O autorech

Ing. Jaroslav Beneš,
ředitel odboru strategií Ministerstva životního prostředí

Ing. Vladimír Dobeš, Master of Sciences,
ředitel Českého centra čistší produkce

MVDr. Jan Jelčík
vedoucí referátu ŽP Okresního úřadu Tábor

RNDr. Jan Kára, CSc.,
ředitel odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí

Alena Kobrová
České centrum čistší produkce

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
zmocněnec ministra pro přijetí do Evropské unie na Ministerstvu životního prostředí a ředitel Centra Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí

Ing. Vladimír Prchlík, CSc.,
předseda České společnosti pro životní prostředí