Proč do Evropské unie?

Otázka pro Ing. Vladislava Bízka, CSc., náměstka ministra životního prostředí odpovědného za spolupráci MŽP s Evropskou unií

Především proto, že Evropská unie bere otázky životního prostředí nesmírně vážně. V posledních letech se stále zřetelněji ukazuje, že Evropská unie je největší a nejvýznamnější skupinou států, která je schopna společně navrhovat, přijímat a naplňovat velmi přísné a ambiciózní závazky k ochraně životního prostředí.

Politika životního prostředí Evropské unie shrnutá v pátém akčním programu Směrem k udržitelnosti a realizovaná prostřednictvím The Environmental Acquis představuje moderní komplexní a dynamický systém, který jen těžko najde srovnání. Vstupem do Evropské unie a přijetím The Environmental Acquis se Česká republika zařadí mezi státy s velmi vysokou úrovní ochrany životního prostředí. A co více si můžeme přát?