27. SDĚLENÍ
odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Seznam držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v souladu s ustanovením zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů za období od 1. dubna 2000 do 31. října 2000 bude zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí v čísle 2/01.

Ing. Karel Bláha CSc., v.r.
ředitel odboru environmentálních rizik