Zpravodaj MŽP 2/99


Na aktuální téma

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1997

Ekologie mezinárodně

Konference OECD o registrech výstupů a přenosu znečišťujících látek (PRTR)

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zvláště v Africe

Pražský seminář Evropské unie o problematice zajišťování CITES

Úloha UNEP/INFOTERRA v návaznosti na nové mezinárodní závazky

Zákon SRN o ochraně půdy

Rozbor, hodnocení vývoje a koncepce hospodařování horských lesů imisní oblasti Krušných hor

Ochrana volně žijících živočichů - důležitá součást péče o přírodní dědictví

Dokumenty

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce 1997

Chomutovská oblast