Z diskuse účastníků semináře

Jan Jelčík

Lihovar Blanice s firemním názvem LIHO s.r.o. Blanice prošel výraznou rekonstrukcí, zbývá ještě dokončit terénní úpravy a technologickou koncovku nakládání s výpalky. V minulosti pracovníci referátu ŽP OkÚ Tábor tuto firmu opakovaně kontrolovali a pokutovali pro nekázeň ve vypouštění odpadních vod a zacházení s výpalky. Také pod tímto soustavným tlakem bylo započato s rekonstrukcí. Došlo i k realizaci myšlenky zpracovávat bramborové odpady z lupínkárny Chio Bohemia v Choustníku a z výroby mražených bramborových hranolků ze závodu FRI-DOR s.r.o. Tábor. Tímto způsobem se obě firmy zdarma zbavují odpadů, ulehčují čistírnám odpadních vod a snižují úplaty za vypouštění odpadních vod. Firmu LIHO zajišťující přepravu odpadů svými kontejnery tak zpočátku podpořily. Z lupínkárny je odebírán odpad – prořez z brambor a vylouhovaný škrob. Z výroby bramborových hranolků rovněž prořez z řezaček a uvolněný škorb, zužitkování tohoto odpadu je však pro LIHO technologicky komplikovanější, jedná se o částečně nabouraný škrob po ohřevu brambor před jejich loupáním. Odpad ze zpracování brambor je choulostivá suroviny, snadno podléhá hnilobě a zapáchá, odpad ponechaný v kanalizaci roury spolehlivě zabetonuje.

Většina českých lihovanů pracuje s inovovaným předválečným technologickým zařízením, LIHO Blanice zakoupilo v SRN mnohastupňovou destilační kolonu 30 m vysokou z roku 1973 s rektifikačními odstupy i např. pro žitnou. Při zkušebním provozu byli němečtí kolegové překvapeni, že kolona zpracovává i surovinu z brambor.

Zužitkování bramborového odpadu je spojeno s vyšší pracností. Přepravu suroviny zajišťuje denně dvacet speciálních desetitunových kontejnerů. V lihovaru se bramborový odpad obtížně vyklápí z nerez beden na tři dopravovací šneky, které jej přepraví do speciálních mlýnů, vyrobených u nás podle německé předlohy. Mlýny rozdrtí surovinu na kaši, která se pak vaří. Jako surovina je využíván i pšeničný odpad ze škrobáren. Ostatní navazující lihovarnická technologie je s malými rozdíly běžná ve všech lihovarech. V kvasírně je instalováno 6 stojatých cisteren. Teplotní čidla jsou vyvedena do destilační věže, odkud je celý proces téměř automaticky řízen.

Výsledkem této technologie je velice jemný líh jako základ pro 40% rum a vodku. Rekonstrukci lihovaru si naprojektovali majitelé sami, syn jednoho z nich studuje na VŠChT, obor lihovarnictví.