Zpravodaj MŽP 3/98


Na aktuální téma
Ekonomické nástroje a environmentální politika
Subvence v sektoru energetiky a jejich důsledky
Otázka pro...
Ekologie mezinárodně
Místní Agenda 21, Britové a státní správa
Strategie, politika a cíle ochrany životního prostředí Velké Británie
Evropská unie - fakta, informace
Studie důsledků harmonizace právního řádu ČR s právem EU pro sektor ochrany vod a hospodaření s vodou
EU nabízí pomocnou ruku k vybudování struktur státní správy
Návrh úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
Dokumenty
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v r. 1996
- Ostravská oblast
Příloha
Radon v domě
- Postup při stavbě a rekonstrukci budov  I-VII
- Hodnocení radonu a ostatních přírodních radionuklidů ve vodách  VI-VIII