EU


Proč do Evropské unie

Třetí setkání ministrů životního prostředí z přidružených zemí

Na cestě ke členství v Evropské unii

Evropská integrace v oblasti životního prostředí

Historie vzniku Evropské unie

Evropská unie - struktura a pravomoci

Evropské instituce a jejich čelní představitelé

Ekologická politika Evropského společenství

Prameny práva životního prostředí

Informační podpora MŽP předvstupní strategie

The Environmental Aquis

Agenda 2000 - Stanovisko EK k žádosti ČR o přijetí do EU

Agenda 2000 - Hodnocení deseti přidružených zemí

Jak pomoci Evropě, aby byla zelená

Další zdroj informací o životním prostředí z Evropské unie

Interview Ritt Bjerregaardové

Příručka k aproximaci aneb jak vysvětluje své právní předpisy EU

Návštěva R. Bjerregaardové v České republice

Delegace Evropské komise v ČR k návštěvě R. Bjerregaardové

Environmentální management

Snižování zátěže prostředí

Brusel - město evropských institucí

Evropa jaká je

Právo na informace o životním prostředí

Amsterodamská smlouva