28. SDĚLENÍ

odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 15.11.1999

V souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví společný seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 4 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

Pověřená osoba

čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejich hodnocení

odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno je pověřena

127. GEMATEST

1,2,3,4,5,6,7

Ing.Alexandr Manda

spol. s r.o.

Dr. Janského 954

252 28 Černošice II.

128. Ing.Stanislav Novák

1,2,3,4,5,6,7

Ing.Stanislav Novák

Prakšická 990

688 01 Uherský Brod

129. Ing.Zdeněk Čížek,CSc.

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Zdeněk Čížek,CSc.

Čechova 31

320 00 Plzeň

RNDr. Vlastimila Mikulová, v.r.
ředitelka odboru odpadů

 

objednávky

na Zpravodaj&Věstník Ministerstva životního prostředí (případně pouze Věstník MŽP) přijímá oddělení administrace a objednávky Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o. písemně na adrese:

Vydavatelství a nakladatelství Práce, s. r. o.
administrace a objednávky
Václavské náměstí 17
PP 747
112 58 Praha 1
Případně telefonicky na pražském telefonním čísle 33 37 47 80,
nebo faxu 80 98 35
Roční předplatné (12 čísel) 350,-- Kč.

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon (02) 6712 1111 đl Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl đl Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747 Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/33 37 47 80, fax: 809 835 đl Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350,-- Kč đl Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 300,-- Kč đl Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost đl Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram đl Vychází 12 x ročně đl Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha č.j. 6515/99 - P ze dne 24. 9. 1999 đl Hlavní distributor: ALQ plus, s.r.o.             ISSN 0862-9013