Evropské instituce a jejich čelní představitelé

Evropský parlament
José María Gil-Robles Gil-Delgado (předseda)
adresa: Plateau du Kirchberg, L-2929 Lucemburk,
Lucembursko

Evropský ombudsman
Jacob Söderman
adresa: 1, av. Du Président Robert Schuman, BP 403,
F-67001 Štrasburk Cedex, Francie

Evropská komise
Jacques Santer (prezident),
adresa: Rue de la Loi 200/Wetstraat 200, B-1049 Brusel, Belgie

Rada ministrů Evropské unie

adresa: Wetstraat 175, B-1048 Brusel, Belgie

Soudní dvůr Evropského společenství
Rodríguez Iglesias Gil Carlos (prezident)
adresa: Boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Lucemburk, Lucembursko

Účetní dvůr
Bernard Friedmann (prezident)
adresa:12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Lucemburk, Lucembursko

Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství
Tom Jenkins (předseda)
adresa: Rue Ravenstein 2, B-1000 Brusel, Belgie

Regionální výbor
Pasqual Maragallimira (prezident)
adresa: Rue Belliard 79, B-1040 Brusel, Belgie

Evropská investiční banka
Brian Unwin (prezident)
adresa: 100, Boulevard Konrad Adenauer,
L-2959 Lucemburk, Lucembursko

Evropský investiční fond
Thomas Oursin (prezident)
adresa:100, boulevard Konrad Adenauer,
L-2950 Lucemburk, Lucembursko

Evropský měnový institut
Alexandre Lamfalussy (prezident)
adresa: Eurotower, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt n. M., Německo

Přiřazené instituce

Evropské centrum pro podporu dalšího vzdělávání (Cedefop)
Jean Tagliaferri (předseda),

adresa: Marinou Antipa 12, GR-57001 Soluň (Thermi), Řecko

Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek
Marjaana Valkonenová (předsedkyně)
adresa: Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin, Irsko

Evropská agentura pro životní prostředí
Domingo Jiménez-Beltrán (výkonný ředitel)
adresa: Kongens Nytory 6, DK-1050 Kodaň, Dánsko

Evropský úřad pro léky (EMEA)
Strachan Heppell (předseda),
adresa: 7 Westferry Circus, Canary Wharf,
E14 4HB Londýn, Velká Británie

Evropský úřad pro ochranné známky
Jean-Claude Combaldieu (prezident)
adresa: Avenida de Aguilera, 20, E-03080 Alicante, Španělsko

Evropský vzdělávací fond
Thomas O’Dwyer (předseda),
adresa: Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65,
I-10133 Turín, Itálie

Evropské protidrogové pozorovací středisko
Vitor Francisco Xavier Feytor Pinto (předseda)
adresa: Centro Luxor, Rua da Misericórdia, 76,
P-1200 Lisabon, Portugalsko

Překladatelské centrum pro instituce EU
Francisco De Vicente (ředitel)
adresa: ”Nouvel Hémicycle”, niveau - 4,
1, rue du Fort Thüngen, L-1499 Lucemburk, Lucembursko

Agentura pro ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti
Hans-Horst Konkolewsky (ředitel)

adresa: Gran Vía 33, E-48009 Bilbao, Španělsko

Kancelář pro rostlinné výpěstky
Louis Van Eylen (předseda)
adresa: Les Plateaux du Maine,
45, Avenue de Grésillé, F-49004 Angers, Francie