VĚSTNÍK MŽP 12/99


SDĚLENÍ

27. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 15. 10. 1999) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

28. Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 15.11.1999