Planeta 02/2001
Soubory PDF


 

1. část

Co jsou to persistentní organické polutanty

Toxické úèinky POPs

Osud POPs v prostøedí

Jak se mohou POPs dostávat do lidského organismu?

Legislativní nástroje omezování vstupu POPs do prostøedí

Ekonomické nástroje omezování vstupu POPs do prostøedí

Jak se chránit pøed POPs?

2. část

Nová strategie Evropské unie v oblasti chemických látek