Jak pomoci Evropě, aby byla zelená

Generální ředitelství DG XI (pro životní prostředí a jadernou bezpečnost) a DG IA (pro zahraniční věci) pomáhají kandidátským zemím vyrovnat se s procesem připojení v oblasti životního prostředí. V otázkách sbližování těsně spolupracuje s DG XI a DG IA i Úřad pro výměnu informací o technické pomoci (TAIEX), který byl vytvořen loni na pomoc kandidátským zemím při přejímání a zavádění legislativy jednotného trhu EU. I když

v acquis jednotného trhu je obsaženo jen malé množství ekologické legislativy, TAIEX a DG XI organizují semináře, kde se diskutuje o konkrétních otázkách sbližování v oblasti životního prostředí.

V rámci DG XI byl vytvořen tým pro rozšíření, který se má věnovat otázkám sbližování jednotlivých kandidátských zemí. Tento útvar, známý jako XI.A4, vede Timo Mäkelä. Útvar pracuje ve třech skupinách. Jednu z nich, která se zabývá spoluprací s kandidáty v oblasti životního prostředí, vede Philippe Bourel de la Roncire. Dále je tu skupina pro rozšíření a menší skupinka zabývající se programy pro oblast Středomoří.

DG XI vydává informační bulletin s názvem Enlarging the Environment, který vychází nejméně šestkrát do roka. Počet výtisků bulletinu je sice omezen, tyto informace jsou však dostupné na Internetu.

Informační bulletin je určen hlavně pro úřady a odpovědné pracovníky, kteří se podílejí na procesu sbližování v oblasti životního prostředí. Přináší stručné aktuální informace o novém vývoji v zákonodárství a politice EU v této oblasti. Rovněž byla vytvořena zvláštní telefonní linka, která má pracovníkům odpovědným za sbližování v oblasti životního prostředí umožnit přístup k informacím o politice a zákonech EU. Tato služba pomáhá vyhledávat odpovědi na otázky legislativy a politiky, obvykle do 24 hodin. Může poskytovat i konkrétní technickou pomoc a konzultaci a bude schopna vydávat úředním činitelům dokumenty komise.

DG IA vypracovalo v rámci programu EU PHARE konkrétní projekt technické pomoci při sbližování v oblasti životního prostředí. Tento projekt, známý jako Program pro sbližování v oblasti životního prostředí neboli DISAE (developing implementation strategies for approximation in the environment - vývoj realizačních strategií pro sbližování v oblasti životního prostředí), doplňuje činnost úřadu TAIEX. DISAE začal fungovat počátkem listopadu 1996. Napomáhá při podporování miniprojektů zaměřených na sbližovací strategie a akční programy, uplatňování a prosazování zákonů prostřednictvím institucí, dále podporuje miniprojekty zaměřené na kalkulaci nákladů, budování institucí a kapacit, na vyhodnocování návrhů legislativy, vyhodnocování potřeb a na školení.

Mezi hlavní otázky sbližování a národní priority, které si vybrali zástupci kandidátských zemí na semináři DISAE v letošním roce, patří lidské zdroje, vyhodnocování realizace a prosazování, finanční strategie a mechanismy respektování předpisů, budování kapacit a soukromé finanční iniciativy a dále analýza ekonomického dopadu a poměru vynaložených prostředků a výsledného zisku.

Kde lze získat další informace o této pomoci a výše uvedené publikace:
- Informační bulletin Enlarging the Environment (Rozšiřování v oblasti životního prostředí) je k dispozici na stránce DG XI na Internetu na adrese http://europa.eu.int/en/comm/dg11home.html. Chcete-li si prohlédnout vzorek tohoto bulletinu, zašlete svou žádost e-mailem na adresu: enlargement@dg11.cec.be
- Informační linka DG XI, tel.: (322) 296 8746
- DISAE, 57 rue Bosquet, 1060 Bruxellestel.: (322) 534 7171; fax: (322) 534 6374; e-mail: disae@pophost.eunet.be
- TAIEX, Avenue de Cortenbergh 80, B - 1000 Bruxelles, tel.: (322) 296 7307 nebo 7308; fax: (322) 296 6840.