., PO Box 133, Guldenerova 5, 301 00 Plzeň, tel./fax (069) 66 541 kl. 273. Odborní zástupci Ing. Ivo Slováček a Bohumil Stejskal.
ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, tel. (0434) 2011-9, fax (0434) 3042. Odborný zástupce Ing. Pavel Kraus.
ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou, tel. (0616) 413 1111, fax (0616) 23380. Odborný zástupce Ing. František Laštovička.
HYDRO ZZN, a.s., Nádražní 805, 393 57 Pelhřimov, tel. (0366) 323533, 323326, fax (0366) 323532, 323386. Odborný zástupce Jiří Mareš.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, provozovna B. Egermanna 78, PO Box 98, 473 01 Nový Bor, tel. (02) 216 614 85, 249 150 78, fax (02) 249 156 89. Odborná zástupkyně Ing. Martina Šrámková (od 1.12.1999 změna v osobě odborného zástupce na Ing. Pavel Berka).
ROSTEX, s.r.o., Dědická 17, 682 15 Vyškov, tel./fax neuveden. Odborný zástupce Ing. Vladislav Vomáčka.
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA Ústí nad Labem, s.r.o, Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem-Krásné Březno, tel. (047) 550 1066, fax (047) 550 10 98. Odborný zástupce Ing. Jindřich Šulc, CSc.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, provozovna 709 00 Ostrava-Mar.Hory, ul. 28. října, tel. (02) 216 614 85, 249 150 78, fax (02) 249 156 89. Odborná zástupkyně Ing. Martina Šrámková (od 1.12.1999 změna v osobě odborného zástupce na Ing. Pavel Berka).
AJAX & BLUNDELL, a.s., Polenská 10, 587 07 Jihlava, tel (066) 721 11 22, fax (066) 20133. Odborná zástupkyně Miluše Lazárková.
EKOTERMEX, a.s., Havlíčkova ul. 24, 682 00 Vyškov, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Stanislav Paluda.
METRA BLANSKO, a.s., Hybešova 53, 678 23 Blansko, tel. (0506) 494330, fax (0506) 493325. Odborná zástupkyně Ing. Jaroslava Boudová.
MORAVSKoslezské drůbežářské závody PROMT, a.s., Opava, provozovna 357 33 Loket nad Ohří, Nádražní 21, tel. (0168) 684170, fax (0168) 68168. Odborná zástupkyně Jana Peerová.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, provozovna 674 01 Třebíč, Hrotovická 1202, tel. (02) 216 614 85, 249 150 78, fax (02) 249 156 89. Odborná zástupkyně Ing. Martina Šrámková (od 1.12.1999 změna v osobě odborného zástupce na Ing. Pavel Berka).
BALAKOM, a.s., Podvihovská 12, 747 70 Opava 9-Komárov, tel. (0653) 692 111, fax (0653) 212702. Odborný zástupce Vojtěch Nosek.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, tel. (069) 6991111, fax (069) 6918647. Odborný zástupce RNDr. Miroslav Benátský, CSc.
ŽDB, a.s., Bezručova 300, 735 93 Bohumín, tel. (069) 6082170, fax (069) 6082816. Odborný zástupce RNDr. Petra Lisá.
BIOPAS, s.r.o., Kaplanova 2559, 767 01 Kroměříž, tel. (0634) 22 529, (0634) 332 631, (0634) 22 492, (0634) 332 641, fax (0634) 22 529. Odborná zástupkyně Ludmila Horáková.
KAME-EKO, a.s., U spalovny 6, 796 01 Prostějov, tel./fax (0508) 330201, 202, 203. Odborný zástupce Ing. Ludvík Eliáš.
STEF, a.s., Lidická 191, 550 01 Broumov, provozovna ve Víchové nad Jizerou-Horní Sytová č.p. 64, PSČ 512 41, okres Semily, tel (0447) 21180, fax (0447) 21887. Odborný zástupce Ing. Zdeněk Obršál.
D+P REKONT, s.r.o., Kyjevská 40, 30 157 Plzeň, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Richard Forman.
VÍTKOVICE, a.s., Ruská 101, 706 02 Ostrava-Vítkovice, tel. (069)2927160, fax (069)2923111. Odborný zástupce Ing. Antonín Hlavatý.
INGEO, s.r.o., nám. Dr.E.Beneše 12a, 460 31 Liberec, provozovna Lomnice nad Popelkou, tel (048) 510 0585, fax (048) 510 3116. Odborná zástupkyně Ing. Marcela Špelinová.
UNIVERZITA PARDUBICE, rektorát, Studentská 95, 532 10 Pardubice-Polabiny, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, (047) 5261111, fax (047) 521 0289. Odborný zástupce Ing. Dušan Orság.
EKOSFERA,s.r.o., U podjezdu 523, 400 07 Ústí nad Labem, tel./fax (047) 550 1127. Odborný zástupce Ing. Miroslav Uhlíř.
TESLAMP Holešovice, a.s., Jankovcova 15, 170 00 Praha 7, závod Ústí nad Labem, Jateční 241, 400 01 Ústí nad Labem, tel./fax neuvedeny. Odborná zástupkyně Ing. Andrea Müllerová.
ELIOD servis, s.r.o., Rooseveltova 10, 301 14 Plzeň, tel. (019) 723 7959, 723 7966, tel./fax (019) 723 7487. Odborný zástupce Ing. Jan Rulíšek.
BOME, s.r.o., Parkány 550, 391 65 Bechyně, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Vladimír Borek.
SAFINA, a.s., Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice u Prahy,tel. (02) 4742111, fax (02) 44910306. Odborná zástupkyně RNDr. Jindřiška Kadeřábková.
OZOBEL, a.s., Frýdecká 444, 719 00 Ostrava-Kunčice, tel. (069) 6251 5294, fax (069) 6251 517. Odborný zástupce Ing. Emil Pastucha.
ADAMOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., Mírová 2, 679 04 Adamov, tel. (0506) 51 7274, fax (0506) 51 7400. Odborná zástupkyně RNDr. Bronislava Věžníková.
A.S.A., s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, provozovna Frýdecká, Ostrava-Hrabová, tel. (02) 8306 1301, fax (02)83911110. Odborný zástupce Ing. Libor Luňáček.
Van GANSEWINKEL, a.s., Vídeňská 125, 619 00 Brno, provozovna Frýdecká 462, Ostrava, tel. (05) 4721 6800, fax (05) 4721 6801. Odborný zástupce Ing. Radim Beňovič.
NOVÁ HUŤ, a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, tel. (069) 281111, fax (069) 353520. Odborný zástupce Ing. Vítězslav Škuta.
COMPEC, s.r.o., U spalovny 6, 796 01 Prostějov, tel. (0508) 330 201, 332 203, fax (0508) 330 202. Odborný zástupce Ing. Ludvík Eliáš.
TALPA-RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky, tel. (069) 6237017, fax (069) 623 7020. Odborná zástupkyně Ing. Ivana Kretschmannová.
MORAVSKÉ SCHB, s.r.o., Slavíkova 1744, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. (069) 6911210, fax (069) 445040. Odborný zástupce Ing Josef Dvořáček.
ZDENĚK NOVÁK-CHEOPS, Jáchymovská 289/2, 460 10 Liberec, tel./fax (048) 5150774. Odborný zástupce Ilja Řihák.
VRATISLAV ČECH, Dlouhá 431, 380 01 Dačice, tel./fax neuvedeno. Odborný zástupce Ing. Pavel Bartušek, CSc.
JIŘÍ SMRŽ-ASTON, Bělehradská 2759, 390 05 Tábor, tel./fax (0361) 257077. Odborná zástupkyně Eva Jiránková.
VAN GANSEWINKEL, a.s., Vídeňská 125, 619 00 Brno, pobočka Boršov nad Vltavou, tel.(05) 47216800, fax (05) 47216801. Odborní zástupci Ing. Petra Machová a Ing. Radim Beňovič.
Česká zbrojovka, a.s., Sv. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod, tel. (633) 651111, fax (633) 633665. Odborný zástupce Ing. Stanislav Pražák.
ODPADY 98, s.r.o., Luďka Matury 852, 530 12 Pardubice, tel. (040) 6261762, tel./fax (040) 513 985. Odborný zástupce Josef Štambaský.
ENERGETIKA TATRA, a.s., Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, tel./fax neuvedeny. Odborná zástupkyně Ing. Ivana Kretschmannová.
SYNTHESIA Pardubice-Semtín, 532 17 Pardubice-Semtín, tel. (040) 682 4542, fax (040) 682 2930. Odborný zástupce Ing. Jaroslav Beran.
LIDRONE s.r.o., Úslavská 21, 301 49 Plzeň, tel. (019) 7240013, 7241949, (0602) 108842, fax neuveden.Odborný zástupce Václav Novotný.
FOSFA, a.s., Hraniční 268, 691 41 Břeclav-Poštorná, tel. (0627) 306 111, (0627) 30 6421, (0627) 306243. Odborný zástupce Miroslav Orság.
TESLA SEZAM, a.s., 1. máje 1000, 756 01 Rožnov pod Radhoštěm, tel. (0651) 603250, fax (0651) 54802. Odborný zástupce RNDr. Ján Petrovič.
RUMPOLD, s.r.o., Říčanská 7, Praha 10, provozovna K šachtě 16, Ostrava-Hrušov, tel./fax (02) 735210, (02)73 62 65, (02) 74 76 94. Odborný zástupce Ing. Jan Štefanišin.
NATUR-ODPADY, s.r.o., Uhelná ul., PO BOX 103, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. (0651) 611009, tel./fax (0651) 611357. Odborný zástupce Ing. Vlastimil Palouš.
SK-EKO Pardubice, s.r.o., Semtín, budova P 6, Synthesia, a.s., 533 53 Pardubice, tel./fax neuvedeny. Odborná zástupkyně Eva Novotná.
MET.CHEM., s.r.o., Kralická 40/12, Liberec, tel./fax (048) 5151 302. Odborný zástupce Ing. František Salajka.
COLORLAK, a.s., Tovární ul. 1076, 686 02 Staré Město, tel. (0632) 52 7111, fax (0632) 62 141. Odborná zástupkyně Ing. Dana Marešová.
SEVEROČESKÉ ODPADY, s.r.o., Dr. Milady Horákové 7, 460 01 Liberec, tel. (048) 6121157, fax (048) 5113055. Odborný zástupce Ing. Otto Steffan.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel. (02) 216 614 85, 249 150 78, fax (02) 2491 5689. Odborná zástupkyně Ing. Martina Šrámková (od 1.12.1999 změna v osobě odborného zástupce na Ing. Pavel Berka).
RECOM-PV, s.r.o., Miličova 26, 796 01 Prostějov, tel./fax (0503) 28340. Odborný zástupce Ing. Jaromír Benek.
PSP Technické služby, a.s., Kojetínská 71, 750 53 Přerov, tel. (0641) 23111, fax (0641) 4096, (0641) 3140. Odborná zástupkyně Věra Zapletalová.
TESLA Lanškroun, a.s., Dvořákova 328, 563 24 Lanškroun, tel. (0467) 587 111, fax (0467) 523151. Odborný zástupce Ing. Roman Kubelka.
ČZ Strakonice, a.s.,Tovární 202, 386 15 Strakonice, tel. (342) 342636, fax (342) 34322166.
Odborná zástupkyně RNDr. Jana Fiřtová.
MINERVA BOSKOVICE, a.s., Sokolská 60, 680 17 Boskovice, tel. (0501) 494111, fax (0501) 452811, 454226, 452165. Odborný zástupce Ing. Jiří Bareš.
JIHOČESKÉ SCHB, s.r.o., Rudolfská 151/60, 370 01 České Budějovice, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Jaroslav Papež.
GESTA a.s. Rynoltice, Rynoltice, 463 53 Křižany, tel. (048) 5172180, fax (048) 5172013. Odborný zástupce Jiří Vykuka.
SIGMA CHEMA, s.r.o., Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín, tel. (068) 475 1111, fax (068) 522 1353. Odborná zástupkyně Ivana Smutná.
MESIT ekologie, s.r.o., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, tel. (0632) 522 877, 522 426, fax (0632) 522 426. Odborný zástupce Ing. Jan Caha.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, s.r.o., Markova 600/0, 158 00 Praha 5, provozovna 470 01 Česká Lípa, Poříční 1980, tel. (0425) 834093, tel./fax (0425) 834128. Odborný zástupce Viktor Bulánek. Od 27.11.2000 byla provedena změna v osobě odborného zástupce na Ing. Radko Nechvátal.
VAN GANSEWINKEL, a.s., Vídeňská 125, 619 00 Brno, tel. (05) 47216800, fax (05) 47216801. Odborní zástupci Ing. Petra Machová a Ing. Radim Beňovič.
SAGRAS, a.s., Nádražní ulice 993, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, tel. (0505) 550491, fax (0505) 550095. Odborný zástupce Ing. Jiří Váša.
TS MĚSTA, a.s., Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, tel. (05) 4522 4020, fax neuveden. Odborný zástupce Ing. Jan Mičan.
ROSTEX, spol.s r.o., Dědická 17, 682 15 Vyškov, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Vladislav Vomáčka.
HAVEX-EKO, s.r.o., Na bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1, tel. (0438) 222 85, 218 89, fax (0438) 23721. Odborný zástupce Ing. Pavel Metlický.
STEF a.s., Lidická 191, 550 01 Broumov, provozovna ve Víchové nad Jizerou-Horní Sytová č.p. 64, PSČ 512 41, okres Semily, tel (0447) 21180, fax (0447) 21887. Odborný zástupce Ing. Zdeněk Obršál.
L. N. O., s.r.o., Vinařického 48, 615 00 Brno, tel. (05) 435 13 424, (0602) 51 3952, (05) 41245 564, fax (05) 4124 5564. Odborný zástupce Ing. Jiří Černý.
RECYKLACE ODPADů A SKLÁDKY a.s., Písecká 290, 386 01 Strakonice, tel.(0342) 321859, fax. (0342) 321858. Odborný zástupce Petr Pruner.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o., Kobližná 19, 602 00 Brno, tel.(05) 42134235, fax. (05) 42216706 . Odborný zástupce Josef Daněk.
VÍTKOVICE, a.s., Ruská 101, 706 02 Ostrava-Vítkovice, tel. (069) 2927160, fax (069) 2923111. Odborný zástupce Ing. Antonín Hlavatý.
ADC služby, s.r.o., Kuršova 3, 635 00 Brno, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Lubomír Zemánek.
BIJO TC, a.s., Tiskařská 10, 108 28 Praha 10, tel. (02) 67210161, fax.(02) 702008, 702152. Odborný zástupce Ing. Miroslav Kos.
INORGA RERO, s.r.o., Chelčického 4, 729 48 Ostrava, tel.(069) 6114421, 6114451, fax.(069) 6114421, 6114451. Odborný zástupce Ing. Otakar Srovnal.
NATUR-ODPADY, s.r.o., Uhelná ul., PO BOX 103, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.(0651) 611009, tel./fax (0651) 611357. Odborný zástupce Ing. Vlastimil Palouš.
EKOM, s.r.o., Sokolovská 228/1251, 190 00 Praha 9, tel. (02) 683 4467, fax.neuveden. Odborný zástupce RNDr. Karel Mařík, CSc.
ALFA SYSTÉM s.r.o., Hrozenkovská 8, 155 00 Praha 5-Zličín, tel./fax (02) 57 321 004. Odborný zástupce Ing. Antonín Stříbrný.
MORAVSKÉ SCHB s.r.o., Slavíkova 1744, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. (069) 6911210, fax (069) 445040. Odborný zástupce Ing. Josef Dvořáček.
MSA, a.s., Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov, tel. (0653) 541 111, fax. (0653) 541328. Odborný zástupce Ing. Anna Vitásková.
OZOBEL, a.s., Frýdecká 444, 719 00 Ostrava-Kunčice, tel./fax (049) 597 2002,5,7, (049) 597 2006. Odborný zástupce Ing. Emil Pastucha.
EKO-LAB Žamberk spol.s r.o., Zemědělská ul. 1004, 564 01 Žamberk, tel. (0446) 2904, tel./fax (0446) 3664. Odborný zástupce Hana Fišerová.
Západočeské energetické sdružení-likvidace deloru, s.r.o., PO Box 133, Guldenerova 5, 301 00 Plzeň, tel./fax (069) 66 541 kl. 273. Odborný zástupce Bohumil Stejskal.
HT SLUŽBY, s.r.o., Suderova 802, 729 30 Ostrava-Mariánské Hory, tel./fax neuvedeny. Odborná zástupkyně Hana Krsičková.
DEZA, a.s., Masarykova 753, Valašské Meziříčí, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Čeněk Mašek.
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OKŘÍŠKY, družstvo, Jihlavská 539, 675 21 Okříšky, tel/fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Jaromír Ježek.
INGEO, s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 12a, 460 31 Liberec, provozovna Lomnice nad Popelkou, tel (048) 5100585, (048) 510 3116. Odborná zástupkyně Ing. Marcela Špelinová.
HUGO HRABČÍK-EKOLOGICKÉ SLUŽBY, Rooseveltova 84 , 779 00 Olomouc, tel./fax neuvedeny. Odborní zástupci Mgr. Jan Ruboš a Hugo Hrabčík.
HRAKU, s.r.o., Lipenská 45, 770 00 Olomouc, tel. /fax (068) 531 37 85. Odborní zástupci Mgr. Jan Ruboš a Hugo Hrabčík.
ENVISAN-GEM, s.r.o., Dolní 2, 371 38 České Budějovice, tel. (038) 369 42, 252 74, tel./ /fax (038) 23027. Odborný zástupce Ing. Václav Filištejn.
EKOM, s.r.o.,Sokolovská 228/1251, 190 00 Praha 9, tel. (02) 6834467, fax (02) 6834467. Odborný zástupce RNDr. Karel Minařík, CSc.
RUMPOLD, s.r.o., Říčanská 7, Praha 10, tel./fax (02) 73 52 10, (02) 73 62 65, (02) 74 76 94. Odborný zástupce Ing. Jan Štefanišin.
ICN CZECH REPUBLIC, a.s., Vltavská 53, 252 63 Roztoky, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Petr Tříska.
ING. JIŘÍ BAREŠ-BAMBAS, 679 01 Skalice nad Svitavou 28, tel. (0501) 469309, fax neuveden. Odborný zástupce Ing. Jiří Bareš.
MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS, Nám. Republiky 61, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax (0616) 24301. Odborná zástupkyně Iva Zeroniková.
VM-LINEO, s.r.o., Hornická 324, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel./fax (0425) 851 552. Odborný zástupce Ilja Řihák.
MOTORPAL, a.s., Strojírenská 9, 587 22 Jihlava, závod 03 Jemnice se sídlem Topolová 816, 67531 Jemnice, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Jiří Grundmann.
ZÁPADOČESKÉ ODPADY s.r.o., Lobezská 15, 301 46 Plzeň, tel./fax (019) 7456799. Odborný zástupce Ing. Ladislav Podlešák.
SLÉVÁRNA TATRA, a.s., Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, tel. 656 89 3875, fax 656 89 4821. Odborný zástupce Ing. Ivana Kretschmannová.
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s., Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov, tel. (0168) 645213, fax neuveden. Odborný zástupce Ing. Ladislav Bárta.
VODOVODY A KANALIZACE, Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel. (0446) 942422, fax (0446) 942242. Odborný zástupce Ing. Lubomír Fiedler.
KERIS, Hradec Králové, a.s., Okružní 1144, 500 03 Hradec Králové, tel. (049) 5411115, fax (049) 5411114. Odborný zástupce Ing. Marie Svatoňová, CSc.
RETHMANN-JEŘALA RECYCLING, spol. s r.o., Markova 600/0, 158 00 Praha 5, tel./fax (0425) 834128. Odborný zástupce Viktor Bulánek. Od 27.11.2000 byla provedena změna v osobě odborného zástupce na Ing. Radko Nechvátal.
VM-LINEO, s.r.o., Hornická 324, Stráž pod Ralskem, tel./fax (0425) 851 552. Odborný zástupce Ilja Řihák.
ECO trend s.r.o., Prašná 109, 149 00 Praha 4-Háje, tel. (02) 6791 3673, fax (O2) 67913656; regionální pracoviště Lannova 16, 370 49 České Budějovice, tel./fax (038) 786 3191. Odborný zástupce Ing. Vladimír Pour.
MEP POSTŘELMOV, a.s., Tovární 2, 789 69 Postřelmov, tel. (0648) 493111, fax (0648) 493525. Odborný zástupce Jan Suchý.
PRECIOSA-LUSTRY, a.s., ul. Nový Svět čp. 915, Kamenický Šenov, tel. (424) 92731-5, fax (424) 92739. Odborný zástupce Pavel Pečený.
RUMPOLD s.r.o., Říčanská 7, 101 00 Praha 10, sklad: Klokoty 575/217, k.ú.Tábor, tel., tel./fax (02) 735210, (02) 7362 65, (02) 74 76 94. Odborný zástupce Ing. Jan Štefanišin.
ENVISAN-GEM, s.r.o., Dolní 2, 371 38 České Budějovice, tel. (038) 369 42, 252 74, tel./ /fax (038) 23027. Odborný zástupce Ing. Václav Filištejn.
USU Praha, s.r.o., Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, pracoviště Areál Kovohutí Mníšek, a.s., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy, tel. (0305 (503 213, tel./fax (0305) 592 735. Odborný zástupce Ing. Vladimír Pater.
EKOBANO, s.r.o., Ostrov 2219, 438 01 Žatec, tel. (0397) 748100, fax (0397) 748200. Odborná zástupkyně Jaroslava Titlbachová; od 15.5.2000 změna odborné zástupkyně na Ing. Radka Patzaková.
JIHOČESKÁ ENERGETIKA, a.s., Lannova 16, 370 49 České Budějovice, tel (038) 731 2676, fax (038) 59803. Odborný zástupce Ing. Vladimír Pour.
JIHOSTROJ, a.s., Budějovická 148, 382 32 Velešín, tel. (0336) 71111, fax (0336) 71412. Odborný zástupce Vladimír Hembera.
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, provozovna Příbram, ul. 28.října 184,.P.O. BOX 71, tel. (0306) 644145, fax (0306) 27114. Odborní zástupci Ing. Josef Smetana a Ing. Jan Jech.
AJAX&BLUNDELL, a.s., Polenská 10, 587 07 Jihlava, tel. (066) 7211122, fax (066) 20133. Odborná zástupkyně Miluše Lazárková.
ADAMOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., Mírová 2, 679 04 Adamov, tel. (0506) 51 7274, fax (0506) 517400. Odborná zástupkyně RNDr. Bronislava Věžníková.
SPOLANA a.s., Ke Spolaně, 277 11 Neratovice, tel. ( 0206) 661111, fax (0206) 682821. Odborná zástupkyně Ing. Zuzana Komárková.
ZES-likvidace deloru, s.r.o., Tachov, 347 01 Vítkov čp. 105, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Bohumil Stejskal.
PRECIOSA, a.s., Opletalova 17, Jablonec nad Nisou, tel./fax neuvedeny. Autorizace byla udělena pro následující závody: a) závod 15, Drážní stezka 980/6, Liberec 6, b) závod 14, Podhorská 35, Jablonec nad Nisou, c) závod 02, Brodek u Konice, okres Prostějov, c) závod 13, Prysk čp. 99, okres Česká Lípa do 31.8.2003. Odborná zástupkyně Ing. Marie Kubelková.
HT SLUŽBY, s.r.o., Suderova 802, 709 30 Ostrava-Mariánské Hory, tel.(069) 6624787, fax neuveden. Odborná zástupkyně Hana Krsičková.
COMPEC s.r.o., U spalovny 6, 796 01 Prostějov, tel. (0508) 330 201, 332 203, fax. (0508) 330 202. Odborný zástupce Ing. Ludvík Eliáš.
ZAVETA Bojkovice, a.s., Tovární 532, 787 71 Bojkovice, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Josef Hájíček.
TEROSIL, a.s., 1. máje 1000, 756 01 Rožnov pod Radhoštěm, tel. (0651) 602532. Odborná zástupkyně Ing. Zuzana Benešová.
REO-RWE Entsorgung, s.r.o., se sídlem Rumunská 1, 120 00 Praha 2, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Pavel Berka.
ARSIL Crastal, a.s., Lidická 57, 602 00 Brno, provozovna: Luhy 677, 756 51 Zašová, tel./fax neuvedeny. Odborná zástupkyně RNDr. Marta Zubalíková.
MARO, spol.s r.o., Křeslická 1, 101 00 Praha 10, odštěpný závod Hlubočky, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Richard Suchomel.
GALMET, spol. s r.o., V jezírku 544, 252 43 Průhonice, provozovna Chvaletice, tel./fax (02) 67750010, (02) 67750011. Odborný zástupce Ing. Michal Provazník.
RNDr. Ladislav Švajner, Vsetínská 12, 639 00 Brno, tel./fax (05) 4321 2825. Odborný zástupce RNDr. Vladimír Krčma.
EKOTERMEX, a.s., Havlíčkova 24, 682 00 Vyškov, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Stanislav Paluda.
BESKYD spol. s r.o., Na Papírně, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Radim Beňovič.
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o., Domky 35, 460 01 Liberec 10, tel. (048) 5250729, fax (048) 485372. Odborný zástupce Jaroslav Kovář.
VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK, 081 Přelouč, s. p., Jaselská 304, 535 39 Přelouč, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Václav Voženílek.
Ivana Kučerová-enviro-TECHNOLOGIES, Poděbradova 3178, 272 01 Kladno, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce prof. Ing. František Kaštánek, DrSc.
METRA BLANSKO, a.s., Hybešova 53, 678 23 Blansko, tel. (0506) 494330, fax (0506) 493325. Odborná zástupkyně Ing. Jaroslava Boudová.
ZBROJOVKA BRNO, a.s., Lazaretní 7, 656 17 Brno, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Vladimír Palásek.
Siemens Elektromotory s.r.o., Nádražní 25, 789 85 Mohelnice, tel. 47 1111, fax 430 151. Odborný zástupce Ing. Petr Formánek.
ENVISAN-GEM, a.s., Dolní 2, 371 38 České Budějovice, tel.(038) 369 42,(038) 252 74, tel./fax (038) 25274. Odborný zástupce Ing. Václav Filištejn.
RETHMANN – JEŘALA RECYCLING, spol.s r.o., Na Dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha 6-Břevnov, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Viktor Bulánek. Od 27.11.2000 byla provedena změna v osobě odborného zástupce na Ing. Radko Nechvátal.
EKOBO, a.s., K Nouzovu 2090, 143 16 Praha 4, tel. (02) 66035288, fax neuveden. Odborný zástupce Mgr. Ing. Vlastimil Šimek.
MESIT ekologie, spol.s r.o., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, tel.(0632) 522 877, 522 426, fax (0632) 522 426. Odborný zástupce Ing. Jan Caha.
EKOINVEST SOKOLOV, spol. s r.o., Komenského 123, 357 61 Březová, tel.(0168) 661479, 661690, fax (0168) 661479. Odborný zástupce Ing. Zdeněk Mašek.
TECHNOLEN, technický textil, a.s., Šlechtova 860, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel. (0431) 63 2201, fax (0431) 63 2203. Odborná zástupkyně Miroslava Nyplová.
ASTON spol. s r.o., 9.května 471, 391 02 Sezimovo Ústí, tel./fax (0361) 252576, 256386. Odborný zástupce Ing. Luděk Pohořelský.
AGROSTAV BLANSKO, a.s., Brněnská 23, 678 45 Blansko, tel. (0506) 416711, fax (0506) 4174. Odborná zástupkyně Ing. Jaroslava Boudová.
MARIUS PEDERSEN, a.s., Malé náměstí, 500 02 Hradec Králové, tel. (049) 5210230, fax (049) 5210231. Odborná zástupkyně Ing. Hana Slouková.
EXATHERM-LT, s.r.o., Brodec čp. 579, 468 22 Železný Brod, tel. (0428) 390241, fax (0428) 389217. Odborný zástupce Ing. Petr Hrůza.
GEOtest Brno, a.s., Šmahova 46, 659 01 Brno, tel. (05) 48125111, fax (05) 45217979. Odborný zástupce Ing. Pavel Schwarzer.
TS města a.s., Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Jan Mičan.
STAVOSTROJ, a.s., Náchodská ul., 549 01 Nové město nad Metují, tel. (0441) 476 111, fax (0441) 470215. Odborný zástupce Ing. Jiří Novák.
P-EKO, s.r.o., Masarykova 109/62, 400 01 Ústí nad Labem, tel. (047) 5211822, 5214788, 5214997, fax (047) 5214828. Odborný zástupce Ing. Václav Dušek.
EKOHELP-RPC, s.r.o., Okružní 9a, 638 00 Brno, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Jan Mičan.
ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou, pobočka Závod ekologických služeb, Hrnčířská , 470 01 Česká Lípa, tel. (0425) 20845, 0603 531531, fax neuveden. Odborný zástupce Ing. Stanislav Plevač.
IDOS Praha, spol. s r.o., Kubišova 17, 180 00 Praha 8, pracoviště 261 01 Příbram-Háje, PO BOX 77, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Ladislav Kramář.
ALIACHEM a.s., Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, spalovna průmyslových odpadů v areálu ALIACHEM, odštěpný závod Moravské chemické závody, Ostrava-Mariánské Hory, ul. Chemická, tel. (02) 67153200, (069) 6641111, fax (02)67311845, (069) 6642040. Odborný zástupce Ing. Pavel Kowala.
MVT ENERGO, spol. s r.o., Purkyňova 99, 612 45 Brno, tel. (05) 41212040, fax (05) 41213912. Odborná zástupkyně Jarmila Malá.
Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Liberecká 104, Jablonec nad Nisou, tel./fax 0428) 22635. Odborná zástupkyně Milada Žváčková.
ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. (0651) 60 1111, fax (0651) 54792. Odborný zástupce Ing. Martin Klos.
Šroubárny Kyjov, spol. s r.o., Jiráskova 8, 697 32 Kyjov, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Karel Vlažný, CSc.
KERAMIKA HORNÍ BŘÍZA a.s., 330 12 Horní Bříza, tel. (019) 780 1111, fax (019) 7955700. Odborná zástupkyně Ing. Jana Rozsypalová.
CHEMOPHARMA, a.s., Jateční 34, Ústí nad Labem, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Bohumil Havlíček.
DI industrial spol. s r.o., Purkyňova 99, 612 45 Brno, tel./fax neuvedeny. Odborná zástupkyně Jarmila Malá.
Cukrovar Hodonín a.s. - v likvidaci, Velkomoravská 18, 695 76 Hodonín, tel./fax neuvedeny. Odborná zástupkyně Ludmila Nováková.
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o., Kobližná 19, 602 00 Brno, tel.(05) 42134235, fax. (05) 42216706. Odborný zástupce Josef Daněk.
ASTON spol. s r.o. Tábor, 9. května 471, 391 02 Sezimovo Ústí 2, tel./fax (0361) 252576, 256386. Odborný zástupce Ing. Luděk Pohořelský.
ADC služby, s.r.o., Kuršova 3, 635 00 Brno, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing Lubomír Zemánek.
Nobleslen, a.s., Šumavská 17, 787 01 Šumperk, tel.(0649) 216211-14, fax (0649) 214619. Odborná zástupkyně Ing. Soňa Lachmitová.
ASP služby spol. s r.o., Na Strži 26/132, 140 00 Praha 4, tel/fax neuvedeny. Odborní zástupci Ing. Vít Sloup a Dipl. Ing. Petr Sekera-Bodo.
Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6-Suchdol, tel/fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Stanislav Šabata.
SCHB, a.s., Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3-Žižkov, tel./fax (02) 697 10 00, (02) 6121 6123, tel. (02) 69710 05. Odborný zástupce Ing. Otto Steffan.
DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM, 592 51 Dolní Rožínka 86, tel. (0505) 58 1111, fax (0505) 56 7436. Odborný zástupce Ing. Pavel Koscielniak.
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram-Kamenná, 263 31 Milín, odloučené pracoviště Dolní Rožínka 86, 592 51 Dolní Rožínka, tel. (0306) 91 321-3, tel./fax (0306) 26055. Odborná zástupkyně Božena Kadlecová.
VAN GANSEWINKEL, a.s., regionální pobočka pro severní Moravu, areál VS Ostrava, a.s., Frýdecká 462, 719 00 Ostrava-Kunčice, tel. (069) 6776230, tel./fax (069) 6776104. Odborný zástupce Ing. Radim Beňovič.
HT SLUŽBY, s.r.o., Suderova 4/802, 729 30 Ostrava-Mariánské Hory, tel. (069) 6624773, 6624787, fax (069) 661 1248. Odborná zástupkyně Hana Krsičková.
LAFARGE CEMENT, a.s., Čížkovice čp. 27, 411 12 Čížkovice, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Petr Čermák.
LETOV LETECKÁ VÝROBA, s.r.o., Beranových 65, Praha 9-Letňany, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Pavel Brejcha.
CZ BIJO, a.s., Tiskařská 10, 100 00 Praha 10, tel. (02) 67 210 161, fax (02) 72702152. Odborný zástupce Ing. Karel Richter.
MESIT ekologie, spol. s r.o., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, tel. (0632) 522 877, 522 426, fax (0632) 522 426, 551 061. Odborný zástupce Ing. Jan Caha.
AMF Reece CR, a.s., Tovární ul. č. 9, 796 25 Prostějov, tel. (0508) 309 224. Odborná zástupkyně Ing. Milena Axmannová.
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o., Partyzánská 3009/34, 695 04 Hodonín, provozovna U spalovny 6, 796 01 Prostějov, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Ludvík Eliáš.
ELDIS, s.r.o., Průmyslová 395, 530 03 Pardubice, tel./fax neuvedeny. Odborný zástupce Ing. Josef Nedbal.
PERLA, bavlnářské závody, a.s., Lochmanova 64, 562 19 Ústí nad Orlicí, tel. (0465) 48411, fax (0465) 2593, (0465) 2573. Odborná zástupkyně Ing. Valerie Škodová.
EKOPRIM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, tel. (0361) 255297, fax neuveden. Odborná zástupkyně Eva Jiránková.
Miroslav Kopačka, podnikatel, Šafaříkova 1123, 391 01 Sezimovo Ústí, okres Tábor, tel. (0361) 264612, fax neuveden. Odborná zástupkyně Eva Jiránková.
VAN Gansewinkel, a.s., regionální pracoviště se sídlem Vídeňská 125, 619 00 Brno, tel. (069) 6776230, tel./fax (069)6776104. Odborný zástupce Ing. Radim Beňovič.
MORAVSKÉ SCHB s.r.o., Slavíkova 1744, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. (069) 6911210, fax (069) 445040. Odborný zástupce Ing. Josef Dvořáček.
GALENA, a.s., Ostravská 29, 747 70 Opava 9, tel. (0653) 641111, fax (0653) 644719. Odborný zástupce Ing. Petr Šír.

RNDr. Vlastimila Mikulová, v.r.
ředitelka odboru odpadů