A. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VŠEOBECNĚ

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona ČNR č. 122/1997 Sb.), ve znění zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb. – 2/1969 Sb.

Zákon o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. – 17/1992 Sb.

Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb. – 388/1991 Sb.

Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa – 282/1991 Sb.

Zákon o právu na informace o životním prostředí – 123/1998 Sb.